Poseidon: Deniz Tanrısı

Tanım

Mark Cartwright
tarafından yazıldı, Bahadır Çiçek tarafından çevrildi
04 Eylül 2019 tarihinde yayınlandı
X
Poseidon, Silver Tetradrachm of Macedon (by Mark Cartwright, CC BY-NC-SA)
Poseidon, Gümüş Makedonya Tetradrahmisi
Mark Cartwright (CC BY-NC-SA)

Poseidon, denizin ve nehirlerin, fırtınaların ve sellerin yaratıcısı, depremlerin ve yıkımların getiricisi olan Yunan tanrısıydı. Belki de tüm eski tanrıların en yıkıcısıydı, ama her zaman olumsuz bir güç değildi. Denizcilerin koruyucusuydu ve at terbiyecisi olarak o hayvanın ve at yetiştiriciliğinin destekçisiydi. Romalılar için Neptün olarak biliniyordu.

Kökenleri ve Ailesi

Poseidon'a ait tarikatlar, Mora Yarımadası'ndaki Pilos'ta ve Girit'teki Knossos'ta bulunan Linear B yazıtlarının gösterdiği gibi, geç Tunç Çağı'na ve Miken uygarlığına (zirvesi MÖ 15. yüzyıldan 12. yüzyıla kadardır) kadar uzanmaktadır. Aslında, tanrı en önemli Miken tanrılarından biri gibi görünür, belki de kültürün bariz denizcilik becerileri göz önüne alındığında çok da şaşırtıcı değildir bu durum. Poseidon'un yerli ama Yunan öncesi bir tanrı ile Hint-Avrupa tanrısı Potis'in bir karışımı olması olasıdır. Pilos'ta, biliyoruz ki, ana tanrı olarak Poseidonla tarikat reisi olarak bir rahibe vardı.

Reklamları Kaldır
Advertisement
POSEİDON, KAHRAMAN THESEUS'UN, AVCI ORİON VE KANATLI AT PEGASUS'UN BABASIYDI.

Yunan mitolojisinin sonralarında Poseidon, Kronos ve Rhea'nın oğlu, Zeus ve Hades'in kardeşiydi. Titanlar, Devler ve Olimposlular arasındaki evrenin kontrolü için yapılan savaşlarda kilit bir rol oynamıştı. Zaferlerinde üç kardeş, hangi alanda hüküm süreceklerine karar vermek için kura çekti ve Poseidon denizleri kazandı. Tanrı, mercan ve deniz çiçekleriyle güzelce süslenmiş, denizin altındaki muhteşem altın konaklarda yaşıyordu. Geleneksel olarak, tanrının ince beyaz at ahırları olan bu denizaltı sarayı, Ege'nin yakınında Eğriboz Adası'nda bulunuyordu. Görünüşe göre sadece denizlerle yetinmeyen Poseidon, Zeus'un planlarına sık sık müdahale etti ve bir zamanlar kardeşini Hera ve Athena'nın yardımıyla devirmeye çalıştı. Bu ihanetin cezası olarak Poseidon Truva'nın görkemli duvarlarını inşa etmek zorunda kalmıştır.

Artemis, Poseidon and Demeter
Artemis, Poseidon ve Demeter
Carole Raddato (CC BY-NC-SA)

Poseidon'un karısı Nereidlerden Amfitriti'ydi, ancak kur sürecinde biraz zor bir insan olduğunu gösterdi ve bir kez Atlas dağları'na kaçtı. Neyse ki, deniz tanrısına, Amfitriti'yi geri dönüp Poseidon'la evlenmeye ikna eden yunus Delphinus tarafından yardım edildi. Minnet duyan Poseidon, Delphinus'un adını taşıyan ve benzeryen bir takımyıldız yaparak her zaman hatırlanmasını sağladı.

Reklamları Kaldır
Advertisement
POSEİDON ÖZELLİKLE KORİNT'TE SAYGI GÖRDÜ VE PANHELLENİK İSTHMİA OYUNLARININ ODAK NOKTASIYDI.

Tanrı'nın Amfitriti'ten yaptığı en bilinen oğlu yarı insan yarı balık olan Triton'du. Diğer iki çocuk Rhode ve Benthesikyme idi. Bununla birlikte, diğer tanrılarda olduğu gibi, Poseidon da çeşitli eşlerle birlikte başka birçok yavruya babalık etti. En dikkat çekici olanları Theseus (Ethra'dan), Kiklop Polifimos (Odisseus'un Truva Savaşı'ndan uzun dönüşünde karşılaştığı), Avcı Orion (Minos'un kızından), uçan at Pegasus (Medusa'nın tecavüzünden sonra), vahşi at Areion ve korkunç girdaplar yaratan gemi yiyen deniz canavarı Charybdis (Gaia'dan). Belki de tüm bu işleri, Poseidon'un deniz tanrısı Phorcys'in kızı Scylla'ya olan tutkusunu haklı bir şekilde kıskanan Amphitrite, kızın banyosunda bazı sihirli otlar çıkardı ve bu da Scylla'yı on iki ayak ve altı başlı öfkeli bir canavara dönüştürdü. Hem Scylla hem de Charybdis, Sicilya ile ana kara İtalya arasındaki Messina Boğazı'nı geçen denizcileri tehdit edecekti.

Poseidon'un kendisi başka bir korkunç yaratıktan sorumluydu - Minotor. Minos'un tanrı tarafından armağan olarak verilen boğayı feda etmemesi, Poseidon'un Minos'un karısı Pasiphaë'yi boğaya aşık olması için büyülemesine neden oldu; ve aşk ilişkilerinin meyvesi, Knossos'un labirentinde yaşayan yarı insan, yarı boğa bir yaratıktı.

Reklamları Kaldır
Advertisement

Zeus or Poseidon from Cape Artemisium
Cape Artemision'dan Zeus veya Poseidon
Mark Cartwright (CC BY-NC-SA)

Hesiod & Homer'a Göre

Poseidon, Homeros'un İlyada'sının Truva Savaşı'nda Yunanlıları destekler ve onlara genellikle farklı Akalı olarak kılık değiştirip heyecan verici konuşmalarla cesaret verir. Bir diğer ihtimal ise aslında onları yanıp sönen kılıçla savaşa yönlendiren bir kahraman olduğudur. Ancak, korkunç Akhilleus'dan kaçması için Truva kahramanı Aeneas'a da yardım eder. Poseidon ayrıca Homeros'un Odysseia'sında Odisseus'un düşmanı olarak yer alır. Oğlu Polifimos'un körlüğünün intikamını almak için Odisseus'u on yıl boyunca denizde dolaşması için lanetledi. Poseidon en çok hem Homeros hem de Hesiodos tarafından 'derin ses çıkaran Dünya-sarsıcı', 'koyu saçlı olan' ve 'dünya'nın kuşatıcısı' olarak tanımlanır.- İkinci başlığa göre, birçok ata tüm su yollarının birbirine bağlı olduğuna ve karaların hepsinin su üzerinde yüzdüğüne inanıyor. Bu nedenle, bir tanrının yeryüzünü çevreleyen tüm bu su yollarından sorumlu olması mantıklıydı (birçok nehir ve kaynağın mitolojide kendine özgü kişilikleri olsa bile).

İbadet ve Kutsal Yerler

Yunan dininde Poseidon'un Korint Kıstağı'nı özel olarak kontrol altında tuttuğu söyleniyordu; muhtemelen önemli bir deniz yolu olduğundan kaynaklanıyordu bu durum. Tanrı burada özellikle saygı görüyordu ve Korint yakınlarındaki onuruna düzenlenen Panhellenik İsthmia oyunlarında at yarışlarının ve diğer etkinliklerin odak noktasıydı. Oyunlar her iki yılda bir ilkbaharda yapılırdı ve Olimpiyat Oyunlarında olduğu gibi sporcular, savaş arabaları ve at yarışçıları, bu durumda prestijli bir taç olan önce çam ve ardından Klasik dönemde kuru kerevizden oluşan ödüller için yarıştı. Korint aynı zamanda Poseidon'u deniz ticaretine ve gemi yolculuğuna bağlayan en eski şehirlerden biriydi ve Arkaik döneme dayanan adak kil plaklarıyla da gösteriliyordu. Sounion (Temaşalık Burnu veya Sütun Burnu), tanrıya yakın bir başka stratejik bölgeydi ve MÖ 5. yüzyıldan kalma tapınağı, hala Saron Körfezi'ne giren gemilere bakan burun üzerinde duruyor. Tanrı, her dört yılda bir cape'te (burun, sivri kaya parçası) düzenlenen tekne yarışları ile onurlandırılırdı.

Atina'nın himayesini kazanmak için Athena ile yapılan efsanevi yarışmada Poseidon, şehre bir tuzlu su kaynağı ve bir at armağanı sundu. Ancak Athena'nın bir zeytin ağacı armağanı daha büyük bir fayda sağladı ve büyük şehrin sahibi olacak olan oydu. Yine de tanrı, belki de denizden çok tarımla ilgisi olan yıllık Posideai festivali tarafından onurlandırıldı ve Posideon'un kış ortası ayı adını taşıdı.

Reklamları Kaldır
Advertisement

Temple of Poseidon, Sounion, Greece
Poseidon Tapınağı, Sunion, Yunanistan
Mark Cartwright (CC BY-NC-SA)

Depremler sırasında bir koruyucu olduğundan (aynı zamanda onların nedeni olarak görülmesine rağmen), tanrı genellikle Poseidon Asphaleios olarak adlandırıldı ve bu amaçla Rodos'a tanrıya bir tapınak inşa edildi. Poseidon'un Lakonya'daki Taenarum'da bir kahini ve Böotya'daki Trizina ve Onchestus açıklarındaki küçük Calauria adasında önemli tapınakları vardı. Onchestus, atların binicisi olmayan bir arabayı araziden çektiği ilginç bir tören yapmıştı ve eğer bir yere çarparsa o zaman araba tanrıya adanmış olacaktı. Akdeniz'deki birçok kıyı yerleşimi onun adını taşıyordu (örneğin, Posidonia / Paestum) ve her yerdeki denizciler ve balıkçılar Poseidon'a koruma için adak teklifleri yaparlardı. Onun tarikat tapanları en çok boğaları, aygırları ve erkek koyunları feda etti. Son olarak, Poseidon, muhtemelen kendisinin Miken döneminde sahip olduğu önemi yansıtan, Yunanistan'daki en az 30 farklı yarı tarihi şehir kurucusunun ve birkaç büyük kabilenin babası olarak da kabul edilmiştir.

Sanattaki Tasviri

Poseidon eski Yunan sanatında en çok olgun ve sakallı olarak tasvir edilir. Genellikle, Kikloplar tarafından elle şekil verilmiş üç başlı mızrağını savurur, ki bu mızrak yere vuruldukça da depremler yaratacaktır. Ayrıca sık sık hipokampüsler tarafından çekilen altın arabasına binerken - yarı at ve balık kuyruklu yarı yılan yaratıkları - ya da efendisi olduğu altın nallı atlara binerken tasvir edilir. Yunuslar, denizatı ve ton balığı, sanatta tanrıya eşlik ettiği sıkça görülen ek deniz hayvanlarıdır.

Tanrı, Parthenon'un batı binasında (MÖ 447-432) Atina'nın efendisi olma yarışmasında Athena ile birlikte görünür. Poseidon, belki de en çarpıcı biçimde üç başlı mızrağını fırlatmak üzere olduğu, antik Makedon'un (MÖ 306-283) gümüş tetradrahmi olan sikkelerinde ortaya çıkmıştır. Belki de Poseidon'un en ünlü temsili, Cape Artemision'dan 2 metre yüksekliğindeki bronz heykeldir (MÖ 460) (antik Yunan sanatında Poseidon ve Zeus'un tasvirindeki benzerlik böyle olsa da, Zeus'u da temsil ediyor olabilir). Heykel, 1920'lerde bir gemi enkazından kurtarıldı ve görkemli uzun bir adım attığı figürü şimdi Atina Ulusal Arkeoloji Müzesi'nin odalarından birine hükmediyor.

Bibliografya

Dünya Tarihi Ansiklopedisi bir Amazon İştirakidir ve uygun kitap satın alımlarından komisyon kazanır.

Çevirmen Hakkında

Bahadır Çiçek
Merhaba, ben Bahadır. İngilizce Mütercim Tercümanlık okuyorum. Tarih, mitoloji ve özellikle böyle şeyleri çevirmeyi seviyorum.

Yazar Hakkında

Mark Cartwright
Mark, tam zamanlı yazar, araştırmacı, tarihçi ve editördür. Özel ilgi alanları arasında sanat, mimari ve tüm medeniyetlerin paylaştığı fikirleri keşfetmek yer almaktadır. Siyaset Felsefesi alanında yüksek lisans derecesine sahiptir ve WHE Yayın Direktörüdür.

Bu Çalışmayı Alıntıla

APA Style

Cartwright, M. (2019, Eylül 04). Poseidon: Deniz Tanrısı [Poseidon]. (B. Çiçek, Çevirmen). World History Encyclopedia. alınmıştır https://www.worldhistory.org/trans/tr/1-950/poseidon-deniz-tanrs/

Chicago Formatı

Cartwright, Mark. "Poseidon: Deniz Tanrısı." tarafından çevrildi Bahadır Çiçek. World History Encyclopedia. Son güncelleme Eylül 04, 2019. https://www.worldhistory.org/trans/tr/1-950/poseidon-deniz-tanrs/.

MLA Formatı

Cartwright, Mark. "Poseidon: Deniz Tanrısı." tarafından çevrildi Bahadır Çiçek. World History Encyclopedia. World History Encyclopedia, 04 Eyl 2019. İnternet. 22 May 2024.