Hephaistos

Tanım

Mark Cartwright
tarafından yazıldı, Hakan İlikan tarafından çevrildi
03 Eylül 2019 tarihinde yayınlandı
Diğer dillerde mevcut: İngilizce, Fransızca, Portekizce, İspanyolca
X
Hephaistos / Vulcan (by Jastrow (2006), Public Domain)
Hephaistos / Vulcan
Jastrow (2006) (Public Domain)

Antik Yunan'da ateş, metalurji ve zanaat tanrısı Hephaistos (Hephaestus), muhteşem evler, zırhlar ve dahiyane aletler tasarladığı Olimpos tanrılarının parlak demircisiydi. Hephaistos'un atölyesi yanardağların altındaydı - Sicilya'daki Etna Dağı favori bir uğrak yeriydi - ve topal ayağıyla mükemmel olmayan tek tanrıydı. Romalılar onu Vulcan veya Volcanus olarak biliniyordu.

Kökenler ve Aile

Hephaistos'un kökenleri belirsizdir, ancak muhtemelen ilk kralların belirli zanaatlarda, özellikle metal işlerinde ve belki de sihirde (ateşin manipülasyonunu içerecek şekilde) usta olması gerektiği ortak fikrinden türemiştir. Klasik Yunan mitolojisinde, tanrı Hera'dan doğdu ve babası olmayan Hephaistos, diğer tanrıların aksine, güzelden daha aşağı bir figürdü. Öyle ki, Yunan mitolojisinde çirkinliği nedeniyle annesi (ya da diğer anlatımlarda Zeus tarafından) tarafından gökten atıldığı ve Lemnos adasına indiğinde sakatlandığı söylenir. Thetis'in (ve muhtemelen Ocean'ın kızı Eurynome'un) bakımını üstlendiği atölyesini adanın yanardağında inşa etti ve burada metalurji şaheserlerini yarattığı, bozulmaz, parlak bir bronz evde yaşadı.

Maharatlİ bİr zanaatkar olarak Hephaİstos Zeus'un asasını ve kalkanını, Hermes'İn Miğferİnİ ve hatta İlk güzel kadın olan Pandora'yı yapan kİşİ olarak bİlİnİr.

Tanrı'nın fiziksel sorunları, bir demircinin tekrarlanan çekiçleme ve zehirli dumanların hem zihin hem de beden üzerinde olumsuz etki yaratabileceği zorlu çalışma koşulları gerçeğinin efsanesinin bir yansıması olabilir. Yunan mitleri üzerine ünlü uzman Robert Graves kendi teorisinde der ki ve hem Batı Afrika'nın hem de İskandinavya'nın birçok eski kabilesinde, topluluğun özellikle önemli ve saygı duyulan bir üyesi olan köy demircisinin, sık sık kasten topallaştırıldığına ve böylece o hizmetlerini rakip bir köye kolayca sunamadığını belirtir.

Mitolojiye dönersek Hephaistos, tanrıça Afrodit ile evlenir. Hephaistos'un annesi Hera'yı kendi inşa ettiği tahtın görünmez zincirlerinde yakalaması sonucunda beklenmedik bir birliktelik meydana geldi ve düğün, serbest kalma bedeliydi. Bu sahne Yunan sanatında popüler olan bir sahnedir ve genellikle Dionysos'un şarabın etkisi altında Hephaistos'a, sıkışıp Hera'yı kurtarmak için Olimpos'a dönmesini tasvir eder. Bununla birlikte, Afrodit'in çok sayıda ilişkisi olduğu için, özellikle de tanrı Ares ile, ikisi suçüstü yakalanmasına rağmen, evlilik sürmedi. Tüm hikaye, Homer's Odyssey'nin 8. Kitabında ozan Demodocus tarafından ayrıntılı olarak anlatılıyor. Bir gün Helios tarafından bilgilendirilen Hephaistos, aşıkları kendisi için gözetledi ve bir dahaki sefere yatağını kötüye kullandıklarında etrafına ustaca ve görünmez bir zincir ağı tasarlayarak onları yakalamaya karar verdi. Aşk çifti, elbette, altın tuzağa dolandı ve Hephaistos daha sonra tüm Olimpos tanrılarını gösteriye tanık olmaya çağırdı. Kahkahalar Olympus'un tepelerinde yankılandı ve sonunda serbest bırakıldığında Ares Trakya'ya, Afrodit ise Kıbrıs'ın Baf kentine kaçtı.

Hephaistos Riding a Mule
Hephaistos bir Katıra binerken
Zde (CC BY-SA)

Hephaistos'un Yunan mitolojisindeki en önemli çocukları, Atina'nın ilk kralı Erechtheus ve Epidaurus yakınlarında yaşayan ve ünlü bir şekilde geçen yabancıları demir bir sopayla öldüren Periphetes'tir. Attika mitolojisinde, Hephaistos bir zamanlar Athena'ya tecavüz etmeye çalıştı ama tanrıça onu geri püskürttü. Bacağına sıçrayan meni silindi, yeryüzüne indi ve bundan Atinalılar meydana geldi. Hephaistos, adını Attika'nın geleneksel kabilelerinden birine de ödünç verdi. Son olarak, atölyesinde tanrıya yardım etmek için Hephaistos'un dev bir kikloplardan oluşan bir ekibi vardı.

Beceriler ve Dernekler

Zeki bir zanaatkar olarak Hephaistos, Zeus'un asasını ve kalkanını, Hermes'in miğferini, Hera'nın odaları için gizli kilitleme kapılarını ve hatta kilden yonttuğu güzel ilk kadın Pandora'yı yapmakla tanınır. Ayrıca kendisi için otomatlar -konuşabilen ve zeki altın hizmetçiler-, Girit Kralı Minos'a hediye olarak bronz Talos ve Phaeacia kralı Alcinous için bekçi köpekleri üretti. Hatta tanrı, Athena'nın doğumunda ebelik yapmış, tanrıçanın oradan doğması için Zeus'un kafasını baltasıyla yarmıştır.

Hem Homeros hem de Hesiodos, Hephaistos'u "sakat ayak tanrı" ve "topal tanrı" olarak tanımlar. Truva Savaşı'nda Achaeanları/Akaları destekleyerek, nehir tanrısı Xanthos'u ateşle unutulmaz bir şekilde savaşır ve yener ve Aşil için muhteşem bir zırh ve bronz, altın, gümüş ve kalaydan bir kalkan üretir, sonraki bir sürü sahne Homer tarafından uzunca dekor edilmiş ve anlatılmıştır.

Temple of Hephaistos & Athena, Athens
Hephaistos Tapınağı & Athena, Atina
Mark Cartwright (CC BY-NC-SA)

İbadet ve Kutsal Mekanlar

Hephaistos'a özellikle kuzeydoğu Ege'de Atina ve Lemnos'ta tapılırdı. Atina'nın ortaklaşa tanrıya (Hephaistos'a) ve Athena'ya (aynı zamanda zanaatların ve onların temsilcilerinin koruyucu tanrısı) adanmış ünlü bir tapınağı vardı; Halen kazılan antik Agora'da bir yükselişte ayakta duran bu tapınak, Yunan dünyasının en iyi korunmuş tapınaklarından biridir. Dorik tapınak c. 449 BCE tarihinde inşa edildi ve burası bazen Hephaisteion veya Thesium olarak da bilinir, uzun kenarlarda 13, cephelerde altı sütuna sahiptir. Tapınak başlangıçta Athena ve Hephaistos'un büyük bronz heykellerini içeriyordu. Sofokles'e göre, demirciler, bu tanrı çiftini onurlandıran yıllık Chalkeia festivali sırasında aletlerini taşıyarak şehrin içinden geçerlerdi. Daha da görkemli Hephaestia festivali Atina'da sadece beş yılda bir yapılırdı ve Athena ve Hephaistos'u onurlandırmak için meşaleli geçit törenleri ve abartılı fedakarlıklar içeriyordu.

Yunan sanatında, Hephaİstos sık sık maşalar, bİr balta çekİç, testere veya keskİ tutarken ve bİr katIr sürerken görülür.

Bu arada, gördüğümüz gibi, bazı rivayetlerde tanrının yeryüzüne atıldığı Lemnos'ta, Hephaistos, kendisine adanmış bir mabedin bulunduğu Hephaistia şehrine adını vermiştir. Adadaki belirli simge yapılar, tanrıyla ve Mondros'taki körfez gibi ("erimiş metal yığını" anlamına gelir) onun zanaatıyla bağlantılıydı. Adanın toprağı bile antik çağda insanlar adanın hem tedavi hem de zehir özelliklerine sahip olduğuna inandıkları için ihraç edildi. Hephaistos'un saygı gördüğü ve genellikle doğal olarak meydana gelen yangınlarla ilişkilendirildiği diğer yerler Karya ve Likya'yı içeriyordu. Sicilya'daki Agrigento, bir zamanlar Hephaistos'a adanmış önemli bir tapınağa sahipti (c. 430 BCE), ancak bugün kalıntının çok azı var. Son olarak, tanrının atölyesini volkanların altında olduğu düşünüldüğünden, birçoklarıyla, özellikle de Sicilya'daki Aetna Dağı (Etna) ile bağlantılıydı.

Sanatta Temsil

Antik Yunan sanatında, Hephaistos genellikle bir pilo veya işçi şapkası ve bir exomis veya işçi tuniği giymiş olarak tasvir edilir. Ayrıca sık sık maşa, balta, çekiç, testere veya keski tutar ve sık sık bir katır sürerken görülür. İkinci tasvir, tuhaf bir şekilde, Yunan sanatında nadiren açıkça tasvir edilen topallığına atıfta bulunur. Birkaç Attika vazosunda tanrının ayakları geriye dönük olarak gösterilmiştir. Athena'nın doğum sahnesinin gösterildiği Parthenon'un (MÖ 447-432) doğu alınlığında öne çıkan bir figürdür. Bu mitolojik konu, Hephaistos'un Athena'nın doğduğu yerden Zeus'un başını baltasıyla ayırdığı Attika çanak çömleklerinde de popülerdi. Parthenon'un doğu frizinde, kentin Panathenaic alayını arka arkaya izleyen Olympus'un tüm tanrıları, zanaatların iki hamisi olan Athena ve Hephaistos'un yan yana oturup sohbet ettiğini gösteriyor.

Bibliografya

Dünya Tarihi Ansiklopedisi bir Amazon İştirakidir ve uygun kitap satın alımlarından komisyon kazanır.

Çevirmen Hakkında

Hakan İlikan
Hakan İlikan Boğaziçi Üniversitesi'nde bir tarih-lisans öğrencisidir. Onun askeri ve toplumsal tarihe yönelik özel bir ilgisi vardır ve o bu konularda daha fazla öğrenmek ve yazmak için heveslidir.

Yazar Hakkında

Mark Cartwright
Mark, tam zamanlı yazar, araştırmacı, tarihçi ve editördür. Özel ilgi alanları arasında sanat, mimari ve tüm medeniyetlerin paylaştığı fikirleri keşfetmek yer almaktadır. Siyaset Felsefesi alanında yüksek lisans derecesine sahiptir ve WHE Yayın Direktörüdür.

Bu Çalışmayı Alıntıla

APA Style

Cartwright, M. (2019, Eylül 03). Hephaistos [Hephaistos]. (H. İlikan, Çevirmen). World History Encyclopedia. alınmıştır https://www.worldhistory.org/trans/tr/1-10802/hephaistos/

Chicago Formatı

Cartwright, Mark. "Hephaistos." tarafından çevrildi Hakan İlikan. World History Encyclopedia. Son güncelleme Eylül 03, 2019. https://www.worldhistory.org/trans/tr/1-10802/hephaistos/.

MLA Formatı

Cartwright, Mark. "Hephaistos." tarafından çevrildi Hakan İlikan. World History Encyclopedia. World History Encyclopedia, 03 Eyl 2019. İnternet. 14 Haz 2024.