Adonis

Tanım

Elias N. Azar
tarafından yazıldı, Sümeyra Balın tarafından çevrildi
21 Şubat 2016 tarihinde yayınlandı
Diğer dillerde mevcut: İngilizce, Fransızca, Endonezce, Farsça, İspanyolca
X
Adonis (by Mary Harrsch (Photographed at the Musée Louvre, Paris), CC BY-NC-SA)
Adonis
Mary Harrsch (Photographed at the Musée Louvre, Paris) (CC BY-NC-SA)

Zaman kadar eski bir masal olan Adonis efsanesi, bir yandan trajedi ve ölümü, diğer yandan hayata dönme sevincini birleştiren efsanevi bir aşk hikayesidir. İnanılmaz derecede yakışıklı Adonis ve sevgilisi tanrıça Afrodit'in hikayesi aslen Yakın Doğu'nun eski uygarlıklarına kadar uzanıyor.

Bu hikaye, Kenanlılar arasında popülerdi, ve Mezopotamya ve Mısır halkı tarafından da çok iyi biliniyordu, ancak her uygarlıkta farklı isimlerle anılıyordu.

Gençken ölümle yüzleşen, ancak sevgili Afrodit'in uğruna hayata dönen güzellik tanrısının efsanesidir. Bu efsane, birçok şair, sanatçı ve tarihçi için büyük bir ilham kaynağı olmuş, edebi ve entelektüel yapımlarda önemli bir tema olarak yaygınlaşmasına yol açmıştır.

Kenan Dünyasındaki Adondan Yunan Dünyasındaki Adonise

Tanrı Adon, en önemli Kenan tanrılarından biri olarak kabul edilirdi: güzellik, doğurganlık ve sürekli yenilenme tanrısıydı. 'Adon' ismi , Kenan dilinde 'Rab' anlamına gelir. Yunan mitolojisinde ve genel olarak Helen dünyasında, Adonis olarak adlandırıldı ve bu uluslar arasında bu isimle tanınırdı. Adon'un çeşitli medeniyetlerdeki diğer uyarlamaları arasında Ugarit'te ibadet edilen Kenanlı tanrı Baal ve Babilliler tarafından bilindiği gibi Tammuz veya Dumuzi (Temmuz anlamına gelir) sayılabilir. Mısır'da, diriliş tanrısı Osiris'ti.

Tanrı Adonis'e ek olarak, efsane, aşk ve güzellik tanrıçası olan ebedi metresi Astarte'yi de içerir. Yunan mitlerinde Afrodit ve Romalılar da Venüs olarak bilinirdi. Hikayeleri o kadar iç içe geçmişti ki, Adonis'in efsanesi Astarte'den ve onları bir araya getiren efsanevi aşk hikayesinden bahsetmeden eksik kalırdı.

Afrodit Adonis'i gördüğünde güzelliğine o kadar hayran kaldı ki onu tanrıçaların geri kalanından saklamaya karar verdi.

Kıbrıs'ın Adonis ve Astarte mitini Kenanlı bölgelerden Yunanlılara- ve Yunanlılardan Romalılara- aktarmasında oynadığı rol çok önemliydi. Bununla birlikte, belki de bu efsane hakkında yazılan Mezopotamya ve Kenan kaynaklarının eksikliği (ve çoğu zaman bu kaynakların belirsizliği) nedeniyle, geç Yunan yazıları bu sonsuz aşk hikayesinin ana referanslarıdır. Bu nedenle, efsane en çok Adon ve Astarte'den ziyade Adonis ve Afrodit'inki olarak bilinir.

Yunan Mitolojisinde Adonis

Farklı Yunan kaynaklarına ( Smyrna Biyonu gibi) and the other Roman references (Ovid'in Metamorfozları gibi) dayanarak, Adonis ve Afrodit'in hikayesi hakkında genel bir fikir birliği şöyledir:

Cinyras adında büyük bir kralın (bazı kaynaklarda Asur kralı Theias olarak bilinir) çok güzel olan Myrrha adında bir kızı vardı. Kral, kızının aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit'ten daha güzel olmasıyla övünürdü. Afrodit bunu duyunca sinirlendi ve misilleme yapmaya karar verdi. Arzu ve cazibe tanrısı oğlu Eros'u Myrrha'yı babasına aşık etmek için kullandı ve hatta onu ensest ilişkiye girmesi için kandırdı. Cinyras numarayı keşfettiğinde, hamile olduğunu fark ettikten sonra babasından kaçan Myrrha'yı öldürmeye yemin etti. Myrrha, iğrenç davranışından utandı ve pişman oldu ve onu korumak için tanrılara yalvardı. Tanrılar onu bir Mür ağacına çevirerek dualarına yanıt verdiler.

Dokuz ay sonra, Mür ağacı ayrıldı ve Adonis doğdu; annesinin güzelliğini miras almıştı. Afrodit çocuğu gördüğünde, güzelliğine o kadar hayran kaldı ki onu tanrıçaların geri kalanından gizlemeye karar verdi ve onu yeraltı dünyasının tanrıçası Persephone'ye emanet etti. Persephone çocuğa bakmaya başladı ve büyüdüğünde ve gittikçe daha çekici hale geldiğinde ona aşık oldu.

Daha sonra Adonis'i Afrodit'e geri vermeyi reddeden Persephone ve Afrodit arasında bir çatışma çıktı. Tanrıların kralı Zeus araya girdi ve Adonis'in yılın dört ayını Persephone ile Yeraltı Dünyası Hades'te, son dört ayını Afrodit'le, kalan dört ayını da istediği gibi geçirmesine hükmetti. Adonis Afrodit'in cazibesine kapıldığı için dört ayını da ona ayırdı.

Adonis avlanma becerileriyle tanınıyordu ve Afqa Ormanındaki (Byblos yakınlarındaki) av yolculuklarından birinde Adonis bir yaban domuzu tarafından saldırıya uğradı ve büyülü nektarını yaralarına döken Afrodit'in elinde kan kaybetmeye başladı. Adonis ölmesine rağmen, kan nektarla harmanlandı ve bir çiçeğin yerden filizlendiği toprağa aktı, kokusu Afrodit'in nektarıyla aynıydı ve rengi Adonis'in kanıyla aynıydı - Anemon çiçeği. Kan nehre ulaştı ve suyu kırmızıya boyadı ve nehir Lübnan'ın Afqa köyünde bulunan 'Adonis Nehri' (şu anda Nahr İbrahim veya İbrahim Nehri olarak bilinir) olarak tanındı.

Adonis'e Tapınma

Byblos, antik dünyada Adonis'in ritüellerine tanıklık eden başlıca yerlerden biriydi ve aslında bu törenlerin ve ayinlerin pratiğini Hristiyanlığın ilk yüzyıllarına kadar geri getirmiştir. MS ikinci yüzyılda Samosatalı Lucian'ın yazıları, Byblos halkı tarafından yaygın olarak uygulanan ritüellere ışık tutmada önemli bir rol oynamıştır. Suriye Tanrıçası Üzerine (Dea Suriye) adlı kitabı, karşılaştığı şeyi açıkladığı Afka köyüne yaptığı ziyareti anlatıyor.

Luciana göre, Byblos halkı Adonis'in başına gelen yaban domuzu olayının ülkelerinde gerçekleştiğine inanırdı. Bu olayı anmak için, tüm ülke üzerinde büyük bir yas hakim iken, her yıl kendilerini ezecek, yas tutacak ve dini ritüelleri ve alemleri kutlarlardı. Dövünme ve yakınmaları bittiğinde, Adonis'in cenazesini ölmüş gibi kutlarlardı ve ertesi gün hayata döndüğünü ve cennete gönderildiğini duyururlardı.

Byblos bölgesinin harikalarından bir diğeri de Lübnan Dağı'ndan akan ve denize dökülen nehirdir. Adonis Nehrinin her yıl rengini kaybettiği ve kanlı kırmızı bir renk tonu aldığı, denize döküldüğü ve plajın büyük bir bölümünü kırmızıya boyadığı söylenir- Byblos halkına yas zamanlarına başlaması için bir işaret. Yılın bu zamanında Adonis'in Lübnan'da yaralandığına ve kanının nehir yatağına gittiğine inanılırdı. Lucian'ın - Byblos'un bilge adamlarından biri tarafından kendisine söylendiği gibi - nehrin yılın bu zamanında neden kırmızıya döndüğünü açıklamasının sebeplerinden biri, nehre toprak üfleyen kuvvetli rüzgardır. Lübnan'ın (ve özellikle bu bölgenin) toprağı, nehir suyuyla karıştırıldığında onu mora çeviren kırmızı rengiyle bilinir.

Ölümsüz Efsane

Adonis ve metresi Afrodit'in hikayesinin popüleritesi, diğer birçok Fenike kentinde de ritüellerin yeniden canlanmasına yol açtı. Aynı zamanda antik Yunan, Helenistik ve Roma dünyalarına da yayıldığı, ancak her mediyetin özelliklerine bağlı olarak uyarlamalarında küçük farklılıklar vardır. Bununla birlikte, efsanenin özü tüm uyarlamalarda bozulmadan kalır: bir güzellik ve gençlik tanrısı ve sevgi tanrıçası ile olan ilişkisi, genç tanrı'nın ölümü ve hayata dönüşü ile birlikte doğanın yıllık yeniden doğuşunun bir metaforu.

Adonis efsanesi, Mezopotamya veya Kenan bölgeleri gibi bitki örtüsü ve tarımsal medeniyetler kavramıyla yakından ilişkilidir ( bu hikaye Yakın Doğu'da ortaya çıkmıştır). Kış, bu bölgelerin sakinleri için bir kasvet ve üzüntü mevsimi iken, ilkbahar ve yaz onlara yeni yaşamın sevincini getirirdi.

Adonis tapınmasının kalıntıları bu gün ve bu çağda, Levant, Mezopotamya ve hatta Pers/İran'ın bazı halkları arasında hala mevcuttur ve burada Nevruz Bayramı gibi bahar kutlamalarının bir parçası olarak ortaya çıkmaktadır.

Bibliografya

  • Dalley, S. Myths from Mesopotamia: Creation, The Flood, Gilgamesh, and Others. Oxford University Press, USA, 2009
  • Frias Al-Sawwah. The Riddle of Ashtar. Alaa Al Deen Publishing, Damascus-Syria, 2002
  • Graves, R. The Greek Myths. Penguin, 2011
  • Group of Specialized Doctors from the College of History/Damascus University. A Brief History of Civilization (The First Part). Aloroba Publishing, Damascus-Syria, 1964

Çevirmen Hakkında

Sümeyra Balın
I'm a student of the department of tourism guidance and I made this translation as on assignment. Pleasant readings.

Yazar Hakkında

Elias N. Azar
Suriye'de işletme okudum ve insan kaynakları yönetimi alanında yüksek lisans diploması aldım. Bununla birlikte, eski ve modern tarihi okumaya karşı derin bir tutkum var.

Bu Çalışmayı Alıntıla

APA Style

Azar, E. N. (2016, Şubat 21). Adonis [Adonis]. (S. Balın, Çevirmen). World History Encyclopedia. alınmıştır https://www.worldhistory.org/trans/tr/1-14391/adonis/

Chicago Formatı

Azar, Elias N.. "Adonis." tarafından çevrildi Sümeyra Balın. World History Encyclopedia. Son güncelleme Şubat 21, 2016. https://www.worldhistory.org/trans/tr/1-14391/adonis/.

MLA Formatı

Azar, Elias N.. "Adonis." tarafından çevrildi Sümeyra Balın. World History Encyclopedia. World History Encyclopedia, 21 Şub 2016. İnternet. 27 May 2024.