Eros

Sunucu Maliyetleri Bağış Kampanyası 2024

Dünyaya ücretsiz tarih eğitimi sağlama misyonumuza yardımcı olun! Lütfen bağış yapın ve 2024 yılında sunucu maliyetlerimizin karşılanmasına katkıda bulunun. Desteğinizle her ay milyonlarca insan tarihi tamamen ücretsiz olarak öğreniyor.
$3136 / $18000

Tanım

Mark Cartwright
tarafından yazıldı, Fatma Yılmaz tarafından çevrildi
18 Nisan 2019 tarihinde yayınlandı
Diğer dillerde mevcut: İngilizce, Fransızca, İspanyolca
X
Red-Figure Cup with Eros Figure (by Ruedi Habegger, Copyright)
Eros Figürlü Kırmızı Figürlü Kupa
Ruedi Habegger (Copyright)

Eros Yunan aşk tanrısıydı, ya da daha doğrusu, tutkunun ve fiziksel arzunun. Hedeflerini hiçbir uyarı yapmadan seçer ve onları kafa karışıklığına ve önlenemez duygulara neden olacak kadar güçlü bir şekilde kalplerinden vurur ya da Hesiod’un sözleriyle, O ‘uzuvları genişletir ve zihni zayıflatır’(Theogony, 120). Eros Yunan sanatında çoğunlukla çiçeklerle, özellikle de tanrıyla yakından ilişkilendirilen, güllerle taçlandırılmış kaygısız ve güzel bir genç olarak betimlenir. Eros ve Psyche eski Yunan ve Roma heykellerinde genelde birliktedirler.

Eros'un Akrabaları Kimlerdir?

Hesidos'un Theogony'sine göre, Eros Chaos (Kaos) ve Gaia ile birlikte yaratılıştan sorumlu olan ilkel tanrılardan biriydi. Eros burada belki de evrensel bir aşkı temsil ediyordu. Orphic kozmogoniler gibi diğer geleneklerde , Eros titan Chronos (zamanı temsil eden) tarafından Kaos'un rahmine bırakılan yumurtadan çift cinsiyet olarak doğar. Yunan çizgi roman yazarı Aristophanes de aynı fikri kullanır ama Eros Nyx (gece) ve Aether (rüzgar) tarafından bırakılan gümüş bir yumurtadan çıkar. Ancak bu son derece arzulanan aşk çocuğu için Eilithyia ( doğumu koruyan) , Penia ( yoksulluk), İris ( haberci tanrıça ve batı rüzgarı) de birer anne adayıdır.

Eros bazen eğelenceli ve zararsız bir oyuncudur , ama diğer zamanlarda beklenmedik saldırılarıyla da zalimdir. "

Yine de , tüm bu diğer versiyonlardan daha yaygın olarak, Eros aşk, güzellik ve arzu tanrıçası Afrodit' in kanatlı yardımcısı veya yardımcısı olarak kabul edilir. Ayrıca bazen Afrodit ile savaş tanrısı Ares' in çocuğu olarak kabul edildi, ve erkek kardeşleri Deimos ( korku), Phobos (panik) ve Harmonia (uyum)'dır. Bazı geleneklerde Eros'un küçük bir erkek kardeşi çok daha karanlık bir figür ve karşılıksız aşkın intikamını alan Anteros da vardı.

Eros'un İlişkileri

Yunan mitlerinde Eros, her şeyden önce doğurganlık, arzu ve cinsel aşkla ilişkilendirildi ve bu tür tutkuların kontrol edilmesi çok zor olabileceğinden, tanrı kurnaz bir düzenbaz olarak düşünüldü. Bazen tanrı şakacı ve zararsız bir şekilde yaramazdır ama diğer zamanlarda sadece pervasız tutku ve kafa karışıklığı getiren sürpriz saldırılarıyla acımasızdır, tanrı kurbanlarıyla sanki rüzgara kapılmış çaresiz bir yaprak gibi oynar. Eros'un disiplin eksikliği ve genel olarak güvenilmezliği neden asla 12 Olimpos tanrısından biri olarak düşünülmediğini açıklayabilir. Son olarak , Eros eşcinsel aşkın özel koruyucusu olarak düşünülürdü.

Eros
Eros
Egisto Sani (used with permission) (Copyright)

Eros ve Okları

Eros'un genellikle rastgele hedeflenen okların insanları, kahramanları ve tanrıları aşık ettiği düşünülüyordu - hiç kimse bundan muaf olmadı. Bu aldatmacıyı içeren en önemli bölümlerden biri, Apollo'nun Eros'un okçuluk becerileriyle alay etmesi ve Eros'un oklarından birini büyük tanrıya atarak onu su perisi Daphne'ye aşık etmesiydi. Eros'un sevgi taşıyan oklarını kullandığı bir başka örnek de Medea'yı Altın Post'u ele geçiren büyük kahraman Jason'a aşık etmesidir. Eros'un kendisi aşkın güçlerine karşı savunmasızdı, annesi Afrodit'in isteklerine karşı Psyche'ye aşık oldu ve onunla evlendi.

Plato: Bunun için aşk tanrıların en eskisi, en onurlusu ve en güçlüsüdür diyorum."

Yunan dininde Eros, Thespiae'de ( spor ve sanat festivali , Erotida ) ve Atina, Megara, Philadelphia, Leuctra , Velia ve Parium'da mezheplerin tapınma alanlarından biriydir. Ayrıca, Yunan dünyasındaki birçok Afrodit kültüyle yakından ilişkiliydi. Hem Atina Akademisine hem de Elis'teki spor salonuna Eros sunakları yerlestirildi, bu da Yunan dünyasında erkek güzelliğine duyulan sevginin kadın güzelliği kadar yüksek saygı gördüğünün bir gösterisidir. Tanrı erkeksi bir cesaret ve çaba sevgisiyle ilişkilendirildiği için eşcinsel çiftlerden oluşan seçkin savaş birimi Thebes'in ünlü Sacred Band savaşçıları gibi , tanrıya özellikle büyük saygı duydular ve savaştan önce Eros'a adaklar sundular.

YUNAN FELSEFESİNDE EROS

Eros ve her şeye gücünün yetmesi, Epikurosçular ve Parmenides gibi filozofların ve onu hem Symposiumun'da hem de Phaedrus’ta kapsamlı bir şekilde tartışan Platon'un favori konusuydu. Platon, ya da belki daha doğrusu, onun Sokratik konuşmalarındaki karakterler genellikle sevginin gücünü savunur, burada olduğu gibi :

Bu nedenle Aşk tanrıların en eskisi, en onurlusu ve insanlara erdem ve kutsama kazandırmada en güçlüsüdür diyorum.

(Symposium, 180b)

Yine, başka bir eserinde, filozof aşk ve iyilik arasındaki ilişkiyi şöyle vurgular :

Ve,önceki gibi, konuyu eski Attic’e bakarak araştırırsanız, daha iyi bir anlayışa sahip olacaksınız çünkü bu size, kahraman (hērōs) adının - tam da içinden çıktıkları aşk (erōs) kelimesinden çok az farklı olduğunu gösterecektir.

(Cratylus, 398d)

Bu paragrafta Platon, bir zamanlar Eros’un oklarıyla vurulan bir insanda aşkın nedenlerini ve etkilerini şöyle tanımlar :

Bir esintinin ya da bir yankının pürüzsüz katı bir nesneden kaynağına nasıl geri döndüğünü düşünün; güzellik akıntısı bu şekilde güzel çocuğa geri döner ve onu titretir. Ruha giden doğal yol olan gözlerinden girer; orada kanatlar için geçitleri sular, kanatları büyütmeye başlar ve karşılığında sevilenin ruhunu sevgiyle doldurur. Oğlan aşıktır ama neyi sevdiği hakkında hiçbir fikri yoktur. O ona ne olduğunu anlayamıyor ve açıklayamıyor. Başka birinden göz hastalığı kapmış ama bir türlü sebebini belirleyememiş gibi ; aşıkta kendini aynadaki gibi gördüğünün farkında değildir. Yani aşık yanındayken, aşığınki gibi oğlanın da acısı azalır, ayrı kaldıklarında da özlediği kadar özler, çünkü onda aşkın aynada ki yansıması var - "karşılıklı bir aşk" - ancak ondan aşk olarak değil, dostluk olarak bahseder ve düşünür. Yine de arzusu, daha zayıf olsa da, aşığınkiyle neredeyse aynıdır: onu görmek, ona dokunmak, öpmek ve onunla yatmak ister; ve tabiki, tahmin edebileceğiniz gibi, bu arzuları gerçekleştikten hemen sonra harekete geçer.

(Phaedrus, 255c-e)

Son olarak Platon, Homeros'u takip eden yazarların Eros’un daha çok fiziksel yönüyle ilgili eski bir anlatısından da alıntı yapar :

Evet , ölümlüler ona güçlü kanatlı ‘Aşk’ diyor ;

Ama kanatlarını açma ihtiyacından dolayı,

Tanrılar ona ‘Shove’ diyor.

(Phaedrus, 252b)

Eros Stringing His Bow
Eros Yayını Çekiyor
Carole Raddato (CC BY-SA)

Eros Sanatta Nasıl Temsil Edilir?

M.Ö 6. yüzyıl Antik Yunan sanatında Eros genellikle kanatlı bir ergen olarak tasvir edilir ve çoğunlukla bir zafer çelengi taşır. Ayrıca bir lir, tavşan veya kırbaç tutabilir, kırbacı bir gencin peşindeyken taşır. Şaşırtıcı bir şekilde, ilk edebi belge çok daha eski olmasına ve trajedi yazarı Euripides'in Aulis’teki Iphigeniasında (c. 406 BCE) bulunmasına rağmen sadece M.Ö 4. yüzyıldan sonraki çalışmalarda sıklıkla bir yay taşırken tasvir edilmiştir. Yunan çömlekçiliğinde Eros genellikle düğünlerde ve diğer romantik sahnelerde görünür ve genellikle Paris ve Truvalı Helen gibi ana kahramanların üzerinde gezinir. Atletik ve askeri sahneler de şeytani tanrıyı içerebilir ve çoğunlukla Afrodit’in doğumu ve Yunan mitolojisindeki ilk kadın olan Pandora’nın yaratılışı sahnelerinde yer alır.

Eros figürleri, aşkın alabileceği farklı biçimlerin simgesi olan Erotes olarak anıldıklarında ikili veya üçlü olarak da görünebilir. Bir grup içindeyken, bunlara genellikle Eros, Himeros (Arzu) ya da Pothos (Özlem veya Hasret) gibi bireysel isimler verilir. M.S 2. yüzyılda Yunan seyyahı Pausanias, Batı Attika'daki Megara'da, tapınağın en eskisi olan aşk tanrıçasının fildişinden bir heykelini ve M.Ö 4. yüzyıl heykeltıraşı ünlü Paros'lu Scopas tarafından yapılan Eros, Himeros ve Pothos üçlüsünün bulunduğu bir Afrodit tapınağını anlatır. Başka bir yerde, Eros Antik Dünya’nın Yedi Harikasından biri olan Olympia’daki Zeus heykelinin tahtının kaidesinde ortaya çıktı ve günümüzde de Parthenon’un doğu duvar süsünde Afrodit’in yanında bir çocuk olarak tasvir edilmiş şekilde bulunmaktadır. Karşı kutuptaki eserlerde Eros, Yunan kuyumcuları ve mücevher oymacıları için favori bir konuydu. Helenistik sanatta, Eros ve Psyche genellikle birliktedir ve favori eser pişmiş topraktan heykelciktir. Eros'un, Cupid adı altında, genellikle oldukça aşağılayıcı bir şekilde tombul ve yaramaz bir bebek olarak resmedilmesi geç dönem Roma sanatında ortaya çıkmıştır.

Sorular & Cevaplar

Eros neyin tanrısıdır?

Eros Yunan aşk tanrısıdır, özellikle de tutkulu aşk ve arzunun.

Eros ne demekti?

Eros 'aşk' ve 'arzu' anlamına gelir, Yunan aşk tanrısının adıdır.

Eros kime aşık olur?

Eros, Psyche'ye aşık olur ve sonra onunla evlenir.

Cupid ve Eros aynı tanrı mı?

Eros Yunan aşk tanrısıdır ve Cupid de onun Roma'daki karşılığıdır.

Bibliografya

Dünya Tarihi Ansiklopedisi bir Amazon İştirakidir ve uygun kitap satın alımlarından komisyon kazanır.

Yazar Hakkında

Mark Cartwright
Mark, tam zamanlı yazar, araştırmacı, tarihçi ve editördür. Özel ilgi alanları arasında sanat, mimari ve tüm medeniyetlerin paylaştığı fikirleri keşfetmek yer almaktadır. Siyaset Felsefesi alanında yüksek lisans derecesine sahiptir ve WHE Yayın Direktörüdür.

Bu Çalışmayı Alıntıla

APA Style

Cartwright, M. (2019, Nisan 18). Eros [Eros]. (F. Yılmaz, Çevirmen). World History Encyclopedia. alınmıştır https://www.worldhistory.org/trans/tr/1-10328/eros/

Chicago Formatı

Cartwright, Mark. "Eros." tarafından çevrildi Fatma Yılmaz. World History Encyclopedia. Son güncelleme Nisan 18, 2019. https://www.worldhistory.org/trans/tr/1-10328/eros/.

MLA Formatı

Cartwright, Mark. "Eros." tarafından çevrildi Fatma Yılmaz. World History Encyclopedia. World History Encyclopedia, 18 Nis 2019. İnternet. 20 Tem 2024.