Azteekse beschaving

Definitie

Mark Cartwright
door , vertaald door Paul Schoenmakers
gepubliceerd op 26 februari 2014
Beschikbaar in andere talen: Engels, Bosnisch, Frans, Duits, Portugees, Spaans, Turks
X
Aztec Empire Map (by Simeon Netchev, CC BY-NC-SA)
Kaart van het Azteekse Rijk
Simeon Netchev (CC BY-NC-SA)

Het Azteekse rijk bloeide tussen ca. 1345 en 1521 AD en besloeg op z’n hoogtepunt het grootste deel van noordelijk Mesoamerika. Azteekse krijgers waren in staat om hun naburige staten te domineren en stelde heersers zoals Motecuhzoma II in staat de Azteekse idealen en religie op te leggen in heel Mexico. De laatste van de grote Mesoamerikaanse beschavingen, die zeer bedreven was in landbouw en handel, stond ook bekend om zijn kunst en architectuur die tot de beste behoren die ooit op het continent zijn geproduceerd.

De Azteekse staat is eigenlijk de best gedocumenteerde Mesoamerikaanse beschaving met bronnen als archeologie, inheemse boeken (codices) en lange en gedetailleerde verslagen van hun Spaanse veroveraars - zowel door militairen als door christelijke geestelijken. Deze laatste bronnen zijn misschien niet altijd betrouwbaar, maar het beeld dat we hebben van de Azteken, hun instellingen, religieuze praktijken, Azteekse oorlogvoering en het dagelijks leven is rijk en wordt voortdurend uitgebreid met details die worden toegevoegd tijdens de inspanningen van archeologen en wetenschappers uit de 21e eeuw AD.

Historisch overzicht

Ergens rond 1100 AD begonnen de stadstaten of altepetl, die verspreid waren over centraal Mexico, met elkaar te concurreren om lokale hulpbronnen en regionale dominantie. Elke staat had zijn eigen heerser of tlatoani die een raad van edelen leidde, maar deze kleine stedelijke centra, omringd door landbouwgrond, probeerden al snel hun rijkdom en invloed uit te breiden zodat tegen ca. 1400 AD zich verschillende kleine rijken hadden gevormd in de Vallei van Mexico. Dominant onder deze waren Texcoco, hoofdstad van de regio Acholhua, en Azcapotzalco, hoofdstad van de Tepenec. Deze twee rijken kwamen in 1428 AD oog in oog te staan in de Tepanec-oorlog. De troepen van de Azcapotzalco werden verslagen door een alliantie van Texcoco, Tenochtitlan (de hoofdstad van de Mexica) en verschillende andere kleinere steden. Na de overwinning werd een Drievoudig Verbond gevormd tussen Texcoco, Tenochtitlan en een rebellenstad Tepanec, Tlacopan. Een campagne van territoriale expansie begon waarbij de oorlogsbuit - meestal in de vorm van belastingen van de overwonnenen - werd verdeeld tussen deze drie grote steden. Na verloop van tijd begon Tenochtitlan het Verbond te domineren, de heerser werd de opperste heerser - de huey tlatoque ('hoge koning') - en de stad stelde zichzelf vast als de hoofdstad van het Azteekse rijk.

MEESTERS VAN DE WERELD, HUN RIJK ZO GROOT EN OVERVLOEDIG DAT ZE ALLE NATIES HEBBEN VEROVERD. DIEGO DURÁN

Vanaf 1430 AD bleef het rijk zich uitbreiden en het Azteekse leger - gesteund door de dienstplicht van alle volwassen mannen, mannen aangevoerd uit geallieerde en veroverde staten, en elitegroepen als de Adelaars- en Jaguar-krijgers - veegde hun rivalen opzij. Azteekse krijgers droegen gewatteerde katoenen oorlogskleding, een houten of rieten schild bedekt met huid, en hanteerden wapens zoals de superscherpe obsidiaan zwaardknots (macuahuitl), een speer of pijlwerper (atlatl) en boog en pijlen. Elite-krijgers droegen ook spectaculaire kledingstukken en hoofdtooien bezet met veren en dierenhuiden om hun rang aan te duiden. De veldslagen waren geconcentreerd in en rond de grote steden en toen deze vielen, claimden de overwinnaars het hele omringende gebied. Regelmatige belastingen werden afgedwongen en gevangenen werden teruggebracht naar Tenochtitlan voor rituele offering. Op deze manier besloeg het Azteekse rijk het grootste deel van Noord-Mexico, een gebied van zo'n 135.000 vierkante kilometer.

Het rijk werd bijeengehouden door middel van de benoeming van functionarissen uit het Azteekse thuisland, onderlinge huwelijken, het geven van geschenken, uitnodigingen voor belangrijke ceremonies, de bouw van monumenten en kunstwerken die de ideologie van het Azteekse rijk bevorderden, en vooral de altijd aanwezige dreiging van een militaire interventie. Sommige staten waren meer geïntegreerd dan andere, terwijl die aan de uiteinden van het rijk nuttige bufferzones werden tegen meer vijandige buren, met name de Taraskische beschaving.

Tenochtitlan

De Azteekse hoofdstad Tenochtitlan aan de westelijke oever van het Texcocomeer bloeide, zodat de stad aan het begin van de 16e eeuw AD zich kon beroemen op minstens 200.000 inwoners waardoor het de grootste stad in het precolumbiaanse Amerika was. Deze inwoners waren onderverdeeld in verschillende sociale lagen. Aan de top waren lokale heersers (teteuhctin), daarna kwamen edelen (pipiltin), gewone mensen (macehualtin), lijfeigenen (mayeque) en tenslotte slaven (tlacohtin). De lagen lijken relatief vast te zijn geweest, maar er is enig bewijs van uitwisseling tussen hen, vooral in de lagere klassen.

Temple Mayor, Tenochtitlan
Temple Mayor, Tenochtitlan
Wolfgang Sauber (CC BY-SA)

Niet alleen de politieke en religieuze hoofdstad, Tenochtitlan was ook een enorm handelscentrum met goederen die in- en uitstroomden zoals goud, groensteen, turkoois, katoen, cacaobonen, tabak, aardewerk, gereedschappen, wapens, voedingsmiddelen (bijvoorbeeld tortilla's, chili sauzen, maïs, bonen en zelfs insecten) en slaven. De Spaanse indringers waren enorm onder de indruk van de pracht van de stad en de prachtige architectuur en kunstwerken, vooral de Templo Mayor-piramide en de massieve stenen beeldhouwwerken. De stad domineerde het enorme Sacred Precinct met zijn tempels en monumentaal balspelveld. Het waterbeheer van Tenochtitlan was ook indrukwekkend met grote kanalen die de stad doorkruisten, die zelf werd omringd door chinampa's - verhoogde en overstroomde velden - waardoor de landbouwcapaciteit van de Azteken enorm toenam. Er waren ook anti-overstromingsdijken, kunstmatige reservoirs voor zoet water en prachtige bloementuinen verspreid over de stad.

De hele stad was ontworpen om ontzag te wekken bij de mensen, vooral de bezoekende edelen die, vermaakt met weelderige ceremonies, konden zien dat de Mexica Azteken werkelijk waren:

Meesters van de wereld, hun rijk zo uitgestrekt en overvloedig dat ze alle naties hadden veroverd en dat ze allemaal hun vazallen waren. De gasten die zoveel rijkdom en weelde en zoveel autoriteit en macht zagen, waren vervuld van angst. (Diego Durán, de Spaanse monnik, geciteerd in Nichols, 451)

Religie

Mythologie en religie waren, zoals bij de meeste oude culturen, bij de Azteken nauw met elkaar verweven. De oprichting van Tenochtitlan was gebaseerd op de overtuiging dat mensen uit het mythische land van overvloed Aztlán (letterlijk 'Land van de Witte Reigers' en oorsprong van de Azteekse naam) zich voor het eerst in het uiterste noordwesten hadden gevestigd in de Vallei van Mexico. Ze waren de weg gewezen door hun god Huitzilopochtli die een adelaar op een cactus had gestuurd om precies aan te geven waar deze migranten hun nieuwe thuis moesten bouwen. De god gaf deze mensen ook hun naam, de Mexica, die samen met andere etnische groepen, die op dezelfde manier Nahuatl spraken, de volkeren vormden die nu algemeen bekend staan als de Azteken.

Het Azteekse godenrijk omvatte een mengeling van oudere Mesoamerikaanse goden en specifieke Mexica godheden. De twee belangrijkste goden die werden aanbeden waren Huitzilopochtli (de oorlogs- en zonnegod) en Tlaloc (de regengod) en beiden hadden een tempel bovenop de Templo Mayor-piramide in het hart van Tenochtitlan. Andere belangrijke goden waren Quetzalcoatl (de gevederde slangengod die in veel Mesoamerikaanse culturen voorkomt), Tezcatlipoca (oppergod in Texcoco), Xipe Totec (god van de lente en landbouw), Xiuhtecuhtli (god van het vuur), Xochipilli (god van de zomer en bloemen), Ometeotl (de scheppingsgod), Mictlantecuhtli (god van de doden) en Coatlicue (de godin van moeder aarde).

Quetzalcoatl
Quetzalcoatl
Marcelosan (CC BY-SA)

Deze soms verbijsterende reeks goden heerste over elk aspect van de menselijke staat. Het moment van ceremonies ter ere van deze goden werd bepaald door een verscheidenheid aan kalenders. Er was de 260-daagse Azteekse kalender die was onderverdeeld in 20 weken, elk van 13 dagen die namen droegen als Krokodil en Wind. Er was ook een zonnekalender die bestond uit 18 maanden van elk 20 dagen. De periode van 584 dagen die de opkomst van Venus besloeg, was ook belangrijk en er moest rekening worden gehouden met een 52-jarige cyclus van de zon. De beweging van planeten en sterren werd zorgvuldig geobserveerd (hoewel niet zo nauwkeurig als de Maya's hadden gedaan) en ze vormden het motief voor de specifieke bepaling in de tijd van veel religieuze rituelen en landbouwpraktijken.

De zon had, niet verrassend, een grote betekenis voor de Azteken. Ze geloofden dat de wereld een reeks kosmische tijdperken doormaakte, met ieder zijn eigen zon, maar uiteindelijk werd elke wereld vernietigd en vervangen door een andere totdat het vijfde en laatste tijdperk was bereikt - de huidige dag voor de Azteken. Deze kosmische progressie was prachtig weergegeven in de beroemde Zonnesteen maar duikt ook op veel andere plaatsen op.

De goden werden geëerd met feesten, banketten, muziek, dans, versiering van beelden, het branden van wierook, het ritueel begraven van kostbare goederen, boetedoeningen zoals bloed offeren en offering van dieren. Mensen, zowel volwassenen als minder vaak kinderen, werden ook vaak geofferd om de goden metaforisch te 'voeden' en gelukkig te houden, opdat ze niet boos zouden worden en het de mensen moeilijk zouden maken door stormen, droogten, enz. te sturen of zelfs gewoon om de zon elke dag te laten verschijnen. Slachtoffers werden tijdens oorlogen meestal meegenomen van de verliezende partij. De zogenaamde 'Bloemenoorlogen' werden inderdaad specifiek ondernomen om slachtoffers voor de offering te verzamelen. De meest prestigieuze offeringen waren die krijgers die in de strijd grote moed hadden getoond. Het offering zelf kon drie hoofdvormen aannemen: het hart werd verwijderd, het slachtoffer werd onthoofd of het slachtoffer moest vechten in een hopeloos eenzijdige strijd tegen elitekrijgers. Er waren ook imitatoren gekleed in de uiterlijke kentekenen van een specifieke god die op het hoogtepunt van de ceremonie zelf werden geofferd.

Xochipilli
Xochipilli
Dennis Jarvis (CC BY-SA)

Architectuur en kunst

De Azteken zelf waardeerden beeldende kunst en ze verzamelden stukken uit hun hele rijk om terug te brengen naar Tenochtitlan en vaak ceremonieel te begraven. Azteekse kunst was niets anders dan het uitkiezen van het beste en varieerde van kleine gegraveerde kostbare voorwerpen tot massieve stenen tempels. Monumentale beeldhouwwerken hadden een bijzondere voorkeur en konden angstaanjagende wangedrochten zijn, zoals het kolossale standbeeld van Coatlicue, of heel levensecht zijn, zoals het beroemde beeldhouwwerk van een zittende Xochipilli.

Georganiseerd in gilden en verbonden met de belangrijkste paleizen, konden ambachtslieden zich specialiseren in metaalbewerking, houtsnijwerk of stenen beeldhouwkunst, met toegepaste materialen als amethist, bergkristal, goud, zilver en exotische veren. Misschien wel enkele van de meest opvallende kunstvoorwerpen zijn die met turkoois mozaïek zoals het beroemde masker van Xuihtecuhtli. Veel voorkomende vormen van aardewerkvaten zijn onder meer antropomorfe vazen in felle kleuren en van bijzonder betekenis was het fijn gemaakte en zeer gewaardeerde Cholula aardewerk uit Cholollan.

Azteekse kunst beeldde allerlei onderwerpen af, maar bijzonder populair waren dieren, planten en goden, vooral die met betrekking tot vruchtbaarheid en landbouw. Kunst kon ook worden gebruikt als propaganda om de keizerlijke dominantie van Tenochtitlan te verspreiden. Voorbeelden zoals de Zonnesteen, de steen van Tizoc en de troon van Motecuhzoma II geven allemaal de Azteekse ideologie weer en proberen politieke heersers nauw te correleren met kosmische gebeurtenissen en zelfs met de goden zelf. Zelfs architectuur kon dit doel bereiken, de Templo Mayor-piramide probeerde bijvoorbeeld de heilige slangenberg van de Azteekse mythologie, Coatepec, na te bootsen en tempels en standbeelden met Azteekse symbolen werden in het hele rijk opgericht.

Ineenstorting

Het Azteekse rijk, dat ongeveer 11.000.000 mensen bestuurde, had altijd te maken gehad met kleine opstanden - meestal wanneer nieuwe heersers de macht overnamen in Tenochtitlan - maar deze werden altijd snel neergeslagen. Het tij begon echter te keren toen de Azteken in 1515 AD zwaar werden verslagen door de Tlaxcala en Huexotzingo. Met de komst van de Spanjaarden zouden sommige van deze rebellenstaten opnieuw de kans grijpen om hun onafhankelijkheid te verwerven. Toen de conquistadores uit de Oude Wereld tenslotte aankwamen, varend in hun drijvende paleizen en geleid door Hernán Cortés, waren hun eerste verhoudingen met de leider van de Azteken, Motecuhzoma II, vriendelijk en werden waardevolle geschenken uitgewisseld. Het werd echter verslechterd toen een kleine groep Spaanse soldaten werd gedood in Tenochtitlan terwijl Cortés in Veracruz was. De Azteekse krijgers, ongelukkig over de passiviteit van Motecuhzoma, zetten hem af en ze stelden Cuitlahuac aan als de nieuwe tlatoani. Dit incident was precies wat Cortés nodig had en hij keerde terug naar de stad om de belegerde overgebleven Spanjaarden te ontzetten maar werd gedwongen zich terug te trekken op 30 juni 1520 AD wat bekend werd als de Noche Triste. Cortés verzamelde lokale bondgenoten en keerde tien maanden later terug en belegerde in 1521 AD de stad. Door gebrek aan voedsel en geteisterd door ziekten, stortten de Azteken, nu geleid door Cuauhtemoc, uiteindelijk in op de noodlottige dag van 13 augustus 1521 AD. Tenochtitlan werd geplunderd en z'n monumenten verwoest. Uit de as verrees de nieuwe hoofdstad van de kolonie Nieuw-Spanje en de lange rij Mesoamerikaanse beschavingen die terugging tot aan de Olmeken, kwam tot een dramatisch en wreed einde.

Over de vertaler

Paul Schoenmakers
De rode draden in mijn leven zijn tekenen, natuur, evolutie en oude culturen. Ik heb dit mijn werk kunnen maken als tekenaar, ontwerper, illustrator, boswachter, onderzoeker en stadsecoloog. Nu ben ik schrijver en illustrator over oude culturen en gespecialiseerd in de verschillende oude kalendersystemen.

Over de auteur

Mark Cartwright
Mark is als voltijds historicus, onderzoeker, auteur en redacteur gevestigd in Italië. Zijn speciale interesses zijn aardewerk, architectuur, wereldmythologie en het ontdekken van de ideeën die alle beschavingen gemeen hebben. Hij heeft een MA in Politieke Filosofie en is publicatiedirecteur bij AHE.

Dit werk citeren

APA-stijl

Cartwright, M. (2014, februari 26). Azteekse beschaving [Aztec Civilization]. (P. Schoenmakers, Vertaler). World History Encyclopedia. Ontleend aan https://www.worldhistory.org/trans/nl/1-12085/azteekse-beschaving/

Chicago stijl

Cartwright, Mark. "Azteekse beschaving." Vertaald door Paul Schoenmakers. World History Encyclopedia. Laatst gewijzigd februari 26, 2014. https://www.worldhistory.org/trans/nl/1-12085/azteekse-beschaving/.

MLA-stijl

Cartwright, Mark. "Azteekse beschaving." Vertaald door Paul Schoenmakers. World History Encyclopedia. World History Encyclopedia, 26 feb 2014. Web. 12 jun 2024.