Ariadne

Tanım

Jennifer Saint
tarafından yazıldı, Melike Doğan tarafından çevrildi
01 Nisan 2022 tarihinde yayınlandı
Diğer dillerde mevcut: İngilizce, Fransızca, İspanyolca
X
Fresco of Dionysos and Ariadne, Getty Villa (by The J. Paul Getty Museum, CC BY)
Dionysus ve Ariadne'nin Freski, Getty Villa
The J. Paul Getty Museum (CC BY)

Ariadne, Yunan mitolojisinde en çok yarı insan - yarı boğa ve üvey kardeşi olan Minotor'u yenmesinde ve Ariadne'nin babası Kral Minos tarafından inşa edilmesi emredilen Girit'teki Knossos sarayının altındaki işkenceci labirent olan Labirent'ten kaçması için Theseus'a yardım etmesiyle bilinen bir figürdür.

Soyu ve Ailesi

Ariadne, Yunan mitolojisindeki güçlü bir aileden geliyor. Annesi Pasife, güneş tanrısı Helios'un kızı ve babası Girit Kralı Minos'tur. Ailenin kadınları birçok kayda değer efsanede önemli rol oynarlar. Ariadne'nin teyzesi Kirke, Homeros'un Odesa'sınde Odesa'nın adamlarını domuza çeviren cadıdır. Kuzeni ise Ariadne'nin hikayesini bir şekilde yansıtan Medea'dır. Ariadne gibi, Medea da bir kahramanın efsanevi başarılarını gerçekleştirmesini sağlar. Altın Post'u babası Kolhisli Aietes'ten çalabilmeleri için İason ve Argonotlara sihirli bir merhem ve talimatlar verir, sonrasında babası tarafından reddedilir.

ARİADNE'NİN BABASI MINOS, MINOTOR'U KNOSSOS'DAKİ GİRİT SARAYI'NIN BODRUMUNDA YER ALAN LABİRENTE HAPSEDER.

Ariadne'nin kız kardeşi Phedra, daha sonra Theseus ile evlenir, ancak onun oğlu Hippolytos'a aşık olur ve böylece Euripides'in Yunan trajedisi Hippolitus'unda geçen, Theseus'un kendi oğlunun ölümüne neden olmasına yol açar. Ariadne'nin annesinin hikayesi belki de en tuhafı ve en şok edicisidir. Ariadne'nin babası Kral Minos, güzel beyaz bir boğayı tanrıya kurban etmeyi reddederek deniz tanrısı Poseidon'u gücendirdiğinde, Poseidon'un eşi Pasife'nin o hayvana aşık olmasına neden olarak onu cezalandırır. Ariadne'nin babası Kral Minos, güzel beyaz bir boğayı tanrıya kurban etmeyi reddederek deniz tanrısı Poseidon'u gücendirdiğinde, Poseidon'un eşi Pasife'nin o hayvana aşık olmasına neden olarak onu cezalandırır. Bu birlikteliğin meyvesi Minotor, boğa kafası ve insan vücuduna sahip insan etine doyumsuz bir canavardır. Yaratık Ariadne'nin üvey kardeşidir ve babası tarafından asla kaçamayacağı Labirent'in derinliklerine gönderilir.

Theseus ve Labirent

Ari̇adne'ni̇n babası Minos, Minotor'u Knossos'daki̇ Gi̇ri̇t sarayi'nin en alt katında yer alan Labi̇rente hapseder. Mitolojideki Labirent, kurnaz ve zeki olan Daedalus tarafından tasarlanan karmaşık bir yeraltı labirentidir. Bu labirent, içine giren birinin bir daha çıkış yolunu bulamayacağı kadar şaşırtıcıdır. Tamamlandıktan sonra Minos, Daedalus'u da labirentin sırrının açığa çıkmaması için saraya hapsetti.

Düzenli aralıklarla – bazen her yıl, bazen yedi veya dokuz yılda bir – yedi Atinalı bakire ve gençten oluşan 14 rehine, yaratığa canlı olarak beslenmek için kurban olarak Labirent'e götürülür. Atina'ya babası Kral Egeus'u bulmak için gelen Theseus, Minotor'u öldürmek ve ürkütücü geleneğe bir son vermek için gönüllü olur.

Ariadne & Theseus
Ariadne & Theseus
Zde (CC BY-SA)

Theseus Girit'e vardığında Ariadne ona aşık olur ve Minotor'u öldürdükten sonra Labirent'ten çıkış yolunu bulabilmesi için ona onun silahını ve kırmızı bir iplik vererek yardım eder. Ariadne'nin Minotor'la özel bir bağa sahip olduğu ve yaratığa sempati duyduğu tasvir edilir. Ona olan aşkından mıdır, masum Atinalıların devam eden katledilişlerinin dehşetinden mi bilinmez ama (büyük ihtimal her ikisi de) Theseus'a yardım etmenin daha önemli olduğuna karar verir.

Naxos'ta Ayrılış

Ariadne'nin eylemleri, zaferini sağladıktan sonra Theseus'la birlikte evinden kaçmak zorunda kalması anlamına geliyordu. Ariadne, babasına ihanet ettikten sonra onunla evlenmeye söz veren Theseus'la birlikte Naxos'a doğru yelken açar. Ancak Theseus onu adada uyurken bırakıp onsuz Atina'ya döner. Hikayenin bazı versiyonlarında, onu kendi isteğiyle terk ettiği ve bu da duygusuz bir egoizmin örneği olabileceği söylenir. Ariadne, Ovid'in (MÖ 43 - MÖ 17) Heroides adlı kitabındaki mektubunda, onu Atina'ya dönmek istemekle ve onun başarısında oynadığı önemli rolü fark etmeden başarılarıyla övünmekle suçlar.

Belki onu teşvik eden şey farklıydı, ama yine de onursuzca bir davranıştı. Mitin bazı versiyonlarında, Theseus'un Atina'ya geri dönüşte çok rahatsız hissettiği ve yolculuğa devam edemediği için onu Naxos'ta bıraktığı söylenir. Ariadne, daha sonra ya Theseus'un ikizlerini doğururken ölür ya da Artemis tarafından öldürülür. Yine diğer versiyonlarda Theseus'un nedenini bilmediği bir şekilde gittiğini anlayınca çaresizlik içinde kendini astığı veya ihanet ettiği ailesine geri dönme ihtimali olmadığı için yabancı bir adaya sürgün edildiği anlatılır.

Fresco of Ariadne on Naxos
Naxos'daki Ariadne'nin Freski
Osama Shukir Muhammed Amin (Copyright)

Bunların yanı sıra, Theseus'u temize çıkaran ve eylemlerini daha az acımasız hale getiren yorumlamalar da mevcuttur. Bu versiyonlarda, Olimposlu şarap tanrısı Dionysus, Theseus'a Ariadne'yi terk etmesini emreder, çünkü tanrı onun güzelliği tarafından büyülenir ve onu kendi gelini yapmak ister. Theseus tanrıyı karşı gelemez ve Ariadne'den vazgeçer. Dionysus ve Ariadne evlendiğinde ona çok güzel bir taç verir ve daha sonra Corona Borealis takımyıldızına dönüşür. Ovid, tacın mücevherlerinin Dönüşümler'de nasıl yanan yıldızlara dönüştüğünüanlatır. Ariadne ve Dionysus'un farklı kaynaklarda bir ila altı arasında olduğu söylenen bir dizi oğlu vardır, ancak bazılarında Ariadne'nin iki çocuğunun Theseus'dan olduğu söylenir.

Ölüm ve Ölümsüzlük

DİONYSUS, YA ONU YERALTI DÜNYASINDAN KURTARARAK YA DA TACINI GÖKLERDE BİR TAKIMYILDIZ HALİNE GETİREREK ARİADNE'Yİ ÖLÜMSÜZ YAPTI.

Homeros'un Odesa'sında Odisseus, Yeraltı'nda Ariadne'nin gölgesini görür ve Naxos'ta belirsiz nedenlerle Artemis tarafından öldürüldüğünü öğrenir. Plutarhos (MS yaklaşık 45/50 ila 120/125), Ariadne'nin Theseus onu hamile bıraktıktan sonra Naxos'ta doğum sırasında öldüğünü yazar. Birçok kaynak, Dionysus'un onu ya kendi ölümlü annesi Semele'ye yaptığı gibi Yeraltı Dünyası'ndan kurtardığını ve onunla birlikte Olimpos'a yükseldiğini ya da onu göklerde bir takımyıldız halinde taçlandırarak ölümsüzleştirdiğini söylüyor.

Öte yandan, Ariadne'nin hikayesinin eski versiyonları Theseus'u hiç içermez bile. Bu versiyonlarda, Theseus'tan birkaç nesil önce gelir ve Dionysus'la birlikte Argives'e karşı savaşırken öldürülür. Dionisiaka'da, Nonnus (MS 5. yüzyıl), Kral Perseus ona Medusa'nın başını gösterdiğinde, onu bir tanrıça yapmak için Yeraltı Dünyası'ndan geri getiren Dionysus'un öfkesi ve kederine çok benzeyen Argives'e karşı verdiği savaştataşlaşmasını anlatır.

Semboller ve Sanattaki Yeri

Yunan sanatında Ariadne, Theseus'u Labirent'ten güvenli bir şekilde çıkarması için ona verdiği kırmızı iplikle ilişkilendirilir. Meşhur mucit Daidalos tarafından kendisi için yapılan dans pisti ile de akıllara gelmektedir. Bu dans pisti, Hephaistos tarafından Akhilleus'un kalkanı üzerinde yaratılan sahnenin bir parçası olarak İlyada'da anlatılır. Dans pistinde yapılan bu Yunan dansının kıvrımlı ve karmaşık adımları, Ariadne ile de yakından bağlantılı bir sembol olan labirent fikrini de yansıtmaktadır.

Yunan heykeli ve klasik resimlerde, sık sık Ariadne'nin Theseus'un gittiğini fark etmeden önce Naxos'ta uyuduğunu veya Dionysus tarafından keşfedilişi ve onunla oluşunu görürüz. Ayrıca, takipçileri tarafından üstlenilen Bacchic ayinlerinin bir parçası olarak Dionysus'un maenadlarını ve satirlerini resmeden vazo resimleri gibi Yunan çömleklerinde görürüz.

Minoan Bull-leaping Fresco
Minos'daki Sıçrayan Boğa Freski
Carole Raddato (CC BY-NC-SA)

Knossos

Girit, Knossos'taki sarayın kalıntıları büyük bir Tunç Çağı arkeolojik alanıdır ve yerle ilişkili mitler ile bazı bağlantıları ortaya koymaktadır. Koridorların karmaşık tasarımının Labirent'in hikayesine atıfta bulunduğu öne sürülmüştür. Freskler, Knossos'un duvarlarında sağ kalmışlardır. Erkeklerin boğaların üzerinden atladığı eski bir sporu tasvir ederler. Bu spor, insan ve boğanın melezi bir yaratık olan Minotor efsanesiyle bağlantılı olmakla birlikte sarayın açığa çıkarılmış kalıntılarında oranın sakinlerini anlatan fiziksel ipuçları ve bağlantılar da vardır.

Sorular & Cevaplar

Yunan Mitolojisinde Ariadne kimdir?

Ariadne, Pasife ve Kral Minos'un kızıdır ve Girit, Knossos sarayında bulunan Labirentten kaçmak için Thesus'a yardım ederek Minotor'u yenmesiyle bilinir.

Ariadne neden Thesus ile evlenmedi?

Thesus, Ariadne'yi Nakşa'daki adada uyurken bıraktı ve Atina'ya onsuz döndü. Bu mitin farklı versiyonları Thesus'un neden onu bıraktığı hakkında birçok sebep sunuyor. Bu sebepler Thesus'un saf egosundan Dionysus'un onu zorlamasına kadar uzanıyor.

Ayrılıktan sonra Ariadne'ye ne oldu?

Mitin farklı versiyonlarında, doğum yaparken vefat etmesi, intihar etmesi ya da en sonunda onu ölümsüz yapan Dionysus ile evlenmesi geçiyor.

Çevirmen Hakkında

Melike Doğan
22 yaşında, İngilizce Mütercim-Tercümanlık 3.sınıf öğrencisiyim. Dünyanın dört bir yanındaki tarihi güzelliklerle ilgileniyor, onlarla ilgili metinleri çevirip daha fazla kişiye ulaştırmak istiyorum.

Yazar Hakkında

Jennifer Saint
Jennifer Saint is an author of Greek mythology retellings from the female perspective. The novels she has written so far are Ariadne (2021) and Elektra (2022).

Bu Çalışmayı Alıntıla

APA Style

Saint, J. (2022, Nisan 01). Ariadne [Ariadne]. (M. Doğan, Çevirmen). World History Encyclopedia. alınmıştır https://www.worldhistory.org/trans/tr/1-15609/ariadne/

Chicago Formatı

Saint, Jennifer. "Ariadne." tarafından çevrildi Melike Doğan. World History Encyclopedia. Son güncelleme Nisan 01, 2022. https://www.worldhistory.org/trans/tr/1-15609/ariadne/.

MLA Formatı

Saint, Jennifer. "Ariadne." tarafından çevrildi Melike Doğan. World History Encyclopedia. World History Encyclopedia, 01 Nis 2022. İnternet. 23 Haz 2024.