Ogham

Sunucu Maliyetleri Bağış Kampanyası 2023

Her ay milyonlarca okuyucusu olan bir web sitesini yönetmek pahalıdır. Sadece sunucularımız için değil, aynı zamanda içerik dağıtım ağımız, Google Workspace, e-posta ve çok daha fazlası gibi ilgili hizmetler için de ödeme yapıyoruz. Bu parayı dünya için daha fazla ücretsiz tarih içeriği üretmeye harcamayı tercih ederiz. Yardımlarınız için teşekkür ederiz!
$41 / $21000

Tanım

Jenni Irving
Yazar: , Tercüme Eden: Eslem Yılmaz
tarihinde yayınlandı 11 Mayıs 2012
X
translations icon
Diğer dillerde mevcuttur: İngilizce, Ukrayna, Fransızca
The Book of Ballymote (by Dbachmann, CC BY-SA)
Ballymote Kitabı
Dbachmann (CC BY-SA)

Karşılaşabileceğiniz yabancı antik yazılardan biri olan Ogham, 'Celtic Tree Alphabet' olarak da bilinir. MS dördüncü yüzyıldan onuncu yüzyıla kadar kullanıldığı tahmin edilir, adının muhtemel olarak İrlanda tanırısı Ogma'dan aldığına inanılıyor, fakat bu yaygın olarak tartışılıyor. Ogham aslında karakterlerin kendilerine atıfta bulunur, bir bütün olarak alfabe, BLFSN alfabe harflerinin sırasına göre daha uygun bir şekilde Beith-luis-nin olarak adlandırılır.

Tanım

Alfabe aslında beşerli dört gruba ayrılmış 20 harfi içeriyordu. Beş harf daha eklendi ve beşinci bir grup oluştu. Bu grupların her birine, ilk harflerinin adı verildi. Pembrokeshire'de görünen büyük sayı ile, İngiltere ve İrlanda boyunca hayatta kalmış dört ila beş yüz kadar ogham yazıtı vardır. Yazıtların geri kalanı güneydoğu İrlanda, İskoçya, Orkney, Man Adası ve Devon ile Cornwall sınırları çevresinde yer alıyordu. Ogham Arkaik İrlandaca, Eski Galce ve Latince'de çoğunlukla bir tahta ve taş üzerine yazmak için kullanılırdı, ve ağaçların adını bireysel karakterlere atfetmede yüksek bir ortaçağ Briatharogam geleneğine dayanır. Ogham'ı içeren yazıtlar, neredeyse tamamen kişisel isimleri ve toprak mülkiyetinin işaretlerinden oluşur.

Reklamları Kaldır

Advertisement

Köken Teorileri

Ogham'ın kökenini tartışan dört popüler teori vardır. Farklı teoriler, Alman runik alfabesi, Latin, eski futhark ve Yunan alfabesindeki şifreler ile benzerliklere sahip olduğu göz önüne alındığında şaşırtıcı değildirler.

İlk teori Orgham'ın ilk olarak İrlandalılar tarafından tasarlanan şifreli bir alfabe yaratıldığını öne süren Carney ve MacNeill gibi bilim insanlarının çalışmalarına dayanmaktadır.

Reklamları Kaldır

Advertisement

yazıt, Alman runik alfabesı, latın, eski furthark ve yunan alfabesındekı şifrelerle benzerliklere sahıptır.

İkinci teori, Ogham'ın İrlandanın eski zamanlarındaki ilk Hıristiyanlar tarafından eşsizlik arayışında icat edildiğini savunan McManus'a aittir. Tartışma ilkel İrlanda dilinin seslerinin Latince'ye uyarlanamayacak kadar zor olduğunu savunuyor. o

Üçüncü teori, Romalılar ve Romalılaştırılmış Britanyalılar arasındaki evliliklere yanıt olarak, Latin alfabesini İrlanda diliyle iç içe geçirmek için MÖ dördüncü yüzyılda Batı Galler'de icat edildiğini belirtir. Bu bazı Oghamyazıtlarının iki dilli olduğu gerçeğini, İrlandaca ve Brythonic-Latin'i heceleyerek açıklar.

Reklamları Kaldır

Advertisement

Dördüncü teori, MacAlister tarafından desteklenir ve diğer teoriler onu geride bırakmaya başlamadan önce popülerdi. Ogham'ın MÖ 600 civarında Cisapline Gaul'da, onu bir işaret ve sözlü dil olarak yaratan Galya Druidleri tarafından icat edildiğini belirtir. McAlister Hıristiyan İrlandasının başlarında, en sonunda yazıya dökülene kadar sözlü olarak iletildiğini öne sürüyor. Orgham'a dahil edilen çizgilerin birden beşe kadar bir dizi vuruşla beş harften oluşan dört gruba dayalı olarak eli temsil ettiğini savunuyor. Ancak, MacAlisters teorisi için Ogham dilinin ve sisteminin Gaul'den ileri geldiğine dair hiçbir kanıt yoktur.

Ogham'ın kökenine ilişkin mitle ilgili teoriler, onbirinci ila onbeşinci yüzyıllar arasındaki metinlerde de görülür. Onbirinci yüzyılda Lebor Gabala Erenn Ogham'ın, onbeşinci yüzyılda Auraicept na n-eces metninde oladuğu gibi, Babil kulesinin yıkılmasından kısa bir süre sonra icat edildiğini söyler. Book of Ballymote ayrıca MS 1390-91'de yazılmış, Ogham'ın kayıtlı doksan iki gizli yazı yöntemini içerir.

Kaynakça

  • Carney, J. "The Invention of the Ogam Cipher." Ériu, 22/1975, pp. 62-63.
  • Macalister, R. A.S. Corpus inscriptionum insularum celticarum. First edition. Dublin, 1945
  • Macalister, R. A.S. The Secret Languages of Ireland. Cambridge University Press, 1937, 27-36.
  • MacNeill, E. "Archaisms in the Ogham Inscriptions." Proceedings of the Royal Irish Academy, 39, pp. 33-53.

Çevirmen Hakkında

Eslem Yılmaz
Hi! I am Eslem. I am 21 years old. I am an undergraduate translation and interpreting student at Kütahya Dumlupinar University.

Bu Çalışmayı Alıntıla

APA Style

Irving, J. (2012, Mayıs 11). Ogham [Ogham]. (E. Yılmaz, Çevirmen). World History Encyclopedia. alınmıştır https://www.worldhistory.org/trans/tr/1-10742/ogham/

Chicago Style

Irving, Jenni. "Ogham." Çeviren Eslem Yılmaz. World History Encyclopedia. Son düzenleme Mayıs 11, 2012. https://www.worldhistory.org/trans/tr/1-10742/ogham/.

MLA Stili

Irving, Jenni. "Ogham." Çeviren Eslem Yılmaz. World History Encyclopedia. World History Encyclopedia, 11 May 2012. Web. 03 Şub 2023.