Hymnen till Ninkasi, ölets gudinna

Artikel

Joshua J. Mark
av , översatt av Ylva Ekdahl
publicerad på 11 November 2022
Tillgänglig på andra språk: Engelska, Franska, Spanska
X

Hymnen till Ninkasi är både en lovprisande sång till Ninkasi, den sumeriska gudinnan över ölet, och ett urgammalt recept för att brygga öl. Det skrev ungefär 1800 år före vår tid, och är utan tvivel äldre. Det går att utläsa utifrån de tekniker som den beskriver, då forskare har kommit fram till att de var i bruk långt innan sången skrevs.

Paul Kriwaczek, som forskar i ämnet, säger att hymnen reflekterar "tekniker från tusen år tidigare". Han påpekar att vid den tid som den skrevs, fann många olika varianter av öl i Mesopotamien och nya metoder användes för ölbryggning (83).

Ta bort annonser
Annonsering

Mest troligt fördes Hymn till Ninkasi vidare i muntlig form till en början och blev så populär att den överfördes till skriven form. Den lättsamma tonen i versen, och hur man lovprisar både drycken och gudinnan, bidrog till att sången bevarades.

Hur ölet föddes i Mesopotamien

Det finns bevis för att man bryggde öl i regionen Mesopotamien redan 3500-3100 år före vår tid. År 1992 fann arkeologer kemiska spår av öl i den sumeriska bosättningen Godin Tepe i dagens Iran. De hittades i en sprucken kruka som daterades till 300-talet före vår tid. På samma utgrävning hittade man också bevis för att man gjort vin och man tror att idén om att brygga öl kom från att man bakade bröd. Jäsningsprocessen som var tydlig i spannmålet om det lämnades obevakat, kan ha inspirerat till att skapa både vin och öl.

Ta bort annonser
Annonsering

Mesopotamian Beer Rations Tablet
Mesopotamiska tavlor med ölransoner
Osama Shukir Muhammed Amin (Copyright)

Det är något som man länge ansett som troligt, men forskaren Stephen Bertman poängterar att korn faktiskt kan ha odlats speciellt för att brygga öl. Han skriver:

Även om bröd var basföda i Mesopotamien, så har botanisten Jonathan D. Sauer föreslagit att det kanske inte var för att baka bröd, som man började odla korn. Istället, menar han, var den huvudsakliga anledningen att brygga öl, och grundar det i att man funnit lager med kornkärnor som grott och fermenterats. (292)

Bertman noterar dock att man först upptäckte att "öl snart blev den mest uppskattade drycken hos de gamla mesopotamierna". (292) Även om hantverket att brygga öl så småningom skulle sprida sig över hela regionen, så började det in den lilla byn Godin Tepe. Med största trolighet blev hantverket initierat och kultiverat av kvinnor.

Ta bort annonser
Annonsering

Godin Tepe var en sumerisk utpost som först bosattes ca 5000 år före vår tid. Det blev en viktig stad med ett fort, längs med den berömda handelstraden Silkesvägen. Det är inte överraskande att man upptäckt bevis för att man bryggt öl här, då öl var den dryck som sumererna föredrog. Ett av det vanligaste tecknet som man funnit i sumerisk kilskrift, är just tecknet för öl.

Ebla-tavlorna från 2500 år före vår tid (som upptäcktes i Syren 1974), bevisar att i Ebla, som var en annan sumerisk utpost, bryggdes signifikanta kvantiteter av öl vid den tiden och att man använde många olika recept. Eftersom färskt vatten användes till öl och kokades, var det mer hälsosamt att dricka öl än vatten från kanalerna, då det kunde vara förorenat med avfall och avföring från djur. Forskaren Jeremy Black skriver:

Öl var stapelvara i Mesopotamien och i regionerna runt om, ända från förhistorisk tid, då jäsningsprocessen var en effektiv metod för att döda bakterier och vattenburna sjukdomar. I de tidigaste skrivna registren från 300-talet före vår tid, registrerade och kontrollerade skrivare hur ölet framställdes. Öl dracks av människor på alla nivåer i samhället och offrades till gudarna och till de döda i olika ritualer. (297)

Öl innehöll också näringsämnen som andra drycker inte hade och Black noterar att det var en stapelvara i den dagliga dieten för människorna i hela Mesopotamien. Arbetare fick öl som en del av sin dagliga ranson (något som också tillämpades i Egypten). Baserat både på konst och skriftliga källor, dracks öl av såväl den lägsta arbetaren till den högsta adeln. Den dracks genom ett sugrör. Kriwacz påpekar:

Ta bort annonser
Annonsering

Det verkar ha funnits många olika variationer på mesopotamiskt öl, bryggt i olika styrkor, och i avsaknad av humle, smaksattes den med olika ingredienser. Det har fått dåligt rykte i akademisk kretsar: att den dracks genom sugrör från stora behållare har gjort att många forskare (med speciell expertis inom öl) tolkade det som att den innehöll mycket partiklar och skräp, som man undvek genom att använda sugrör... Det är troligen orättvist: det sumeriska ölet var noggrant filtrerat. (83)

Sugröret, vidareutvecklat av babylonierna, uppfanns först av sumerierna specifikt för ändamålet att dricka öl. Oavsett hur noggrant filtrerat ölet var, verkar det som om sugröret användes för att se till att den som drack undvek den obehagliga upplevelsen av att få med sediment från ölet. I konst som hittats i hela Mesopotamien, är det tydligt att öl konsumerades dagligen i stora kvantiteter av folket, oavsett om det fanns sediment kvar eller ej. Det hade utvecklats från en by-industri till en lukrativ, kommersiell företagsamhet. Genom Alulu-tavlan från staden UR kan vi tydlig se detta, då tavlan visar ett urgammalt kvitto på leverans av öl från bryggaren Alulu från år 2050 före vår tid.

Gudarnas dryck

Öl var också gudarnas dryck & Ninkasi var både bryggaren & ölet självt.

Öl var också gudarnas dryck. Det är tydligt i ett antal myter som exempelvis Ianna och Visdomsguden, där gudinnan Ianna och Enki, visdomsguden, dricker och blir berusade tillsammans och Ianna får möjlighet att lura honom att ge henne de kraftfulla element som hon behöver till sin stad.

I poemet förlorar Enki ansiktet på grund av att han blir berusad, och i poemet Enki och Ninmah, förlorar gudinnan Ninhursag prestige när hon Enki vinner över henne i ett dryckesspel. Att inte tåla alkohol är ofta beskrivet som en svaghet, men ölet i sig kritiseras aldrig; det är drinkarens eget fel om han eller hon inte kan behålla självkontrollen. Öl gjordes för att göra hjärtat lätt och gudinnan som ansvarade för det var Ninkasi.

Ta bort annonser
Annonsering

Liksom gudinnan Nisaba (beskyddare of korn, beräkningar, skrift och skolning), var Ninkasi både bryggaren, såväl som ölet självt. Nisaba var inte bara gudinnan för kornet, hon var också själva kornet, och när hon blivit gudinna för skriften, var hon inte bara en övervakare för skriften, utan skriften själv, precis som med Ninkasa. Hennes ande och essens fyllde ölet som bryggdes under hennes vägledning.

Ninkasi, och med det ölet, kopplades samman med helande, då hon var född genom den helande process som Modergudinnan Ninhursag använde när hon helade Enki, som var sjuk och nära döden. När Ninhursag helar Enkis lidande, föds nya gudar och bland dem finns Ninkasi. Var och en av de gudar och gudinnor som föds på detta sätt, blir gudar som producerar något av stor tillgång för mänskligheten. Exempelvis Nanshe, gudinnan för social rättvisa och spådom. I enlighet med mesopotamisk tradition var de präster och prästinnor som tjänade respektive gud av samma kön, så Nisaba, Nanshe och Ninkasi tjänades av prästinnor.

Ninkasis prästinnor var de första bryggarna och det är knappast förvånande, då det oftast var kvinnor som bryggde öl i hemmet. När kommersiell produktion av drycken började tog män över. De flesta tidiga avbildningar av bryggare framställer dem som kvinnor, både i Mesopotamien och i Egypten. Vi kan dock kontastera att när bryggningen blivit en mer kommersiell företagsverksamhet, visas män som är chefer över de kvinnliga bryggarna.

Vem som var chef och vem som bryggde var inget gudinnan brydde sig om: hennes ansvar var att slutresultatet blev den bästa möjliga dryck. Ninkasi sas brygga nytt öl vare dag från de bästa ingredienserna och hennes prästinnor följde hennes exempel, då hymnen är inte bara en lovsång utan också en instruktion till hur man brygger öl.

Hymn till Ninkasi

I en tid när mycket få människor kunde läsa, gav hymen till Ninkasi med sin stadiga kadens, en enkel väg att komma ihåg receptet för att brygga öl. Man börjar med flödande vatten, gör sedan Bappir (dubbel-bakat kornbröd) och blandar det med honung och dadlar. När brödet har svalnat på vevmattor, blandades det med vatten och vin innan det lades för jäsning. När fermenteringen var klar placerades allt i filtrerande fat "som gör ett trevligt ljud" och överfördes det "på rätt sätt till ett samlingsfat". Från detta hälldes sedan ölet över i krukor. Utifrån hymnen, var ölhällningen "som anstormningen mellan Tigris och Eurphrat", vilket betyder att som de två floderna, ger ölet liv till de som dricker det.

Den följande översättningen till engelska av Hymn till Ninkasi är gjord av Miguel Civil:

Hymn to Ninkasi

Borne of the flowing water,
Tenderly cared for by the Ninhursag,
Borne of the flowing water,
Tenderly cared for by the Ninhursag,

Having founded your town by the sacred lake,
She finished its great walls for you,
Ninkasi, having founded your town by the sacred lake,
She finished its walls for you,

Your father is Enki, Lord Nidimmud,
Your mother is Ninti, the queen of the sacred lake.
Ninkasi, your father is Enki, Lord Nidimmud,
Your mother is Ninti, the queen of the sacred lake.

You are the one who handles the dough [and] with a big shovel,
Mixing in a pit, the bappir with sweet aromatics,
Ninkasi, you are the one who handles the dough [and] with a big shovel,
Mixing in a pit, the bappir with [date] - honey,

You are the one who bakes the bappir in the big oven,
Puts in order the piles of hulled grains,
Ninkasi, you are the one who bakes the bappir in the big oven,
Puts in order the piles of hulled grains,

You are the one who waters the malt set on the ground,
The noble dogs keep away even the potentates,
Ninkasi, you are the one who waters the malt set on the ground,
The noble dogs keep away even the potentates,

You are the one who soaks the malt in a jar,
The waves rise, the waves fall.
Ninkasi, you are the one who soaks the malt in a jar,
The waves rise, the waves fall.

You are the one who spreads the cooked mash on large reed mats,
Coolness overcomes,
Ninkasi, you are the one who spreads the cooked mash on large reed mats,
Coolness overcomes,

You are the one who holds with both hands the great sweet wort,
Brewing [it] with honey [and] wine
(You the sweet wort to the vessel)
Ninkasi, (...)(You the sweet wort to the vessel)

The filtering vat, which makes a pleasant sound,
You place appropriately on a large collector vat.
Ninkasi, the filtering vat, which makes a pleasant sound,
You place appropriately on a large collector vat.

When you pour out the filtered beer of the collector vat,
It is [like] the onrush of Tigris and Euphrates.
Ninkasi, you are the one who pours out the filtered beer of the collector vat,
It is [like] the onrush of Tigris and Euphrates.

Sammanfattning

Hymnen sjöngs med största sannolikhet när de gamla sumerierna bryggde sin öl och lärdes vidare av mästare till lärlingar. Öl värderades högs i det gamla Mesopotamien och en expertbryggare kunde leva gott, när väl ölet började göras mer kommersiellt. Även innan den tiden, kunde en en hemmabryggare leva på att byta gott öl mot andra saker. Bertman visar på detn när han citerar det sumeriska ordspråket som lyder: "Den som inte känner till öl, vet inte vad som är gott". Han påpekar också att det fanns över 70 olika varianter av öl bara i Babylon. (292)

Öl dracks dagligen, men i stora mängder vid religiösa festivaler och firanden. Orientalisten Samuel Noah Kramer påpekar hur "öl har gudomlig och sublim kvalitet för de sumeriska poeterna och visa" och var gudarnas dryck (111). Ninkasis namn översätts ordagrant som "damen som fyller munnen" och öl ansågs ha helande och upplyftande kvalitéer som bara kunde förbättra ens liv.

Kramer skriver: "även om om hon var gudinnan född porlande färskt vatten, så var det öl som var hennes första kärlek" (111). Ninkasis kärlek till öl, och omsorg om sitt hantverk, gjorde att gudarnas dryck blev tillgänglig för de dödliga människorna och fortsätter vara det i modern tid. År 2006 startades Nikasi Brewing Company av Jamie Floyd och Nikos Ridge i Eugene, Orgeon, för att producera högt respekterad, premium öl. Ett bevis att Ninkasis namn, och hennes produkt, fortfarande är lika relevant och populär idag som det var i Mesopotamien.

Ta bort annonser
Annonsering

Om översättaren

Ylva Ekdahl
Ylva Ekdahl is an author and writer with a love for history, crafts and beer. With an education within Communications, Social science and Pedagogy, as well as HR and Coaching, she uses her skills as a generalist within HR, Education and Administration.

Om författaren

Joshua J. Mark
Joshua J. Mark är en frilansförfattare och tidigare deltidsprofessor i filosofi på Marist College, New York. Joshua har bott i Grekland och Tyskland och rest genom Egypten. Han har undervisat i historia, skrivande, litteratur, och filosofi på högskolenivå.

Citera detta arbete

APA-stil

Mark, J. J. (2022, November 11). Hymnen till Ninkasi, ölets gudinna [The Hymn to Ninkasi, Goddess of Beer]. (Y. Ekdahl, Översättare). World History Encyclopedia. Hämtad från https://www.worldhistory.org/trans/sv/2-222/hymnen-till-ninkasi-olets-gudinna/

Chicagos stil

Mark, Joshua J.. "Hymnen till Ninkasi, ölets gudinna." Översatt av Ylva Ekdahl. World History Encyclopedia. Senast ändrad November 11, 2022. https://www.worldhistory.org/trans/sv/2-222/hymnen-till-ninkasi-olets-gudinna/.

MLA-stil

Mark, Joshua J.. "Hymnen till Ninkasi, ölets gudinna." Översatt av Ylva Ekdahl. World History Encyclopedia. World History Encyclopedia, 11 Nov 2022. Webb. 24 May 2024.