Helenik Dünya

Tanım

Joshua J. Mark
tarafından yazıldı, Zümra Eroğlu tarafından çevrildi
02 Eylül 2009 tarihinde yayınlandı
X
translations icon
Diğer dillerde mevcut: İngilizce, Arapça, Fransızca, İspanyolca
Map of Europe in 220 BC (by Astrokey44, CC BY-SA)
MÖ 220'de Avrupa haritası
Astrokey44 (CC BY-SA)

MÖ 507 (Atina'daki ilk demokrasinin orataya çıkış tarihi) ve MÖ 323 (Büyük İskender'in ölümü) yılları arasındaki antik Yunan tarihi dönemine karşılık gelen terime 'Helenik Dünya' denir. Bu dönem ayrıca Klasik Yunan çağı olarak da adlandırılır.

Ancak bu dönem, İskenderin ölümü ve Roma'nın Yunanistan'ı fethi (MÖ 323-146-31) arasındaki dönemi gösteren Helenistik Dünya ile karıştırılmamalıdır.

Reklamları Kaldır
Advertisement

Antik Yunanistan'ın Helenik Dünyası, başlıca Yunan ana karası Girit'ten Yunan takımadalarından ve Anadolu kıyılarından oluşuyordu. (Anadolu'nun iç kısmındaki şehirlerden ve tabii ki Güney İtalya'daki kolonilerden oluştuğu bahsedilse de). Bu dönem, Yunanistan'ın Büyük Altın Çağı'dır ve, yaygın tasavvurda 'antik Yunanistan' olarak bilinir.

Demokrasi Kuruldu

22 yıl boyunca Atina Yüksek Mahkeme Yargıcı olarak ustalıkla hizmet etmiş olan büyük yasa yapıcı Solon, kamusal hayattan emekli oldu ve şehrin bir anda Peisistratos diktatörlüğü altına girdiğini gördü. Bir diktatör olmasına rağmen Peisistratus Solon'un zekasını farketti, politikalarını sürdürdü ve ölümünden sonra oğlu Hippias bu geleneği devam ettirdi (hala aristokrasiyi destekleyen bir diktatörlüğü devam ettirse de) Küçük erkek kardeşinin suikastinden sonra Thukididis'e göre ters giden bir gönül ilişkisinden esinlenmiştir ve daha sonra düşünüldüğü gibi siyasi olarak harekete geçirilmemiştir), ancak, Hippias Atina halkına karşı temkinli davrandı, bir korku saltanatı kurdu ve nihayetinde Spartalı I. Kleomenes ve Atinalı Kleisthenis komutasındaki ordu tarafından tahtından edildi.

Reklamları Kaldır
Advertisement

Kleisthenis, Atina anayasasında devrim yaptı ve MÖ 507'de şehirde demokrasiyi kurdu. Ayrıca Solon'un liderliğini takip etti ama halkın saygınlığını arttıran, aristokrasinin gücünü azaltan yeni yasalar kurdu ve dağ, ova ve kıyıdaki ayrı kabileleri yeni bir hükümet biçimi altında tek bir halk halinde birleştirmeye çalıştı. Tarihçi Will Durant'a göre:

Atinalıların kendileri de bu egemenlik serüveni karşısında coşmuşlardı. O andan itibaren eylemde, konuşmada ve düşüncede özgürlüğün tadını biliyorlardı; ve o andan itibaren edebiyatta ve sanatta, hatta devlet adamlığı ve savaşta bile tüm Yunanistan'a önderlik etmeye başladılar.(126)

''İşledikleri toprağa sahip olan ve onlara hükmeden devleti yöneten" insanlardan oluşan özgür bir devletin bu demokrasi temeli, Atina'yı istikrara kavuşturdu ve Altın Çağ için zemin hazırladı.

Reklamları Kaldır
Advertisement

Yunanistan'ın Büyük Düşünürleri

YUNANİSTAN'IN ALTIN ÇAĞI, ŞAİR SHELLEY'E GÖRE, '' KUŞKUSUZ...DÜNYA TARİHİHİNİN EN HATIRLAMAYA DEĞER ÇAĞIDIR.''

Helenik dünyanın düşünürleri, yazarları, doktorları, sanatçıları, bilim adamları, devlet adamları ve savaşçılarının listesi, batı medeniyetine en önemli katkıları yapanları içermektedir: Devlet adamı Solon, şairler Pindar ve Sappho, oyun yazarları Sophocles, Euripedes, Aeschylus ve Aristophanes, konuşmacı Lysias, tarihçiler Herodot ve Thucydides, filozoflar Elea'lı Zeno, Abdera'lı Protagoras, Acragas'lı Empedokles, Heraklitos, Socrates, Platon ve Aristoteles, yazar ve general Ksenophon, hekim Hipokrat, heykeltıraş Phidias, devlet adamı Perikles, generaller Alkibiades ve Themistokles ve diğer birçok önemli isim bu dönemde yaşamışlardır.

Yunanistan'ın Altın Çağı, şair Shelley'e göre o zamanın insanları tarafından yapılan başarılar ve ilerlemeler açısından '' kuşkusuz... dünya tarihinin en hatırlamaya değer çağıdır.'' İlginç bir şekilde Herodot, kendi çağının birçok yönden eksik olduğunu düşünüyordu ve gerçek bir büyüklük örneği için daha eski bir geçmişe baktı.

MÖ 8. yüzyılda Homeros'un çağdaşı olan yazar Hesiod, Herodot'un geriye baktığı ve kendi çağını "kötü, ahlaksız ve bozuk" olarak adlandırdığı çağ hakkında tam olarak aynı şeyi iddia etti ve geleceğin Yunanistan için daha iyi bir insan türü üretmesini umdu. Heredot dışında, Helenik Dünya'nın olağanüstü insan başarısının bir dönemi de olduğu genel olarak anlaşılır.

Reklamları Kaldır
Advertisement

Monolithic Columns, Corinth
Monolitik Sütunlar, Korint
Mark Cartwright (Copyright)

Büyük Şehirler ve Sanatları

Helenik Dünyadaki başlıca şehir devletleri (ve kutsal hac yerleri) Argos, Atina, Eleusis, Corinth, Delphi, Ithaca, Olympia, Sparta, Thebes, Trakya ve tabii ki tanrıların evi olan Olimpos Dağı'ydı. Tanrılar, Helenik Dünya insanlarının yaşamında önemli bir rol oynadılar; öyle ki Protagoras, Socrates ve Alcibiades örneğinde olduğu gibi varlıklarını sorgulamaktan -hatta lafta bile sorgulamaktan- ölüm cezasıyla karşı karşıya kalınabilir. Zaman zaman “ilk ateist” olarak anılan Atinalı devlet adamı Kritias, o zamanlar çok güçlü olduğu için mahkum edilmekten kurtulmuştur.

Tanrıça Athena Parthenos'a (Bakire Athena) ve Olympia'daki Zeus Tapınağı'na adanmış Atina Partenon gibi Yunanlıların çeşitli tanrı ve tanrıçalarına ibadet ve övgü için büyük sanat eserleri ve güzel tapınaklar yaratıldı (hem Fidias'ın katkıda bulunduğu eserler hem de bir Antik Mucize olarak listelenen Zeus Tapınağı).Elefsis'teki Demeter tapınağı, antik Yunanistan'daki en önemli ayin olarak kabul edilen ünlü Elefsis Gizemlerinin yeriydi.

Homeros, Helenik Dünyada son derece popüler ve etkili olan İlyada ve Odyssey adlı eserlerinde tanrın ve tanrıçaların insanların yaşamlarıyla yakından ilgili olduğunu ve devlet işlerinin yanı sıra ev içi işlerde de düzenli olarak tanrılara danışıldığını tasvir eder. Delphi'deki ünlü Kahin o zamanlar o kadar önemli kabul ediliyordu ki, bilinen dünyanın her yerinden insanlar tanrıdan tavsiye veya iyilik istemek için Yunanistan'a gelirlerdi, ve herhangi bir askeri harekata girişmeden önce doğaüstü güçlere danışmak hayati önem taşıyordu.

Reklamları Kaldır
Advertisement

Sonuç

Helen Dünyasının tanrılara danışılan ünlü savaşları arasında Makedon Kralı II. Philip'in kuvvetlerinin kısmen oğlu İskender tarafından komuta edildiği, Yunan kuvvetlerinin yenildiği ve Yunan şehir devletlerini birleştirildiği Marathon Savaşı (MÖ 490), Thermopylae ve Salamis Savaşları (MÖ 480), Plataea (MÖ 479) ve Chaeronea Savaşı (MÖ 338) vardı.

Philip'in ölümünden sonra İskender, o dönemin dünyasını fethetmeye devam edecek ve Büyük İskender olacaktı. Yaptığı seferlerle dünyaya Yunan kültürünü, dilini ve medeniyetini getirecek ve ölümünden sonra bıraktığı miras Helenistik Dünya olarak bilinecekti.

Çevirmen Hakkında

Zümra Eroğlu
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı öğrencisi, yazarak ve makaleler çevirerek kendini geliştirmeyi seven, mitolojiye, tarihe, dil ve edebiyata, sanata ilgili biri.

Yazar Hakkında

Joshua J. Mark
Serbest yazar ve yarı zamanlı olarak New York Marist College'da Felsefe bölümü öğretim üyesi olarak çalışan Joshua J. Mark; Yunanistan ve Almanya'da yaşadı ve Mısır'ı seyahat etti. Tarih, edebiyat, yazı ve felsefe sahalarında lisans seviyesinde ders vermektedir.

Bu Çalışmayı Alıntıla

APA Style

Mark, J. J. (2009, Eylül 02). Helenik Dünya [Hellenic World]. (Z. Eroğlu, Çevirmen). World History Encyclopedia. alınmıştır https://www.worldhistory.org/trans/tr/1-237/helenik-dunya/

Chicago Formatı

Mark, Joshua J.. "Helenik Dünya." tarafından çevrildi Zümra Eroğlu. World History Encyclopedia. Son güncelleme Eylül 02, 2009. https://www.worldhistory.org/trans/tr/1-237/helenik-dunya/.

MLA Formatı

Mark, Joshua J.. "Helenik Dünya." tarafından çevrildi Zümra Eroğlu. World History Encyclopedia. World History Encyclopedia, 02 Eyl 2009. İnternet. 22 Nis 2024.