Pindar

Tanım

Donald L. Wasson
tarafından yazıldı, Nazlı Fidan tarafından çevrildi
06 Ocak 2021 tarihinde yayınlandı
Diğer dillerde mevcut: İngilizce
X
Pindar (by Stas Kozlovsky, CC BY-NC-SA)
Pindar
Stas Kozlovsky (CC BY-NC-SA)

Pindar (c. 518 - c. 448/7 M.Ö.), muhtemelen zamanının en büyüğü olan eski bir Yunan lirik şairiydi. Eserleri farklı şiir türlerinden oluşan 17 kitaba bölünmüştür, ancak yalnızca dört Panhelenik festivalindeki resmi kutlamalar için bestelenen 44 koro zafer şarkısını içerenler bozulmadan kalmışken, diğerleri yalnızca parçalar halinde hayatta kalmıştır. Eserleri genellikle çağdaş tarih, din ve Yunan mitolojisine, öğrenimini ve aristokrat geçmişini yansıtan referanslar içeriyordu ve herkesin bildiği gibi okunması ve tercüme edilmesi zordur.

Hayat

Peloponnezya'nın Thebes kentinin evlatlık oğlu olarak daha iyi bilinmesine rağmen, Pindar aslında Boeotia şehir devletindeki Cynoscephalae kasabasındandı. Aristokrat bir ailede doğdu c. MÖ 518; ailesi Dalphantus ve Cleodice idi. Eğitimini ilerletmek için Atina'ya gittiğine dair bazı belirtiler olsa da, MÖ 497'de Dionysia'daki dithyrambik yarışmasında birincilik ödülü kazandığı bilinmektedir. Bu zaferin gelecekteki kariyeri için katalizör olup olmadığı bilinmiyor; bununla birlikte, 20 yaşındayken, Yunan şehir devleti Teselya'dan yönetici bir aile tarafından Hippocleas adlı genç bir adamın atletik zaferini kutlayan bir gazel yazması için görevlendirildi. Bu zafer şarkısına basitçe Pythian 10 denir - Pythian Oyunları için adlandırılmıştır. Ode'nin açılış satırında, şehir devleti Laconia'nın başkenti Lakedaimon'dan ve Pindar'ın sevgili Thebai'sinin düşmanı olan Sparta'nın başka bir adından söz eder.

Lakedaimon kutsanmış mutlu Teselya. Her ikisinin de tek sıra kralları var Herakles'ten, savaşta en iyisi. Bu boş yere övünmek mi? Ama Pytho ve Pelinna bana yol gösteriyor ve Aleuas'ın oğulları Hippokleas'a getirmek için
bir erkek korosunun çınlayan övgüsü.

(Auden'den alıntı, 243)

Sonunda, şair Yunanistan'daki tüm büyük festivallerde zaferleri kutlayacaktı: Olimpiyat Oyunları, Nemean, Pythian ve Isthmian Oyunları. Görevleri Yunan dünyasının dört bir yanından gelecekti: kuzeyde Makedonya ve Trakya, güneyde Cyrene, batıda Sicilya ve İtalya ve doğuda Küçük Asya. Bu kasidelerde sadece galip, zafer ve tanrılar değil, aynı zamanda şairin hayata dair görüşleri de ele alınmıştır.

GÜÇLÜ DEĞER DUYUSUNA RAĞMEN, PİNDAR, SIKLIKLA, AHLAKİ VEYA SİYASİ DURUMUNA BAKILMAKSIZIN EN YÜKSEK TEKLİF VEREN ONA SATIŞ YAPMAKLA SUÇLANIRDI.

Pindar, Theban tarihinde zor bir dönemde yaşadı. Pers Savaşları, Büyük Darius (MÖ 492) yönetimindeki istila ve Atina ve Sparta direnirken şehrin aristokrasisi ve Boiotia, Pers yanlısı bir politika izlemeyi seçti. Pindar, sevgili Thebai'sine bağlıyken, Atina direnişini takdir etti ve Thebes'e bağlılığına rağmen Atina'ya övgüde bulundu. Thebes'in Pers yanlısı duruşu kısa sürede affedilmeyecek veya unutulmayacaktı ve Pindar'ın şehirle olan ilişkisi onun itibarını lekeleyecekti. Ancak, eserlerini takdir eden Sicilyalı tiranlar Theron of Acragas ve Hieron of Syracuse (MÖ 476-474'te Sicilya'daydı) ile olan ilişkisi nedeniyle ünü büyüdü ve yeteneği için yapılan çağrı arttı. Buna ve güçlü değerler duygusuna rağmen, ahlaki veya politik duruşu ne olursa olsun, sık sık en yüksek teklifi verene satmakla suçlandı.

Megakleia adında bir karısı ve üç çocuğu (iki kızı ve bir oğlu) vardı: Protomache, Eumentis ve Daiphantus. MÖ 448/7 civarında, 80 yaşındayken Argos'ta ölümüyle, lirik şiirin önde gelen yazarlarından biri olarak kabul edilecekti. Neredeyse iki yüzyıl sonra MÖ 335'te, Pindar'a saygılarından dolayı Büyük İskender (MÖ 336-323), Makedonları şehri yağmalarken şairin Thebes'teki evini yıkmayı reddetti.

Biçim

Klasikçi Edith Hamilton, The Greek Way adlı kitabında, onun tüm Yunan şairleri arasında okunması en zor olanı ve "gelmiş geçmiş tüm şairler arasında" tercüme edilmesi en imkansız olanı olduğunu söylüyor. Ancak onun "ölümsüzler arasında oturduğunu" da ekliyor. Onun sözleriyle, "kusursuz bir zanaatkar" ve "sanatının tekniğine tam hakim olan" bir sanatçıydı (69). Norman F. Cantor, Antiquity adlı kitabında Pindar'ı "koro eserleri yazan şairlerin en büyüğü" olarak adlandırmıştır (127). Popülaritesine rağmen, Pindar aynı zamanda asil doğumunu asla unutmayan ve Hamilton tarafından "Yunan aristokrasisinin son sözcüsü" (69) olarak tanımlanan bir adamdı.

Eski aristokrat toplum ve onun temsil ettiği değerler onun için her şey demekti ve onun ölmekte olan idealleri şiirlerinde açıkça görülüyordu. Tutumu ve sınıf bilinci basit bir cümlede bile görülebilir. Şöyle yazdı: "Bir devlet, yaşlı adamların öğütleri ve genç adamların savaşçı ruhu tarafından yönetildiğinde en güçlüsüdür" (Stavropoulos, 169). Kuşkusuz, aristokrasinin çöküşünden korkuyordu, ancak diğer aristokratlardan farklı olarak, büyüklerin güçlerini başkalarının yararına kullanması gerektiğine ve “doğuştan gelen asaletin davranış asaleti ile eşleşmesi gerektiğine” inanıyordu (Hamilton, 69). Ayrıcalıklı olanlar, ayrıcalıksızları korumalıdır.

Head of Pindar Illustration
Pindar İllüstrasyon Başkanı
The Trustees of the British Museum (Copyright)

Zalimlere ortak olmak, satmak ve paralı asker olmakla suçlanmış olsa da, şiirleri hala inancını değiştirmeyen bir adamı yansıtıyor. Bir keresinde şöyle demişti: "Bilgelik bile kişisel çıkara boyun eğmelidir" (Stavropoulos, 119). Pindar anlaşılması ve tercüme edilmesi zor bir şairse, onun tarihteki rolünü görmek de zorlaşır. Hamilton, "gerçek hayranlarından oluşan grubun küçük olduğunu ve her zaman da küçük kaldığını" ileri sürmüştür (65). Bununla birlikte, MÖ 1. yüzyıl Roman Quintus Horatius Flaccus (Horace) gibi şairlerin onu kopyalayıp ona saygı duyduğu kesindir. "Pindar'ın şarkı seli, karşı konulmaz, derin, muazzam bir şekilde temizler" (65), diyen, Horace tarafından yazılmış bir gazelden alıntı yaptı.

Eserler

Pindar'ın eserleri İskenderiyeli editörler tarafından 17 kitaba bölünmüştür: Pindar'ın eserleri İskenderiye editörleri tarafından 17 kitaba bölünmüştür: ilahiler, zafer şarkıları, iki dithyramb kitabı, iki prozodik kitap (profesyonel şarkılar), üç Parthenia kitabı (kızlık şarkıları), iki hiporchemata kitabı (dans şarkıları), encomia (övgü şarkıları), threoi (mersiyeler) ve son olarak dört epinicia kitabı (zafer şarkıları). Bunlar birçok kişi tarafından başyapıtları olarak kabul edilir. Diğer kitapların kalıntıları sadece parçalar halinde ve diğer yazarların alıntıları aracılığıyla günümüze ulaşmıştır.

O'nun kasideleri ve şarkıları çoğunlukla ÇAĞDAŞ TARİH, DİN VE MİTOLOJİ ile ilgili göndermeler içermektedir.

Onun kasideleri veya şarkıları genellikle çağdaş tarih, din ve mitolojiye göndermeler içeriyordu. Genellikle galip gelenin şehriyle ilgili bir efsane ya da kahraman seçerdi. Galip gelen kişiyi belirli bir tanrı veya tanrıça ile doğrudan ilişkiye sokardı. Pythian 10'da şöyle yazıyor: "Ares'in savaşçı zırhında iki kez olimpiyat galibi." Daha sonra Pindar, Yunan kahramanı Perseus'a atıfta bulunur: "…Danae'nin oğlu o gün geldi, kalbine güç üfledi ve Athene onu bu kutsanmış adamlarla karıştırmaya yönlendirdi. Gorgon'u öldürdü" (244-245).

Tarihçi Anthony Everitt, Pindar'ın insan ve tanrı arasındaki bu ilişkiyi gösteren gazellerinden birini aktarır. Sadece Nemean Oyunlarında erkek güreşinde bir zaferi kutlamakla kalmıyor, aynı zamanda ahlaki bir bakış açısı da içeriyor:

Bekar, yarıştır, bekar insanların ve tanrıların; bekar bir anneden ikimiz de nefes alıyoruz Ama her şeyde bir güç farkı bizi ayrı tutar; biri Hiçlik gibidir, ama küstah gökyüzü sonsuza kadar sabit bir mesken olarak kalır. Yine de aklımızın en iyisi olabiliriz ya da beden ölümsüzler gibi olsun. (300)

Pindar, aristokrat mirasıyla son derece gurur duyuyordu ve çağdaşları tarafından sık sık incelik ve nezaketten yoksun olmakla suçlandı. Paul Cartledge'ın Thebes adlı kitabında belirttiğine göre, Pindar'ın amacı sadece galip ve müşteri için değil, kendisi için de ölümsüz bir şöhret ve zafer elde etmekti. Zafer kasidelerinin Pindar'ın büyük bilgisini sergilemesine yardımcı olduğunu da ekliyor. Tuhaf bir şekilde, kasideleri genellikle galip olanı övdü, ancak zaferin herhangi bir detayından bahsetmedi; bu, başarıya değil, galip gelene bir takıntıydı.

Greek Athletes
Yunan Atletler
Mark Cartwright (CC BY-NC-SA)

Daha dikkate değer gazellerinden birinde, Olimpiyat Oyunlarında bir koşu ve pentatlon için kalifiye olmakta zorluk çeken Makedon prens Philhellene I. İskender'e (Büyük İskender'in atası) atıfta bulundu. Barbar olduğu için Yunanlılar tarafından taciz edilen genç prens, birinciliği berabere kaldı. Pindar'ın kasidesi diğer yarışmacıların alaylarını reddeder ve İskender'i onurlandırır ve zaferi için şu şekilde övgüde bulunur:

İyiliğin ilahi olması doğrudur
en güzel şarkılarla
Çünkü bu onurlara yaklaşan tek haraç
Tanrılar yüzünden, ama sessizce geçilirse her eylem ölür.

(Cartledge, 11-12'de alıntılanmıştır)

Pindar'ın kasideleri, genç bir galip için övgüden daha fazlasını içerir. Everitt'in sözleriyle, hayatın trajedisine ve "insan başarısının kısacık da olsa görkemine" (97) dair derin bir anlayışa sahip bir adamı ortaya çıkarırlar. Bu trajik duyguyu gösteren bir kaside aktarır:

Bir günlüğüne yaratıklar! adam nedir?
O ne değil? Bir gölge rüyası
Ölümlü varlığımızdır. Ama erkekler söz konusu olduğunda
Cennetten verilen bir ihtişam parıltısı
O zaman üzerlerine bir zafer ışığı yatar
Ve mübarek günleridir. (97)

Eserlerinin çoğu kaybolduğu için, modern tarihçiler, o dönemin diğerleri arasındaki yerine erişmeyi zor bulabilirler. Bununla birlikte, bu zorluklara rağmen, kasideler, ona komisyonlarını ödeyen aristokratların ve yönetici ailelerin kültürel, sosyal ve politik yaşamlarını incelemelerine izin verir.

Çevirmen Hakkında

Nazlı Fidan
Adım Nazlı Fidan. 20 yaşındayım. Yaklaşık 13 yıl boyunca yurt dışında yaşadım. İngilizce ve Arapça öğrendim. Şimdi Türkiye'de yaşıyorum. Dumlupınar Üniversitesi'nde Mütercim Tercümanlık bölümünde lisans öğrencisiyim. Kısacası, ben bir çevirmen adayıyım.

Yazar Hakkında

Donald L. Wasson
Donald, Lincoln College'da (Normal, Illinois) Antik, Ortaçağ ve ABD Tarihi üzerine dersler vermiştir ve Büyük İskender'i öğrendiğinden beri her zaman kendini bir tarih öğrencisi olarak nitelemiştir ve öyle nitelemeye de devam etmektedir. Edindiği bilgileri öğrencilerine aktarmaya hevesli biridir.

Bu Çalışmayı Alıntıla

APA Style

Wasson, D. L. (2021, Ocak 06). Pindar [Pindar]. (N. Fidan, Çevirmen). World History Encyclopedia. alınmıştır https://www.worldhistory.org/trans/tr/1-19347/pindar/

Chicago Formatı

Wasson, Donald L.. "Pindar." tarafından çevrildi Nazlı Fidan. World History Encyclopedia. Son güncelleme Ocak 06, 2021. https://www.worldhistory.org/trans/tr/1-19347/pindar/.

MLA Formatı

Wasson, Donald L.. "Pindar." tarafından çevrildi Nazlı Fidan. World History Encyclopedia. World History Encyclopedia, 06 Oca 2021. İnternet. 18 Haz 2024.