Oude Chinese kalligrafie

Definitie

Mark Cartwright
door , vertaald door Paul Schoenmakers
gepubliceerd op 16 oktober 2017
X
Calligraphy by Cai Xiang (by Cai Xiang, Public Domain)
Kalligrafie door Cai Xiang
Cai Xiang (Public Domain)

Kalligrafie vestigde zich als de belangrijkste oude Chinese kunstvorm naast de schilderkunst, en kwam voor het eerst op de voorgrond tijdens de Han-dynastie (206 v. Chr. - 220 n. Chr.). Van alle opgeleide mannen en sommige hofvrouwen werd verwacht dat ze er bekwaam in waren, een verwachting die tot ver in de moderne tijd bleef bestaan. Veel meer dan alleen schrijven, vertoonde goede kalligrafie een voortreffelijke penseelbeheersing en aandacht voor compositie, maar de feitelijke manier van schrijven was ook belangrijk, waarbij snelle, spontane streken het ideaal waren. De penseelvoering van kalligrafie, z'n filosofie en materialen zouden Chinese schilderstijlen beïnvloeden, vooral landschapsschilderijen, en veel van de oude geschriften worden vandaag de dag nog steeds geïmiteerd in het moderne Chinese schrift.

Materialen

De zeer flexibele penselen die bij kalligrafie worden gebruikt, zijn gemaakt van dierenhaar (of meer zelden een veer) dat tot een taps toelopend uiteinde is geknipt en is vastgemaakt aan een bamboe- of houten handvat. De gebruikte inkt is door de schrijver zelf gemaakt door een gedroogde koek van dierlijk of plantaardig materiaal vermengd met mineralen en lijm tegen een natte steen te wrijven. Hout, bamboe, zijde (vanaf ca. 300 v. Chr.) en daarna papier (vanaf ca. 100 n. Chr.) waren de meest voorkomende schrijfoppervlakken, maar kalligrafie kon ook voorkomen op alledaagse voorwerpen als waaiers, schermen en spandoeken. Het beste materiaal was echter papier, en de uitvinding van papier van fijnere kwaliteit - toegeschreven aan Cai Lun in 105 n. Chr. - hielp de ontwikkeling van meer artistieke stijlen van kalligrafie omdat het absorptievermogen elke nuance van de penseelstreek ving.

Advertenties verwijderen
Advertisement

Toepassingsmethoden

Al snel ontwikkelde zich een kennerschap en kalligrafie werd een van de zes klassieke en oude kunsten naast rituelen, muziek, boogschieten, wagenmennen en cijfers. Van succesvolle Chinese kalligrafen werd verwacht dat ze penseelstreken met verschillende diktes, hun subtiele hoeken en hun vloeiende verbinding met elkaar gebruikten - allemaal nauwkeurig gerangschikt in denkbeeldige ruimtes op de pagina - om een ​​esthetisch aangenaam geheel te creëren.

Calligraphy Brushes
Kallidrafie penselen
Karl (CC BY-NC-SA)

De historicus R. Dawson geeft de volgende beschrijving van de aantrekkingskracht van kalligrafie gemaakt met een deskundige penseel in vergelijking met de gedrukte versie:

Advertenties verwijderen
Advertisement

De gedrukte karakters zijn als figuren op een Victoriaanse foto, stijf in de houding; maar de met penseel geschreven karakters dansen over de pagina's met de gratie en vitaliteit van het ballet. De prachtige vormen van Chinese kalligrafie werden in feite vergeleken met natuurlijke schoonheden, en elke streek zou geïnspireerd zijn door een natuurlijk object en de energie van een levend wezen hebben. Daarom zochten Chinese kalligrafen inspiratie door naar natuurverschijnselen te kijken. De beroemdste van allemaal, Wang Xizhi, was dol op het kijken naar ganzen omdat de sierlijke en gemakkelijke beweging van hun nek hem deed denken aan het hanteren van de penseel, en de monnik Huai-su zou de oneindige verscheidenheid die mogelijk is in de cursieve stijl van kalligrafie bekend als het gras-schrift door het observeren van zomerwolken die door de wind worden voortgedreven. (201-202)

Kalligrafieschriften

Er waren vijf hoofdschriften in de oude Chinese kalligrafie:

  1. Seal schrift (zhuan shu) - in gebruik vanaf c. 1200 v. Chr.
  2. Administratief schrift (li shu) - van c. 200 v. Chr.
  3. Regulier schrift (kai shu, zhen shu of zheng shu) - vanaf c. 200-400 n. Chr.
  4. Cursief schrift (xing shu) - uit de 4e eeuw
  5. Schetsen van schrift - (cao shu) - uit de 7e eeuw

Zegelschrift, zoals de naam al doet vermoeden, was een formele stijl die werd gebruikt voor zegels en andere officiële documenten, omdat het lijnen van een gelijkmatige dikte en minder richtingsveranderingen heeft, waardoor het voor beeldhouwers gemakkelijker was om te reproduceren. Administratief schrift met zijn zware slageindes was ook formeel en gereserveerd voor het bijhouden van gegevens door griffiers en ambtenaren. Later werd dit het gebruikelijke schrift voor inscripties. Zowel het zegel als het administratieve schrift werden nieuw leven ingeblazen als artistieke schriften in de 17e en 18e eeuw. Regulier schrift was de standaardvorm voor afdrukken en wordt vandaag de dag nog steeds het meest gebruikt. Het meer flamboyante cursieve schrift was de meest populaire keuze voor artistieke expressie en werd ook gebruikt in de notities die aan schilderijen werden toegevoegd. Ten slotte werd schets-schrift, ook wel gras-schrift genoemd, zo genoemd omdat dit het snelst te produceren en 'wild' was omdat de kunstenaar de conventies tot het uiterste oprekte, zodat sommige karakters moeilijk onmiddellijk te herkennen zijn.

Li Po's Calligraphy
Li Po's kalligrafie
Li Bai (Public Domain)

Ondanks deze brede typen was de schrijfstijl van elke kalligraaf natuurlijk zijn of haar eigen. Een kalligraaf zou kunnen streven naar precisie boven spontaniteit, de voorkeur geven aan flamboyantie boven gratie of zich concentreren op de lege ruimtes in de compositie. Naast esthetische resultaten werd schrijven ook voor andere doeleinden beoordeeld, zoals de historicus M. Dillon hier uitlegt:

Advertenties verwijderen
Advertisement

Omdat het schrijven van een persoon werd beschouwd als een aanwijzing voor temperament, morele waarde en leren, kozen keizers van de Tang- en Song-dynastieën hun gezanten vaak op basis van de kwaliteit van hun kalligrafie... Het leven van de kalligrafische traditie werd ondersteund door het idee dat kalligrafie de spontane gevoelens van het werkelijk opmerkzame individu kon overbrengen door een uitstroom van de geest op een bepaald moment. (37)

Beroemde kalligrafen

Net als in elke andere kunst, werden de meest begaafde beoefenaars van de kalligrafie beroemd om hun werk en hun geschriften werden gekopieerd en gebruikt in innovaties zoals gedrukte boeken. De meest vereerde van alle Chinese kalligrafen, zoals al vermeld, was Wang Xizhi (ca. 303 - ca. 365 n. Chr.), hoewel hij een leerling was van Lady Wei (272-349 n. Chr.). Er zijn geen voorbeelden van het schrift van beide figuren bewaard gebleven, behalve mogelijk in bestaande exemplaren van Xizhi. Wang Xizhi's zoon, Wang Xianzhi (344-388 n Chr.), was een andere beroemde beoefenaar, het paar dat vaak 'de twee Wangs' wordt genoemd. Zhao Mengfu (1254-1322) was een andere gevierde kalligraaf die zulke precieze karakters produceerde en die zo netjes in vierkante kaders op zijn papier waren geplaatst dat drukkers zijn schrift gebruikten voor hun eigen letterblokken.

VOORBEELDEN VAN DE SCRIPTS & STIJLEN GEMAAKT DOOR DEZE MEESTERS WERDEN VEEL GEKOPIEERD OP HOUT OF STEEN OM ZE TE BEHOUDEN.

Voorbeelden van de geschriften en stijlen die door deze meesters werden gemaakt, werden vaak gekopieerd op hout of steen om ze te behouden en waarvan inktwrijfsels (bei) werden gemaakt. Zo konden de papieren exemplaren worden verspreid en konden de geschriften overal worden nagebootst door mindere kalligrafen. Dergelijke kopieën waren ook nuttig voor keizers die tijdens hun regeerperiode de ene stijl boven de andere wilden promoten, en ze zijn een onschatbaar verslag geworden van de evolutie van de Chinese kalligrafie die nog steeds wordt geraadpleegd en geïmiteerd.

Voorbeelden van beroemde kalligrafie zijn bewaard gebleven in de vorm van brieven, inleidingen op boeken, stukjes proza, religieuze teksten, aantekeningen op schilderijen en gegraveerde stèles, grafstenen en tabletten, waar de steenhouwer getrouw het werk van een bekende kalligraaf kopieerde. Voorbeelden van fijne kalligrafie door beroemde schrijvers werden zelfs in de oudheid verzameld, vooral in de bibliotheken van keizers of zelfs samen met hen begraven in hun graven. Deze stukken waren zo gewaardeerd dat er vervalsingen werden gemaakt en als echt aan verzamelaars werden verkocht. Als een andere indicator van de waarde die wordt gehecht aan voorbeelden van kalligrafie door grote vroegere meesters, is de werkelijke betekenis van de tekst vaak niet relevant voor prijzen en verzamelbaarheid. Er zijn veel restjes (tie) die misschien heel oud en zeer gewaardeerd zijn, maar in feite slechts opmerkingen zijn over het weer of een briefje voor een geschenk met sinaasappels.

Advertenties verwijderen
Advertisement

Calligraphy by Wang Xizhi
Calligrafie door Wang Xizhi
Wang Xizhi (Public Domain)

Invloed op de schilderkunst

De technieken en conventies van het schrijven zouden de schilderkunst beïnvloeden, waarbij critici zochten naar het krachtige gebruik van penseelstreken door de kunstenaar, hun spontaniteit en hun variatie om de illusie van diepte te produceren. Een andere invloed van kalligrafievaardigheden op de schilderkunst was het belang dat werd gehecht aan compositie en het gebruik van lege ruimte. Ten slotte bleef kalligrafie zo belangrijk dat het zelfs op schilderijen verscheen om te beschrijven en uit te leggen wat de kijker zag, de titel aan te geven (hoewel lang niet alle schilderijen een titel kregen van de oorspronkelijke kunstenaar) of de plaats vastlegde waar het werd gemaakt en de persoon voor wie het bedoeld was. Uiteindelijk werden dergelijke aantekeningen en zelfs gedichten een integraal onderdeel van de algehele compositie en een onlosmakelijk onderdeel van het schilderij zelf.

Er was ook een mode om meer inscripties door volgende eigenaren en verzamelaars toe te voegen, zelfs om extra porties zijde of papier aan het originele stuk toe te voegen om ze te herbergen. Vanaf de 7e eeuw voegden eigenaren vaak hun eigen zegel in rode inkt toe. En als een stuk van eigenaar wisselde, dan voegde de nieuwe eigenaar zijn zegel toe, zodat de geschiedenis van het eigendom van het werk soms honderden jaren terug te voeren is. Het lijkt erop dat Chinese schilderijen bedoeld waren om voortdurend te worden behandeld en verfraaid met fijne kalligrafie.

Over de vertaler

Paul Schoenmakers
De rode draden in mijn leven zijn tekenen, natuur, evolutie en oude culturen. Ik heb dit mijn werk kunnen maken als tekenaar, ontwerper, illustrator, boswachter, onderzoeker en stadsecoloog. Nu ben ik schrijver en illustrator over oude culturen en gespecialiseerd in de verschillende oude kalendersystemen.

Over de auteur

Mark Cartwright
Mark is als voltijds historicus, onderzoeker, auteur en redacteur gevestigd in Italië. Zijn speciale interesses zijn aardewerk, architectuur, wereldmythologie en het ontdekken van de ideeën die alle beschavingen gemeen hebben. Hij heeft een MA in Politieke Filosofie en is publicatiedirecteur bij AHE.

Dit werk citeren

APA-stijl

Cartwright, M. (2017, oktober 16). Oude Chinese kalligrafie [Ancient Chinese Calligraphy]. (P. Schoenmakers, Vertaler). World History Encyclopedia. Ontleend aan https://www.worldhistory.org/trans/nl/1-16391/oude-chinese-kalligrafie/

Chicago stijl

Cartwright, Mark. "Oude Chinese kalligrafie." Vertaald door Paul Schoenmakers. World History Encyclopedia. Laatst gewijzigd oktober 16, 2017. https://www.worldhistory.org/trans/nl/1-16391/oude-chinese-kalligrafie/.

MLA-stijl

Cartwright, Mark. "Oude Chinese kalligrafie." Vertaald door Paul Schoenmakers. World History Encyclopedia. World History Encyclopedia, 16 okt 2017. Web. 18 apr 2024.