Давньогрецьке суспільство

Стаття

Mark Cartwright
за допомогою , перекладено за допомогою Artem Vynohradov
опублікований на 15 May 2018
X

Чоловіча частина населення домінувала в давньогрецькому суспільстві, мала повноцінний юридичний статус, право голосувати, займати державні посади і володіти власністю. Незважаючи на це, соціальні групи, з яких складалося грецьке місто-держава (поліс) були напрочуд різноманітними. Жінки, діти, іммігранти (як грецькі, так і іноземні), робітники та раби мали чітко визначені ролі, але все ж існувала взаємодія (часто незаконна) між класами, а також існував певний рух між соціальними групами, особливо для нащадків у другому поколінні та в неспокійні часи, такі як війна.

Давньогрецьке суспільство складалося з таких груп:

  • Громадяни чоловічої статі - три групи: земельні аристократи (aristoi), менш заможні землевласники (periokoi) та середній клас (ремісники та торговці)

  • Неповноправні землероби (напр. ілоти у Спарті)

  • Жінки - належали до всіх вищезгаданих груп, але не мали прав громадян

  • Діти - молодші за вісімнадцять років

  • Раби - douloi, мали цивільні чи військові обов'язки

  • Іноземці - нерезиденти (xenoi) або іноземні резиденти (metoikoi) зі статусом на рівень нижче за громадян чоловічої статі.

Demeter & Persephone
Деметра і Персефона
Osama Shukir Muhammed Amin (Copyright)

Класи

Клас громадян чоловічої статі безумовно займав виграшне становище у грецькому суспільстві. Тим не менш, і ця група поділялася на підкласи. На чолі соціального дерева знаходилися "кращі" люди, арістої. Маючи порівняно більшу кількість грошей, ніж інші, цей клас міг забезпечити себе обладунками, зброєю та кіньми під час військової кампанії. Аристократи часто ділилися на фракції впливових сімейств або кланів, які контролювали всі важливі політичні позиції полісу. Джерелом їхнього багатства була родюча земля їх володінь (яка також була особливо захищена, розташовуючись неподалік міських стін).

Наступним був бідніший другий клас. Він складався із землевласників, чиї маєтки часто були менш родючі і гірше захищені, оскільки знаходилися на відстані від міста. Траплялося, що їхня земля була так далеко, що власникам доводилося жити на ній, замість того, щоб здійснювати щоденні подорожі між маєтком і містом. Цих громадян називали periokoi (букв. - що живуть навколо) і вони збиралися для захисту сільських громад, які підпорядковувалися найближчому місту. Оскільки міське населення зростало і спадщина поступово ставала все більш роздробленою між нащадками, цей другорядний клас був значним.

Третім був середній клас. Вони займалися виробництвом і торгівлею, то були нувориші. Аristoi ревно охороняли свої привілеї та політичну монополію, роблячи все можливе, щоб лише землевласники могли досягти позицій справжньої влади. Проте, між класами все ж таки існував якийсь рух. Поки одні могли піднятися внаслідок накопичення багатства і розширення кола впливу, інші могли опуститися на клас нижче у разі банкрутства (що могло також призвести до втрати громадянства і навіть поневолення). Недуги, втрата спадщини, політичні та військові потрясіння - все це могло стати причиною зниження класу з aristoi до рівня periokoi або нижче.

Жінки

Громадяни жіночої статі мали набагато менше прав у порівнянні з чоловіками. Вони були позбавлені права голосувати, володіти землею або отримувати спадщину. Роль жінки зводилася до облаштування сімейного вогнища та виховання дітей. Контакт із чоловіками, що не були членами сім'ї, засуджувався і жінки займалися ткацтвом та іншими домашніми видами діяльності. До спартанських жінок ставилися дещо інакше, ніж у інших містах. Наприклад, вони повинні були пройти фізичну підготовку (оголеними), як чоловіки, їм дозволялося володіти землею та пити вино.

Greek Peplos Dress
Пеплос (Грецьке плаття)
Mark Cartwright (CC BY-NC-SA)

Жінки мали виходити заміж незайманими. Одруження, як правило, організовувалося батьком, який обирав нареченого і приймав від нього посаг. У випадку, якщо жінка не мала батька, її інтереси (перспективи шлюбу та управління майном) перебували під наглядом опікуна (kurios), дядька чи іншого родича чоловічої статі. При вступі до шлюбу, традиційно у віці тринадцяти років, любов не мала нічого спільного з поєднанням чоловіка і дружини. Звичайно, між парою могло розвинутись кохання, але найкраще, на що, в основному, можна було сподіватися, - це philia - спільне почуття дружби/любові. Еros, любов-бажання, принаймні у випадку чоловіків, була в іншому місці. Шлюби розривалися з трьох причин. Перший і найпоширеніший випадок - зречення чоловіка (apopempsis або ekpempsis). Пояснення не потребувалось і лише очікувалося відшкодування посагу. Другий, коли дружина покидала сімейний будинок (apoleipsis). У цьому випадку новий опікун був зобов'язаний діяти як її юридичний представник. Однак це було рідкістю, оскільки підривалася репутація жінки в суспільстві. Третьою підставою було прохання батька нареченої повернути доньку (aphairesis), часто, щоб запропонувати її іншому чоловікові з більш привабливим посагом. Проте, цей останній варіант був можливий лише в тому випадку, якщо дружина не мала дітей. У випадках, коли жінка залишалася вдовою, вона повинна була одружитися з близьким родичем чоловічої статі, щоб гарантувати збереження власності в межах сім'ї.

Жінки, звичайно, також були представлені у різних інших класах негромадян. Група, про яку збереглося найбільше інформації - це секс-працівники. Тут жінки представляли дві категорії. Першою і, мабуть, найпоширенішою були повії у борделях (pornē). До другої категорії належали повії вищого класу (hetaira). Ці останні жінки отримували освіту в галузі музики та культури та часто мали тривалі стосунки з одруженими чоловіками. Саме цей клас жінок розважав чоловіків (у всіх значеннях) на знаменитому симпозіумі.

Діти та підлітки

Діти громадян ходили до шкіл, де вони навчалися читанню, письму та математиці. Після вивчення цих основ, заняття фокусувалися на літературі (наприклад, творах Гомера), поезії та музиці (особливо лірі). Легка атлетика була важливим елементом освіти молодих людей. У Спарті хлопчиків у віці лише семи років розподіляли по групах під наглядом старшого юнака для загартування за допомогою важких тренувань. В Афінах громадяни віком 18–20 років мали проходити цивільну та військову службу, а освіта включала уроки політики, риторики та культури. Дівчаток виховували так само, як і хлопчиків, але з великим упором на танці, гімнастику та музику, що пізніше можна було б демонструвати на музичних конкурсах, релігійних святах та церемоніях. Кінцева мета освіти дівчинки – підготувати її до участі у вихованні сім'ї.

Child's Commode
Дитячий комод
Mark Cartwright (CC BY-NC-SA)

Важливою частиною виховання грецької молоді була педерастія - як для хлопчиків, так і дівчаток. Це були відносини між дорослим і підлітком, які включали секс, але на додаток до фізичних відносин старший партнер діяв як наставник для молоді і навчав їх через призму свого мирського і практичного досвіду.

Робітники

Грецьке суспільство включало значно більшу частку робітників, ніж рабів. Вони були вільними лише на половину й залежали від свого роботодавця. Найвідоміший приклад – стан ілотів Спарти (helot). Ці утриманці були власністю конкретного громадянина, їх не можна було продавати, як рабів, а життя вони проводили разом із сім'єю. Здебільшого, вони укладали домовленості зі своїм роботодавцем, наприклад, давали деяку кількість своєї продукції землевласнику, а решту залишали собі. Іноді квота могла бути високою або низькою, а також могли бути деякі додаткові переваги для цього стану, такі як захист та безпека у кількості. Тим не менш, робітничий клас, або ілоти, ніколи не могли досягти реальної безпеки, оскільки їм майже або зовсім не надавали законного статусу і жорстоко поводилися, навіть убивали під час регулярних чисток (особливо в Спарті), аби вселити страх, який би забезпечив подальше підпорядкування правлячому класу. У певні періоди, такі як війна, ілоти повинні були служити у збройних силах. Добре проявивши себе, вони навіть могли уникнути своєї кріпостної долі та приєднатися до проміжних соціальних груп, які існували рівнем нижче від повноправних громадян і включали таких осіб, як діти з батьками змішаного статусу (напр.: батько-громадянин, мати-ілотка).

Раби

У грецькому суспільстві раби розглядалися як необхідна та цілком нормальна частина міського життя. Захоплені внаслідок воєн та завоювань, викрадень чи покупок, вони опинялися серед невдах. Були навіть інтелектуальні аргументи від таких філософів, як Аристотель, які висували віру в те, що раби явно неповноцінні, будучи продуктом довкілля та успадкованих характеристик. Греки переконали себе в тому, що саме вони мали найкраще оточення, характеристики і найчистіший родовід і, отже, були народжені, щоб правити.

Red-figure Tondo Depicting a Youth
Червонофігурний вазопис Тондо із зображенням юнака
Mark Cartwright (CC BY-NC-SA)

Неможливо з точністю сказати, скільки рабів (douloi) було у грецькому суспільстві та яку частину населення вони становили. Малоймовірно, через супутні витрати, що кожен громадянин мав свого власного раба, але деякі громадяни, безсумнівно, мали багато рабів. Відповідно, оцінки рабського населення грецькому світі коливаються від 15 до 40% від кількості населення. Проте захисна промова, яку вимовив Лісій у суді в Афінах, і натяки інших, таких як Демосфен, переконливо свідчать про те, що якщо кожен громадянин й не мав рабів, то, безумовно, бажав, оскільки бути рабовласником вважалося мірою соціального статусу. Раби належали не лише приватним особам, а й державі, яка використовувала їх у муніципальних проектах, таких як видобуток корисних копалин або, як у випадку з Афінами, у охороні правопорядку.

Відносини між рабами та власниками ймовірно були такими ж, як і в будь-який інший період історії, із сумішшю недовіри та зловживань з боку власників та зневаги й саботажу з боку поневолених. Історичні джерела завжди представлені з погляду рабовласників, але в літературі, особливо в грецькій комедії, є згадки про деякі випадки дружби та лояльності. І хоча порка рабів часто згадується в грецьких п'єсах, були також написані трактати, що звеличують переваги доброти та стимулів в управлінні рабами.

Раби працювали у всіх сферах - виявлено понад дві сотні видів занять, до яких вони були причетні. До них відносяться робота вдома, у сільському господарстві, у промислових майстернях (наприклад, виготовлення щитів, продуктів харчування, одягу та парфумерії), у шахтах, транспорті, роздрібній торгівлі, банківській справі, розвагах, у збройних силах, як помічники власників та перевізники багажу, як веслярі на морських судах або навіть як бійці. Ферми, як правило, були невеликими господарствами, і навіть найбагатші громадяни мали тенденцію володіти кількома малими маєтками замість одного великого, тому раби не концентрувалися у великі групи, як у пізніших суспільствах.

Symposiast & Hetaira
Симпозіаст і гетера
Sebastià Giralt (CC BY-NC-SA)

Принаймні, для деяких рабів існував проблиск надії, що одного разу вони здобудуть свободу. Траплялися випадки, коли раби, особливо зайняті у виробництві та промисловості, що живуть окремо від своїх власників і отримали певну фінансову незалежність, могли заплатити за свою свободу заощадженими грошима. Крім того, раби в армії іноді отримували свободу від держави після переможних подвигів.

Іноземці

Крім рабів, у більшості грецьких полісів жили вільні іноземці (xenoi), які вирішили переселитися з інших областей Греції, Середземномор'я та Близького Сходу, принісши з собою такі навички, як гончарна справа та обробка металів. Ці іноземці зазвичай повинні були реєструвати своє місце проживання, і тому вони стали визнаним класом (нижчим за статусом, ніж повноправні громадяни), що отримав назву метикої (metoikoi). В обмін на переваги «гостевого» громадянства, вони мали знайти місцевого спонсора, платити місцеві податки, іноді платити додаткові податки, робити свій внесок у витрати на проведення невеликих фестивалів і навіть брати участь у військових кампаніях, коли це було необхідно. Незважаючи на підозри та упередження щодо іноземних «варварів», які часто виникають у літературних джерелах, були випадки, коли metoikoi справді змогли стати повноправними громадянами після відповідної демонстрації лояльності та внеску на благо приймаючої держави. Потім вони отримували рівний податковий статус, право володіти нерухомістю та землею. Згодом їхні діти також могли стати громадянами. Однак деякі держави, особливо Спарта, часом активно перешкоджали імміграції або періодично виганяли ксеноїв. Відносини між іноземцями та місцевими громадянами, ймовірно, були натягнутими, особливо в часи воєн та економічних труднощів.

Бібліографія

Всесвітня історична енциклопедія є асоційованим партнером Amazon і заробляє комісію на відповідних покупках книг.

Про перекладача

Artem Vynohradov
Мене звати Артем. Я український студент. Мої інтереси включають економіку, історію, географію, міжнародні відносини, архітектуру, урбаністику та лінгвістику.

Про автора

Mark Cartwright
Марк — письменник-історик із Італії. Його інтереси включають гончарство, архітектуру, світову міфологію та відкриття ідей, спільних для всіх цивілізацій. Він має ступінь магістра з політичної філософії та є видавничим директором WHE.

Посилатися на цю роботу

Стиль APA

Cartwright, M. (2018, May 15). Давньогрецьке суспільство [Ancient Greek Society]. (A. Vynohradov, Перекладач). World History Encyclopedia. Отримано з https://www.worldhistory.org/trans/uk/2-483/

Чиказький стиль

Cartwright, Mark. "Давньогрецьке суспільство." Переклали Artem Vynohradov. World History Encyclopedia. Востаннє змінено May 15, 2018. https://www.worldhistory.org/trans/uk/2-483/.

Стиль MLA

Cartwright, Mark. "Давньогрецьке суспільство." Переклали Artem Vynohradov. World History Encyclopedia. World History Encyclopedia, 15 May 2018. Веб. 26 May 2024.