Attika-Delos Deniz Birliği

Tanım

Mark Cartwright
tarafından yazıldı, Cihan Mert Özdemir tarafından çevrildi
04 Mart 2016 tarihinde yayınlandı
X
translations icon
Diğer dillerde mevcut: İngilizce, Fransızca, İspanyolca
Delian League (by Marsyas, CC BY-SA)
Attika-Delos Deniz Birliği
Marsyas (CC BY-SA)

Attika-Delos Deniz Birliği (veya Atina Birliği) Atina liderliğindeki Yunan şehir devletleri ittifakıydı. Bu birlik, MÖ 478'de doğu Yunan şehirlerini Pers yönetiminden kurtarmak ve MÖ 5. yüzyılın başlarında Marathon, Salamis ve Plataea'daki Yunan zaferlerinin ardından Pers İmparatorluğundan gelebilecek olası intikam saldırılarına karşı bir savunma olarak kurulmuştu.

İçerisinde 300'den fazla şehri barındıran bu birlik zamanla Atina tarafından hükmedilecekti. Atina'nın bu egemenliği birliği Atina İmparatorluğuna evrimleştirdi. Atina'nın ittifak üzerindeki kontrolü gitgide agresif bir hal almaya başladı ve zaman zaman üyelikleri askeri güç ile kısıtladı ve para, gemi, malzeme şeklinde olabilecek sürekli haraçlara maruz bıraktı. Atina'nın MÖ 404'te Peloponez Savaşı'nda Sparta tarafından yenilgiye uğratılmasının ardından birlik dağıldı.

Reklamları Kaldır
Advertisement

Üyelik ve Haraç

Attika-Delos Deniz Birliği modern bir isimdir. Eski kaynaklar bu birlikten 'ittifak' anlamına gelen (symmachia) veya 'Atina ve müttefikleri' şeklinde bahseder. Bu isim gayet uygun çünkü birliğin hazinesi Kiklatlar'da bulunan kutsal Delos Adası'nda bulunuyordu. Birlikteki üyelerin sayısı zamanla değişti fakat haraç listesinde kayıtlı olduğu bilinen yaklaşık 330 üye eksik olduğu bilinen kaynaklarca doğrulanmıştır. Eyatletlerin çoğunluğu İyonya ve adalardandı fakat Yunanistan'ın çoğu kısmı ve hatta Karya şehir devletleri gibi Yunan olmayan bazı üyeleri de içinde barındırdığı bilinmektedir.

Başlıca üyeler:

  • Aegenia Adası
  • Bizans
  • Sakız Adası
  • Midilli Adası
  • Lindos
  • Nakşa Adası
  • Paros Adası
  • Sisam Adası
  • Taşoz Adası

olmak üzere Ege, İyonya, Hellespont ve Propontis'deki bir çok şehir de üyeler arasındaydı.

Reklamları Kaldır
Advertisement
Üyelerin Atina'nın egemenliğindeki deniz filosu için kullanılan hazineye harç verme zorunlulukları vardı.

İlk olarak üyeler düşmanlarını ve müttefiklerini bir bilmek üzerine yemin ederlerdi. Delos'ta yapılan toplantılarda her şehir devletinin eşit oyları bulunmaktaydı. Üyelerin Atina'nın egemenliğindeki deniz filosu için kullanılan hazineye harç (phoros) verme zorunlulukları vardı. Hazinenin Atinalı saymanlar olan on Hellenotamiai tarafından kontrol edildiği de önemli bir detaydır. İlk başlarda haraç, Atinalı devlet adamı ve general Aristides tarafından kararlaştırılmış bir değer olan 460 talentti. Bu değer daha sonra MÖ 425'te 1.500' talente yükseltildi. Para vermenin alternatif bir yolu ise gemi ve/veya malzeme (özellikle kereste) ve tahıl sağlamaktı.

Attika-Delos Deniz Birliği'nin Başarıları ve Başarısızlıkları

Attika-Delos Deniz Birliği, Eion'da, Trakya Hersonesos'ta, ve en çok bilinen MÖ 466'daki Side Muharebesi'nde, hepsi Pers kuvvetlerine karşı olduğu gibi bazı önemli askeri zaferlere imza attı. Bunların sonucu olarak Pers garnizonları Trakya ve Hernesos'tan uzaklaştırıldı. MÖ 450'de gerçekleşen Kallias Barışı eğer gerçek sayılacak olursa birliğin amacına ulaştığı söylenilebilirdi. Persler'in etki alanlarına sınırlama gelmişti ve Yunanistan ile İran arasında doğrudan düşmanlıklar sona ermişti.

Reklamları Kaldır
Advertisement

Birliğin diğer başarıları askeri değil, ekonomik ve politikti. Bu da onların diğer üyeler tarafından öneminin ve gerçek etkilerinin belirlenmesini zorlaştırıyordu. Ege'de korsanlık yasaklandı, şehirler arası ticaret arttı, ortak para birimi kullanıldı (Gümüş Atina Tetradrahmisi), vergi merkezileştirildi, demokratik yönetim sistemi tanıtıldı, Atina hukuku üyelerin vatandaşlarına erişilebilir kılındı ve ölçüm birimleri gibi araçlar tüm Ege'de tek tip hale getirildi. Bunların hepsinden en çok faydalanan kesinlikle Atina'ydı ve Perikles'ten başlayıp Parhenon'u kapsayan kentin devasa yeniden inşa projesi kısmen birliğin hazinesi tarafından finanse edilmişti.

Athenian Silver Tetradrachm
Gümüş Atina Tetradrahmisi
Mark Cartwright (CC BY-NC-SA)

Birliğin haraç ihtiyacı her zaman üyelerin kabul ettiği bir şey değildi. İran'dan gelen tehditin azalması ve istenilen harcın artmasıyla bazıları birlikten ayrılmayı denedi ve başardı. Buna önemli bir örnek MÖ 467'de ayrılmak isteyen Nakşa Adası'dır. Atina, adaya saldırarak ve daha düşük bir haraçla da olsa onu yarı bağımlı hale getirerek dramatik bir şekilde karşılık verdi. Tasos, Atina ile fikir ayrılığına düşen ve madenleri ile ticaret merkezlerinin kontrolünü kendi elinde tutmak isteyen başka bir üyeydi. MÖ 465 yılında Atinalılar yine zorla karşılık vererek şehri üç yıl bounca kuşatma altında tuttular. Sonunda Tasos teslim oldu.

İttifaktan İmparatorluğa ve Çöküşe

Zaten Atina İmparatorluğu gibi gözüken birliği iki olay daha sonsuza kadar değiştirdi. MÖ 460 yılında Atina, Korint, Sparta ve müttefikleri arasında Birinci Mora Savaşı patlak verdi. Birlik ilk kez Yunan şehir devletlerine karşı kullanılıyordu ve İran gündem dışıydı. Daha sonra MÖ 454'te Atina, birlik hazinesini Atina'ya taşımak için Mısır'daki başarısız birlik seferinin bahanesini kullandı (Pers karşıtı prens Inarus'a yardım etmek için).

Reklamları Kaldır
Advertisement

Birlik bundan sonra tetikte olmakta daha zorlanmaya başladı. MÖ 446'da Atina Koroneia Muharebesi'ni kaybetti ve Öboea'da büyük bir isyanı bastırmak zorunda kaldı. Samos ve Miletos (iki birlik üyesi) arasındaki çatışmaların Atina tarafından savaşa sürüklenmesiyle daha da ciddi bir olay yaşandı. Yine Atinalıların üstün kaynakları MÖ 439'da onlara zafer kazandırdı. Daha sonra MÖ 432'de Poteidaia'da Atina ve Attika-Delos Deniz Birliği'ni Sparta'nın kendi ittifakı olan Mora Yarımadası'na doğrudan muhalefet eden bir isyan daha patlak verdi. Pers destekli bir Sparta'ya karşı yapılan bu ikinci ve çok daha yıkıcı olan Mora Savaşı (MÖ 432-404) sonunda, 30 yıl süren yorucu ve kaynak tüketen çatışmalardan sonra Atina'yı dize getirecek ve Attika-Delos Deniz Birliği için ölüm çanı çalacaktı. MÖ 415 Sicilya Seferi ve bir önceki yıl isyankar Melos'ta bütün erkeklerin acımasızca idam edilmesi gibi feci yenilgiler umutsuz zamanların göstergeleri haline gelmişti. Atina'nın ihtişamlı günleri ile beraber Attika-Delos Deniz Birliği de son bulmuştu.

Sonuç

Birliğin faydaları çoğunlukla Atinalılar için olsa da gerçekçi alternatifin -Spartalı yönetiminin- olmayacağı ve MÖ 404'ten itibaren Yunanistan'ın küçük devletleri için daha popüler olmadığı kesindir. Bu belki de MÖ 377'deki İkinci Atina Konfederasyonu'nda daha zayıf ve askeri açıdan daha pasif bir Atina ile yeniden birleşmeye istekli olmalarıyla gösterilebilir.

Aşağıdaki makalelerle Attika-Delos Deniz Birliği hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz:

Reklamları Kaldır
Advertisement

Sorular & Cevaplar

Attika-Delos Deniz Birliği nedir ve neler yaptı?

Attika-Delos Deniz Birliği, her üye saldırıya uğrarsa bir diğerini savunmaya yemin ettiğinden, Pers saldırganlığına bir savunma olarak oluşturulan Yunan şehir devletlerinin bir ittifakıydı. Atina, birliğe hakim olmaya ve bunu nakit para toplamak için kullanmaya başlamıştı. Adını, Delos adasındaki ana hazine merkezinden almıştır.

Attika-Delos Birliği'nde kimler üyeydi?

Attika-Delos Deniz Birliği en ihtişamlı zamanında 330 şehir devletinden oluşuyordu. Atina, büyük ölçüde lider ve baskın devletti.

Attika-Delos Deniz Birliği neden başarısız oldu?

Attika-Delos Deniz Birliği'nın çöküş sebebi Atina'nın birliğe hükmetmesi ve üyelerden para talep etmesiydi. Bazı şehir devletlerinin bu ödemeleri reddetti ve Atinalılar, özellikle Nakşa Adası tarafından saldırıya uğradı. Peloponnesos Savaşı sırasında, birçok kişi birliği basitçe Atina İmparatorluğu olarak kabul etti ve Atina savaşı Sparta'ya kaybettiğinde, birlik dağıldı.

Bibliografya

Dünya Tarihi Ansiklopedisi bir Amazon İştirakidir ve uygun kitap satın alımlarından komisyon kazanır.

Çevirmen Hakkında

Cihan Mert Özdemir
Merhaba, ben Cihan Mert. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum.

Yazar Hakkında

Mark Cartwright
Mark, tam zamanlı yazar, araştırmacı, tarihçi ve editördür. Özel ilgi alanları arasında sanat, mimari ve tüm medeniyetlerin paylaştığı fikirleri keşfetmek yer almaktadır. Siyaset Felsefesi alanında yüksek lisans derecesine sahiptir ve WHE Yayın Direktörüdür.

Bu Çalışmayı Alıntıla

APA Style

Cartwright, M. (2016, Mart 04). Attika-Delos Deniz Birliği [Delian League]. (C. M. Özdemir, Çevirmen). World History Encyclopedia. alınmıştır https://www.worldhistory.org/trans/tr/1-338/attika-delos-deniz-birligi/

Chicago Formatı

Cartwright, Mark. "Attika-Delos Deniz Birliği." tarafından çevrildi Cihan Mert Özdemir. World History Encyclopedia. Son güncelleme Mart 04, 2016. https://www.worldhistory.org/trans/tr/1-338/attika-delos-deniz-birligi/.

MLA Formatı

Cartwright, Mark. "Attika-Delos Deniz Birliği." tarafından çevrildi Cihan Mert Özdemir. World History Encyclopedia. World History Encyclopedia, 04 Mar 2016. İnternet. 24 Şub 2024.