Birinci Haçlı Seferi

Tanım

Mark Cartwright
tarafından yazıldı, Hakan İlikan tarafından çevrildi
09 Temmuz 2018 tarihinde yayınlandı
X
Robert of Normandy at the Siege of Antioch (by Jean-Joseph Dassy, Public Domain)
Normandiya'lı Robert Antakya Kuşatmasında
Jean-Joseph Dassy (Public Domain)

Birinci Haçlı Seferi (1095-1102), Batı Avrupa kuvvetlerinin Kudüs şehrini ve Kutsal Toprakları Müslüman kontrolünden geri almak için yürüttüğü askeri bir seferdi. Bizans imparatoru I. Aleksios Komnenos'un çağrısı üzerine Papa II. Urban tarafından tasarlanan Haçlı Seferi, Hıristiyan güçlerin 15 Temmuz 1099'da Kudüs'ün kontrolünü ele geçirmesiyle başarılı oldu.

1095'te yola çıkan Birinci Haçlı Seferi'ne yaklaşık 60.000 asker ve muharip olmayanların en az yarısı katıldı. Küçük Asya ve Orta Doğu'daki seferlerden sonra İznik ve Antakya gibi büyük şehirler geri alındı ​​ve ardından gerçek amaç, Kudüs'ün kendisi. Bunu daha birçok haçlı seferi takip edecek, hedefler ve çatışma alanı genişleyecek ve hatta sonraki seferlerde Konstantinopolis bile saldırıya uğrayacaktır.

Reklamları Kaldır
Advertisement

Birinci Haçlı Seferinin Nedenleri

Nihayetinde Birinci Haçlı Seferi'nin patlamasıyla sönecek olan fitili ateşleyecek ilk ve en önemli etken, bir bozkır Türk kabilesi olan Müslüman Selçukluların yükselişi oldu. Selçuklular Küçük Asya'da Bizans ordularına karşı, özellikle de eski Ermenistan'da Ağustos 1071'de Malazgirt Savaşı'nda önemli zaferler kazandılar. Sonuç olarak, Urfa ve Antakya gibi büyük şehirlerin kontrolünü ele geçirdiler ve M.S. 1078'de Selçuklular, Küçük Asya'nın kuzeybatısındaki Bitinya'daki İznik başkentli Rum Sultanlığını kurdular. 1087'de Kudüs'ün kontrolünü ele geçirdiler.

Bizans imparatoru I. Aleksios Komnenos (taht. 1081-1118), Selçukluların Kutsal Topraklarda yayılmasının onun Küçük Asya'yı kontrol etme savaşında batı ordularının yardımını kazanma şansı olduğunu fark etti. Sonuç olarak, Aleksios Mart 1095'te batıya askerler için çağrıda bulundu. Çağrı, binlerce Avrupalı ​​şövalyenin yaptığı gibi oldukça duyarlı olduğunu kanıtlayan Papa II. Urban'a (r. 1088-1099) gönderildi.

Reklamları Kaldır
Advertisement
Bir haçlı seferi, birleşik bir batı ordusuna önderlik ettiği için Papalığın prestijini artıracak ve önceki yüzyılda Kutsal Roma İmparatorlarından ciddi tehditler alan ve hatta papaları Roma'dan uzaklaşmaya zorlayan Papalığın İtalya'daki konumunu pekiştirecektir.

Papa II. Urban, daha önce imparatorluğun kuzey Tuna bölgesini işgal eden Peçenek bozkır göçebelerine karşı 1091'de Bizanslılara yardım etmek için birlikler göndermişti. Yine çeşitli nedenlerle yardım yönlendirdi. Kutsal Toprakları tekrar Hıristiyan kontrolüne sokmak için yapılan bir haçlı seferi başlı başına bir sondu- Kudüs'teki Kutsal Kabir olan İsa Mesih'in mezarı gibi önemli yerleri korumanın bundan daha iyi bir yolu yoktu. Orada yaşayan veya hac ziyareti yapan Hıristiyanların da korunmaya ihtiyacı vardı. Ayrıca, çok yararlı ek faydalar vardı.

Bir haçlı seferi, birleşik bir batı ordusuna önderlik ettiği için Papalığın prestijini artıracak ve önceki yüzyılda Kutsal Roma İmparatorlarından ciddi tehditler alan ve hatta papaları Roma'dan uzaklaşmaya zorlayan Papalığın İtalya'daki konumunu pekiştirecektir. Urban II ayrıca kendisini Konstantinopolis Patriği'nin üzerinde birleşik bir Batı (Katolik) ve Doğu (Ortodoks) Hıristiyan kilisesinin başı yapmayı umuyordu. İki kilise, 1054'ten beri doktrin ve ayin uygulamaları konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle bölünmüştü. Herhangi birinin endişesi varsa, bir şiddet kampanyası İncil'in belirli bölümlerine atıfta bulunarak ve bunun saldırı değil kurtuluş için bir savaş olduğunu ve hedeflerin adil ve doğru hedefler olduğunu vurgulayarak haklı çıkarılabilir.

Reklamları Kaldır
Advertisement

27 Kasım 1095'te II. Urban, Fransa'nın Clermont Konseyi sırasında yaptığı bir konuşmada bir haçlı seferi çağrısında bulundu. Hoşgörü olarak bilinen ve özellikle şövalyeleri hedef alan mesaj yüksek ve netti: Hıristiyan âlemini savunanlar bir hac yolculuğuna çıkacak, tüm günahları temizlenecek ve ruhları bir sonraki yaşamda anlatılmamış ödüller alacaktı. Urban II daha sonra 1095-6 yıllarında Fransa'da Haçlıları toplamak için bir vaaz turuna çıktı ve mesajının, tam o anda Hıristiyan anıtlarının nasıl kirletildiğine ve Hıristiyan inananların cezasız bir şekilde zulüm ve işkence gördüğüne dair abartılı hikayelerle renklendirildi. Hıristiyan âleminin her yerine elçiler ve mektuplar gönderildi. Limoges, Angers ve Tours gibi büyük kiliseler, birçok kırsal kilise ve özellikle manastırlar gibi işe alım merkezleri olarak hareket etti. İnsanların haçlı olmak için yemin ettikleri ve ardından yükümlülüklerini ilan etmek için omzuna bir haç taktıkları “çarmıha germe” çağrısı inanılmaz bir başarıydı. Avrupa çapında, dini şevk, kişisel kurtuluş, hac, macera ve maddi zenginlik arzusu kavramlarıyla karıştırılan savaşçılar, 1096 boyunca Kudüs'e doğru yola çıkmak için toplandılar. Kalkış tarihi o yılın 15 Ağustos olarak belirlendi. İlk dalgalara 6.000 şövalye de dahil olmak üzere yaklaşık 60.000 Haçlı katılacaktır.

Müslüman Düşman

Batıdan gelen soylu şövalyeler, bir düşmanı taciz etmek ve taşınabilir zenginlikleri ele geçirmekle ilgilenmediler, kalıcı fetih için Levant'taydılar.

11. yüzyılın son yıllarında Küçük Asya'nın büyük bir kısmını ve kuzey Suriye'nin kontrolünü ele geçiren Selçuklu Müslümanları, haçlılar gelmeden önce bile kendi özel sorunlarının acısını çekiyorlardı. Sünni Selçuklu Müslümanları, çetin rakipleri olan Mısır merkezli Şii Fatımilerle çatışarak Kudüs'ü onlardan aldılar. Ancak, Selçuklu hırslarına ciddi bir darbe, güçlü Selçuklu Sultanı Melik Şah’ın 1092'de ölümüyle geldi ve bu, çeşitli yerel beyler tarafından hiçbirinin üstünlük kazanmadığı bir iktidar mücadelesine yol açtı. Dahası, Selçuklu üssü Bağdat'ta, Birinci Haçlı Seferi boyunca meydana gelecek muharebelerden çok uzaktaydı ve bu nedenle savaşın merkezileştirilmiş desteği veya yönetimi çok azdı. Buna ek olarak, Şii Müslümanlar, Haçlılar olay yerine gelmeden sadece birkaç ay önce Kudüs'ün kontrolünü Selçuklulardan geri almayı başardılar. Her iki Müslüman grup da Haçlı'nın arayışının dini doğasından ve olağan Bizans akın gruplarından farklı olduklarından büyük olasılıkla tamamen habersizdi. Batıdan gelen soylu şövalyeler, bir düşmanı taciz etmek ve taşınabilir zenginlikleri ele geçirmekle ilgilenmediler, kalıcı fetih için Levant'taydılar.

The Byzantine Empire c. 1090 CE
Bizans İmparatorluğu MS. 1090
Spiridon MANOLIU (Public Domain)

Hermit Peter ve 'Halkın Haçlı Seferi'

İronik olarak ve Papa'nın özellikle şövalyelere hitap etme konusundaki kasıtlı niyetine rağmen (Aleksios’ un istediği şey buydu), bir sürü başka insan haçlı böcek tarafından ısırıldı. İlk büyük grup, fakir ve küçük şövalyelerden oluşan karma bir grup olan halk ordusuydu. Vaiz Hermit Peter ve şövalye Penniless Walter (Sansavoir-Korkusuz) tarafından yönetildiler. Donanımsız ve zorunlu olarak Avrupa'yı geçerken yiyecek aramaya yöneldiler, yol boyunca çok az arkadaş edindiler. Peter daha önce Müslümanlar tarafından esir alındığı ve işkence gördüğü Kutsal Topraklara hacca gitmişti, şimdi intikam alma şansıydı.

Reklamları Kaldır
Advertisement

Bu arada, aynı derecede alçakgönüllü ve disiplinsiz ikinci bir Haçlı grubu Ren Nehri'ne doğru yol aldı. Leningen'den Kont Emicho liderliğindeki grup, dini nefretlerini Speyer, Mainz, Trier ve Köln'deki Yahudilere yöneltti. Bazen 'Halkın Haçlı Seferi' (aslında bazı şövalyeler içermesine rağmen) olarak anılan her iki haçlı grubu, Selçukluları ortadan kaldırmak için Kudüs'e geçmek amacıyla 1096 yazının başlarında İstanbul'a vardı. Bu ilk gelenler, tarihçi ve Bizans imparatorunun kızı Anna Komnena (1083-1153) tarafından Aleksiad'ında şöyle anlatılır:

Ve bu Frenk askerlerine, omuzlarında avuç içi ve haçlar taşıyan, kumdan veya yıldızlardan daha çok sayıda silahsız bir ordu eşlik ediyordu; kadınlar ve çocuklar da ülkelerinden ayrılmışlardı. (Gregory, 296)

Aleksios tarafından onlar hemen Küçük Asya'ya sevk edildiler, burada Bizans'ın tavsiyesini dikkate almadan, 21 Ekim 1096'da I. Kılıç Arslan liderliğindeki bir Selçuklu ordusu tarafından İznik yakınlarında pusuya düşürüldüler ve yok edildiler. Aleksios veya Papa II. Urban'ın Haçlı seferi hareketini başlattıklarında akıllarındaki şey bu değildi.

Antakya'nın Düşüşü

Bu sefer daha centilmen, şövalyeler ve profesyonel savaşçılardan oluşan ikinci Haçlı dalgası 1096 sonbahar ve kış aylarında Konstantinopolis'e geldi. İkinci parti liderleri arasında eski bir düşman olan Taranto’lu Bohemond da olduğundan bu Bizans imparatorluğu için pek de iç acıcı bir gelişme değildi. O ve babası, Apulia Dükü Robert Guiscard ("Kurnaz"), 1081 ile 1084 yılları arasında Bizans Yunanistan'ına saldırmışlardı. 1097 yılında Bohemond ve şövalyeleri Konstantinopolis’e vardılar ve ilk başta Normanların ve beraberinde birçok Haçlı liderlerinin, Aşağı Lorraine Dükü Godfrey de Bouillon ve Toulouse Kontu Raymond IV (diğer adıyla Raymond de Saint-Giles) gibi, işler iyi gitti. Bunların dışında daha birçok soylu vardı ve her biri kendi şövalye birliğine komuta ettiğinden, dil engellerinin pratik sorunları bir yana, kuvvetin herhangi bir şeyi başarması küçük bir mucizeydi. Başarıları herkesi şaşırtacaktı.

Reklamları Kaldır
Advertisement

The Siege of Antioch, 1098 CE
Antakya Kuşatması MS. 1098
Jean Colombe (Public Domain)

Aleksios, Batı ordularının daha az dindar üyeleri tarafından Avrupa'yı ve İmparatorluğun topraklarını geçerken kaosa neden olan tecavüz ve yağmalara rağmen Haçlıları iyi kullandı. Normanlar, Selçukluları yenmek ve kendilerine ait bazı yeni krallıklar kurmak istiyorlardı. Aleksios bu plana uymuş olabilir, çünkü bu tür krallıklar İmparatorluğun sınırında yararlı bir tampon görevi görebilir. Bizans generali Tatikios tarafından komuta edilen Aleksios’ un ordusu, Haçlılardan oluşan karışık bir güçle, Selçukluların gerçekte burayı terk edip başka bir gün savaşmayı tercih etmelerine rağmen, Haziran 1097'de İznik'i yeniden ele geçirmeyi başardı. Daha sonra Anadolu ovasını süpürerek 1 Temmuz 1097'de Dorileon'da büyük bir zafer kazandılar.

Haçlı-Bizans ordusu daha sonra Eylül 1097'de bölündü ve bir ordu daha doğuda Urfa'ya, diğeri ise güneydoğuda Kilikya'ya ilerledi. Ana gövde, Fırat sınırının anahtarı olan Suriye'deki Antakya'ya yöneldi. Büyük şehir, bir zamanlar Saint Paul ve Peter’e ev sahipliği yapan ve muhtemelen Saint Luke'un doğum yeri olan Hıristiyan kilisesinin beş ataerkil koltuğundan biriydi. Onu geri almak güzel bir propaganda darbesi olurdu.

İyi tahkim edilmiş ve tamamen kuşatılamayacak kadar büyük olmasına rağmen, Antakya gerçekten de saldırganların Musul'dan gelen Müslüman bir güç tarafından kuşatıldığı 8 aylık zorlu bir kuşatmanın ardından 3 Haziran 1098'de bir sonraki büyük Haçlı işgaliydi. Haçlılar ayrıca veba, kıtlık ve firarlardan muzdaripti. Ne yazık ki Aleksios, şehrin kuşatmasını desteklemek için giderken, Haçlıların büyük bir Müslüman ordusunu yenilgiye uğratmak üzere olduğunu ve bu nedenle imparatorun eve döndüğünü yanlış bir şekilde bildiren bölgeden gelen mültecilerle karşılaştı. Bohemond, şehri yine de ele geçirip bir yardım kuvvetini yenmiş olsa bile, ordusunun Bizanslılar tarafından terk edildiğini öğrenmekten pek memnun olmadı. Norman, ele geçirilen tüm toprakları İmparator'a iade etme yemininden dönmeye karar verdi ve şehri kendisi için tuttu. Böylece iki lider arasındaki ilişkiler geri dönülmez bir şekilde bozuldu.

Kudüs'ün ele geçirilmesi

Aralık 1098'de Haçlı ordusu Kudüs'e doğru yürüdü ve yolda birkaç Suriye liman kentini ele geçirdi. Nihayet 7 Haziran 1099'da nihai hedeflerine ulaştılar. Avrupa'yı terk eden devasa ordudan, Haçlı Seferi'nin asıl amacı olması gereken şeyi başarmak için şimdi sadece 1.300 şövalye ve yaklaşık 12.500 piyade vardı.

Muazzam duvarlar, hendek ve uçurumların birleşimiyle korunan Kudüs, kırılması zor bir askeri ceviz olacaktı. Neyse ki, bir dizi Ceneviz gemisi, iki kuşatma kulesi, mancınık ve bir koçbaşı yapmak için kullanılan kereste ile tam doğru zamanda geldi. Bu silahlara rağmen, savunucular kuşatmaya direndiler, ancak Müslüman garnizon, dışarı çıkıp kuşatmacılara baskın yapmak konusunda oldukça isteksizdi, belki de oturup Mısır'dan vaat edilen kurtuluşu beklemekle yetindi. Ardından, Temmuz ortasında, Godfrey of Bouillon, duvarın daha zayıf olduğunu düşündüğü bir bölüme saldırmaya karar verdi. Kuşatma kulelerini karanlığın altına kurarak hendeğin bir kısmını dolduran Haçlılar, surlarla temas mesafesine ulaşmayı başardılar. Godfrey önden önderlik ederken, saldırganlar savunmayı ölçeklendirdi ve 15 Temmuz 1099'da kendilerini şehrin içinde buldular.

Taking of Jerusalem by the Crusaders
Kudüs'ün Haçlılar tarafından ele geçirilmesi
Émile Signol (Public Domain)

Bunu Müslümanların ve Yahudilerin toplu katliamı izledi, ancak öldürülen 10.000, hatta 75.000 rakamı büyük olasılıkla bir abartıdır. Çağdaş bir Müslüman kaynak (İbn ül-Arabi), bu rakamı şehrin muhtemel 30.000 sakininin 3.000'i olarak veriyor. Bir ay içinde, büyük bir Mısır ordusu şehri geri almak için geldi, ancak Ascalon'da yenildiler. Kudüs, en azından şimdilik, Hıristiyanların elindeydi; Kuşatmanın kahramanı Godfrey of Bouillon, Kudüs kralı yapıldı. İtalya'da, Papa II. Urban, haçlı seferinin başarısını bilmeden 29 Temmuz 1099'da öldü. Bazı tarihçiler için Askalon, Birinci Haçlı Seferi'nin sonunu işaret ediyor.

Daha Fazla Zafer

Görevlerini tamamlamış olan birçok Haçlı, şimdi bazıları zenginliklerle, birkaçı kutsal emanetlerle Avrupa'ya döndü, ancak en çok yıllarca süren zorlu savaşlar ve yetersiz ödülden sonra yıpranması daha da kötüydü. Yine de yeni bir Haçlı dalgası 1100'de Konstantinopolis'e geldi ve Toulouse'lu Raymond tarafından örgütlendiler. 17 Mayıs 1101'de Caesarea ele geçirildi; 26 Mayıs'ta Acre de düştü. Ne var ki, gelecekteki haçlı seferleri için Müslümanlar batılı savaş taktikleri ve silahlarına daha aşina hale geldiler. Eylül 1101'de Lombard, Fransız ve Alman şövalyelerinden oluşan bir Haçlı ordusu Selçuklulara yenildi. Önümüzdeki iki yüzyıllık savaşta Batı orduları için işler daha da zorlaşacaktı.

Birinci Haçlı Seferi, Kudüs'ün geri alınmasında başarılı oldu, ancak Kutsal Şehrin Hıristiyanların elinde kalmasını sağlamak için Levant'ta çeşitli batı yerleşimlerinin kurulması gerekliydi.

Bu arada, Aleksios Antakya'dan vazgeçmemişti ve şehre saldırmak ya da en azından onu çevredeki Haçlıların elindeki topraklardan izole etmek için bir kuvvet gönderdi. Yine de Bohemond ayrıldı ve İtalya'ya dönerek Papa II. Paschall'ı (taht 1060-1118) ve Fransız kralı I. Philip'i (taht. 1060-1108) Hristiyan dünyasına yönelik gerçek tehdidin Bizanslılar olduğuna ikna etti. Onların hain imparatoru ve dik başlı kilisesi ortadan kaldırılmalıydı ve bu nedenle 1107'de tam yeri Arnavutluk olan Bizans'ın işgali başlatıldı. İşgal başarısız oldu, çünkü Aleksios onlarla karşılaşmak için en iyi güçlerini seferber etti ve Papa seferden desteğini kesti. Sonuç olarak, Bohemond, Aleksios adına Antakya'yı yönetmesine izin veren Bizans imparatoruna tabi olmayı kabul etmek zorunda kaldı. Böylece ele geçirilen bölgelerin bölünmesi için bir kalıp kuruldu.

Değerlendirme: Başarılar ve Başarısızlıklar

Birinci Haçlı Seferi, Kudüs'ün geri alınmasında başarılı oldu, ancak Kutsal Şehrin Hıristiyanların elinde kalmasını sağlamak için Levant'ta (topluca Haçlı Devletleri, Latin Doğu veya Outremer olarak bilinir) çeşitli batı yerleşimlerinin kurulması gerekliydi. Bu şehirlerin daha iyi savunmaları için şövalye birlikleri de oluşturuldu. Açıkçası, önümüzdeki on yıllarda düzenli bir yeni haçlı kaynağına ve onları finanse etmek için bir vergi dalgasına ihtiyaç duyulacaktı. Başlangıçta, yerel nüfus katliamları oldu, ancak batılılar, kazanımlarını sürdürmek için olağanüstü çeşitliliğe sahip yerel halkların desteğine ihtiyaç duyduklarını çok geçmeden anladılar. Sonuç olarak, bazı kısıtlamalara rağmen, Hıristiyan olmayan dinlere karşı bir müsamaha ortaya çıktı.

Avrupa'da devam eden asker toplama hamlesine ve kalıcı "koloniler" ve krallıklar yaratma girişimlerine rağmen, Birinci Haçlı Seferi'nin kazanımlarına tutunmanın imkânsız olduğu ortaya çıktı ve Urfa ve Kudüs gibi şehirlerin yeniden düşüşünden sonra yeniden ele geçirilmesi için daha fazla sefer yapılması gerekiyordu. 12. ve 13. yüzyıllarda sekiz resmi haçlı seferi ve birkaç gayri resmi haçlı seferi olacaktı ve bunların hepsi başarıdan çok başarısızlıkla sonuçlandı.

Birinci Haçlı Seferi'nin, özellikle Batı-Bizans ilişkilerindeki kopuş ve Bizans'ın topraklarında kargaşaya neden olan asi savaşçı gruplarına duyduğu korku gibi, öngörülemeyen veya olumsuz sonuçları oldu. Haçlılar ve Bizans kuvvetleri arasında savaş baş göstermesi yaygındı ve niyetlerine yönelik güvensizlik ve şüphe arttı. Bu daha da kötüye giden sıkıntılı bir ilişkiydi ve doğu ile batı arasındaki kötü hisler ve karşılıklı güvensizlik, 1204'te Konstantinopolis'in yağmalanmasıyla sonuçlanacak ve doruğa çıkacaktı.

Haçlı grupları, genellikle şövalyeler değil, şehirli yoksullar, Hıristiyan coşkusunun fırsatını kullanarak azınlık gruplarına, özellikle de kuzey Fransa ve Rheinland'daki Yahudilere saldırı fırsatını aldılar. Haçlı seferi, 12. yüzyılın ikinci ve üçüncü on yıllarında Mağribilere karşı da saldırıları yapıldığı, İspanya’ya da yayıldı. Prusya, Baltık, Kuzey Afrika ve Polonya, diğer birçok yerin yanı sıra, 16. yüzyıla kadar haçlı ordularına da tanık olacaktı, çünkü haçlı ideali, şüpheli askeri başarılara rağmen, batıdaki liderlere, askerlere ve sıradan insanlara hitap etmeye devam etti ve hedefi sadece Müslümanları değil, paganları, şizmatikleri ve sapkınları da kapsayacak şekilde genişledi.

Çevirmen Hakkında

Hakan İlikan
Hakan İlikan Boğaziçi Üniversitesi'nde bir tarih-lisans öğrencisidir. Onun askeri ve toplumsal tarihe yönelik özel bir ilgisi vardır ve o bu konularda daha fazla öğrenmek ve yazmak için heveslidir.

Yazar Hakkında

Mark Cartwright
Mark, tam zamanlı yazar, araştırmacı, tarihçi ve editördür. Özel ilgi alanları arasında sanat, mimari ve tüm medeniyetlerin paylaştığı fikirleri keşfetmek yer almaktadır. Siyaset Felsefesi alanında yüksek lisans derecesine sahiptir ve WHE Yayın Direktörüdür.

Bu Çalışmayı Alıntıla

APA Style

Cartwright, M. (2018, Temmuz 09). Birinci Haçlı Seferi [First Crusade]. (H. İlikan, Çevirmen). World History Encyclopedia. alınmıştır https://www.worldhistory.org/trans/tr/1-16588/birinci-hacl-seferi/

Chicago Formatı

Cartwright, Mark. "Birinci Haçlı Seferi." tarafından çevrildi Hakan İlikan. World History Encyclopedia. Son güncelleme Temmuz 09, 2018. https://www.worldhistory.org/trans/tr/1-16588/birinci-hacl-seferi/.

MLA Formatı

Cartwright, Mark. "Birinci Haçlı Seferi." tarafından çevrildi Hakan İlikan. World History Encyclopedia. World History Encyclopedia, 09 Tem 2018. İnternet. 18 Nis 2024.