Peloponez (Mora) Yarımadası

Sunucu Maliyetleri Bağış Kampanyası 2023

Her ay milyonlarca okuyucusu olan bir web sitesini yönetmek pahalıdır. Sadece sunucularımız için değil, aynı zamanda içerik dağıtım ağımız, Google Workspace, e-posta ve çok daha fazlası gibi ilgili hizmetler için de ödeme yapıyoruz. Bu parayı dünya için daha fazla ücretsiz tarih içeriği üretmeye harcamayı tercih ederiz. Yardımlarınız için teşekkür ederiz!
$2311 / $21000

Tanım

Mark Cartwright
Yazar: , Tercüme Eden: Sibel Demirci
tarihinde yayınlandı 07 Ocak 2016
X
translations icon
Diğer dillerde mevcuttur: İngilizce, Arapça, İspanyolca
Spartan Territory (by Marsyas, CC BY-SA)
Sparta Bölgesi
Marsyas (CC BY-SA)

Peloponez (Mora da denir) Yunanistan'ın kuzey topraklarına Korint Kıstağ'ı ile bağlanmış büyük bir yarımadadır. Peloponez Yarımadası'nın batısında İyon denizi varken doğusunda ise Ege Denizi bulunmaktadır. Arazi, yüksek kireç taşı dağları, dar kıyı ovaları ve doğal kayalık limanlar ile simgelenir. Bölge antik çağda Miken, Argos, Megalopoli, Sparta, Ellis, Messene ve Korint gibi önemli kentleri kapsıyordu. Bölgede ayrıca Olimpiyat Oyunları başta olmak üzere Pan-Helenik spor oyunlarına düzenli olarak ev sahipliği yapan Olimpiya, Epidauros, Isthmia ve Nemea'nın önemli antik dini mekanları da bulunmaktadır.

Tunç Çağı

Tarih öncesi çağlardan bu yana varlığını sürdüren Peloponez (Yunanca Peloponessos, ilk kez Arkaik dönemde kullanılan bir terimdir.) 'Pelops adası' anlamına gelir ve bölgeyi bir araya getirdiği düşünülen efsanevi kral Pelops'tan türemiştir. Miken, Argos ve Argos ovasındaki Tiryns, Lakonya ovasındaki Sparta ve güneybatıdaki Messene gibi büyük tunç çağı yerleşkelerinin büyümesine izin veren tarımsal üretim için kıyı ovalarından yararlanılmıştır. Miken uygarlığı, Ege'deki büyümesiyle, saray ve mezar mimarisi ile, ince altın sanat eserleri ve Truva Savaşı gibi meşhur hikayelerin kökenlerine sahiplikleri ile de dikkatleri üzerine çekmektedir. Uygarlık, muhtemelen doğal afet, aşırı nüfus, iç sosyal ve siyasal huzursuzluk, yabancı kabilelerin istilası veya bu faktörlerin birkaçının veya hepsinin bir araya gelmesi sebebiyle MÖ 12. yüzyılda çöktü.

Reklamları Kaldır

Advertisement

PELOPONEZ ŞEHİR DEVLETLERİ, ÖZELLİKLE M.Ö. 431-404 TARİHLERİ ARASINDA PELOPONEZ SAVAŞI'NDA BÜYÜK ÇATIŞMALAR İÇİN ETKİLİ BİR ŞEKİLDE BİRLEŞTİ.

Arkaik ve Klasik Dönemler

Özellikle Arkaik ve Klasik dönemde Korint, Yunanistan'ı daha büyük ölçüde Akdeniz'e bağlayan ve kazançlı kara ve deniz ticaret yollarını kontrol etmek için ideal bir konuma sahipti. Peloponez Yarımadası'nın birçok şehri 5. yüzyılın başlarında gerçekleşen Pers savaşında mücadele verdi ve bazıları Peloponez Yarımadası'nın Birliği (MÖ 505 - MÖ 365 ) olarak bilinen askeri harekat amacıyla üstünkörü bir ittifak kurdu. Yunanlılar aslında bu ittifakı, önde gelen şehir devleti Sparta'dan sonra 'Lacedaemonyalılar' ve müttefikleri olarak adlandırdılar. Üyeler arasındaki ilişki her zaman barışçıl değildi ancak özellikle Athena ve müttefiklerine karşı MÖ 431-404 yılları arasında yapılan Pelopenez Savaş'ında büyük çatışmalar için etkili bir şekilde birlik oldular.

Her zaman bölgesel sorun yaratan Korint, MÖ 395-386 yılları arasında meydana gelen Korint Savaşlarında Sparta ile savaşmak için Argos, Böotya, Tebai, Atina'yı kapsayan bir müttefik oluşturdu. Çatışma büyük ölçüde denizde gerçekleşti ve Korintliler tarafından kaybedildi. Sparta, MÖ 371'de Leuctra Muharebesi'nde Tebai'ye karşı aldıkları feci yenilgide bölgesel hakimiyetini kaybedecekti. Bölge için daha da kötüsü, MÖ 338'te Makedonyalı Philip, Atina, Tebai ve Korint'teki Yunan müttefik kuvvetlerini Cheronia Savaşı'nda mağlup etti. Daha sonra bunu bölgenin bir dizi Helenistik kral tarafından yönetildiği istikrarsız bir dönem geçti.

Reklamları Kaldır

Advertisement

Temple of Apollo, Corinth
Apollon Tapınağı, Korint
Mark Cartwright (CC BY-NC-SA)

Helenistik ve Roma Dönemleri

Akha Birliği (aynı zamanda Akha Konfederasyonu olarak da bilinir.), Pelopenez Yarımadası'nın kuzey doğusunda bulunan ve başlangıçta 5. yüzyılda kurulan 12 eyaletten oluşan bir federasyondu. İlk başlarda Athena'nın müttefikleri olan bu Birlik, Sparta'nın denetimi altına girdi. MÖ 3. yüzyılda toprak bütünlüğünü daha da genişletti, hatta Sparta'yı kontrol altına aldı ve dönemin sonunda Makedon'un müttefiki oldu. MÖ 2. yüzyılda Akhalar Makedonya'ya karşı geldiler ve Roma ile ittifak antlaşması imzaladılar.

MÖ 2. yüzyılın ortalarında, bölgenin iç anlaşmazlıklarından ve provokasyonlarından bıkan Roma, Korint'i alt üst etti ve Peloponez, kuzey Yunanistan ile birlikle Roma'nın Achae eyaleti haline geldi. Korint Körfezi'nin batı girişi üzerinden ticaret yollarını kontrol edebilen Badra (modern olarak Patras) önemli bir Roma kolonisi haline geldi. Doğu-batı deniz yolları boyunca işe yarar bir konumda olduklarından ötürü Gytheio ve Motun bu dönemdeki diğer önemli şehirlerdendi.

Reklamları Kaldır

Advertisement

Jül Sezar MÖ 44'te kendi kolonisini kurduğunda Korint eski itibarının bir kısmını geri kazandı. Kent önemli bir idari ve ticaret merkezi haline geldi ve Aziz Pavlus'un MS 51-52 yılları arasındaki ziyaretinin ardından Korint, Yunanistan'da erken Hıristiyanlığın merkezi haline geldi. Alman Heruli ve Alaric kabilelerinin MS 267 ve M.S. 396'da bölgeye saldırmasıyla Korint ve genel olarak Peloponez gerilemiştir.

Kaynakça

Çevirmen Hakkında

Sibel Demirci
Benim adım Sibel. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde Mütercim Tercümanlık okuyorum. Yeni şeyler öğrenmeyi umuyorum. Tarihi ve onunla ilgili her şeyi seviyorum! Mitolojileri okumayı ve çevirmeyi çok seviyorum.

Yazar Hakkında

Mark Cartwright
Mark Fransa'da yaşayan bir tarih yazarıdır. Özel ilgi alanları çömlekçilik, mimari, dünya mitolojisi ve bütün medeniyetlerin paylaştığı ortak fikirleri keşfetmektir. Siyaset Felsefesi üzerine yüksek lisans yapmıştır ve WHE'de Yayın Direktörüdür.

Bu Çalışmayı Alıntıla

APA Style

Cartwright, M. (2016, Ocak 07). Peloponez (Mora) Yarımadası [Peloponnese]. (S. Demirci, Çevirmen). World History Encyclopedia. alınmıştır https://www.worldhistory.org/trans/tr/1-161/peloponez-mora-yarmadas/

Chicago Style

Cartwright, Mark. "Peloponez (Mora) Yarımadası." Çeviren Sibel Demirci. World History Encyclopedia. Son düzenleme Ocak 07, 2016. https://www.worldhistory.org/trans/tr/1-161/peloponez-mora-yarmadas/.

MLA Stili

Cartwright, Mark. "Peloponez (Mora) Yarımadası." Çeviren Sibel Demirci. World History Encyclopedia. World History Encyclopedia, 07 Oca 2016. Web. 08 Şub 2023.