Roma İmparatorluğu'nun Başkentleri: İstanbul ve Roma

makale

Oxford University Press
Yazar: Greg Woolf / Oxford University Press, Tercüme Eden: Batuhan Aksu
tarihinde yayınlandı 06 Aralık 2021
X
translations icon
Diğer dillerde mevcuttur: İngilizce

Konstantinopolis (İstanbul), başlangıçta MS 2. ve 3. yüzyılın geçici başkentleri ve tetrarşik başkentlerle bir çok müşterek noktaya sahipti. Burası mevcut orta büyüklükte bir şehirdi, karayolu ağı üzerinde iyi bir lokasyona sahipti ve çoğunun aksine, su ile de iyi bağlantılara sahipti. İstanbul, kuzeyde Karadeniz'e ve güneyde Akdeniz'e açılan Marmara Denizi'ne oturdu. Bu cephedeki savaşı takip etmek için Tuna sınırına yeterince yakındı ve İran ile en sık münakaşa edilen bölgelerden çok uzak değildi.

Valens Aqueduct, Constantinople
Valens Su Kemeri, İstanbul
Oleg (CC BY-NC-ND)

Şehrin Yunanca adı Βυζαντιον (Bizans) idi ve Procopius gibi Yunan yazarları onu bu şekilde adlandırmaya devam ettiler. Bizans, Severus İç Savaşı'nda büyük bir muhasaraya dayanmış ve ardından boyutunu iki katından fazla artırarak müessir bir ölçüde yeniden inşa edilmiştir. Nikomedia (İzmit), suyun Asya yakasında yaklaşık 150 kilometre (90 mil) uzakta olmasaydı, iyi bir tetrarşik üs oluşturabilirdi. I. Konstantin'in (MS 306-337) Nikomedia yerine bu siteyi neden seçtiği bilinmiyor. Her ne kadar Konstantin Nikomedia'yı da inşa etmiş ve saltanatının 20. yıl dönümünü orada ve Roma'da kutlamış olsa da, muhtemelen hedefi Diocletianus taraftarlarından kaçınmaktı. Belki de yeni şehir, MS 324'te yakındaki Chrysopolis'te (Üsküdar) Licinius'a karşı kazandığı zaferin bir abidesiydi, tıpkı Augustus (MÖ 27 - MS 14) tarafından yakındaki Actium'daki zaferini kutlamak için oluşturulan Nikopolis gibi. Belki de Konstantin, Bizans'ın üzerinde durduğu yarımadanın ve mükemmel limanlarının savunulabilirliğinin tesirindeydi.

Reklamları Kaldır

Advertisement

İnşaat MS 324'te geç başladı ve 'yenİ' şehİr, MS 330'da Hİpodrom'da büyük bİr seremonİyle açıldı.

İnşaat MS 324'te geç başladı ve 'yeni' şehir, MS 330'da Hipodrom'da büyük bir seremoniyle açıldı. Daha tamamlanması gereken çok şey vardı ve yedi yıl sonra Konstantin'in ölümü sırasında inşaat çalışmaları devam ediyordu, lakin yeni başkentin tasavvur ve inşa edilme hızı yine de etkileyici. Konstantinopolis, daha önceki tetrarşik başkentleri boyut olarak cüceleştirdi. Şehir, antik Roma ritüellerinin ardından yeniden kuruldu ve yarımadanın karşısındaki yeni bir duvar, Severanus'un Şehrinin boyutunu dört katına çıkardı.

[book_rome_greg_woolf]

Doğu noktasında, Konstantinopolis Hipodromu'na bağlı büyük bir saray inşa edildi. İmparatorluk termalleri ve seremonik yollar düzenlendi. Aya İrini ve Ayasofya Katedralleri de dahil olmak üzere büyük kiliseler inşa edildi. Hala ananevi tanrılara ait bazı mabetler vardı. Şehir aynı zamanda başka yerlerden alınmış tanrı heykelleri, bazı müşahitlere göre yağma ve sanat eserleri, bazılarına göre pagan putlarla doluydu. Konstantin Forumu ve Hipodrom bilhassa süslü bir şekilde dekore edilmiştir. Böylece, Roma şehrine çeşitli selamlar verildi - yedi tepe, bir Fortuna Romae Tapınağı - ama İstanbul çoğu açıdan yeni bir başlangıçtı. Yeni mahallelerde (Roma'da asla olmayan) yeni bir sokak ızgarası düzenlendi ve şehir limanlar ve tahıl ambarlarıyla çevriliydi. Yeni megalopolisi doldurmak için yeni bir nüfus hazırlandı ve ikinci bir Senato oluşturuldu. Su kemerleri ve devasa sarnıçlar içme suyu sağlıyor ve Zeuxippus'un hamamlarını sağlıyordu. Eskiden Roma'ya giden Mısır tahılı Konstantinopolis'i beslemek için yönlendirildi. Havariler Kilisesi, Konstantin'in yaşamı boyunca tamamlanmamış olabilir, lakin o, bitişikteki türbeye gömüldü. Tetrarklar, geç antik devir idaresinin gerektirdiği bütün seremonilerle idari üsler oluşturmuşlardı, ancak Konstantin oldukça şuurlu olarak imparatorluk için yeni bir sembolik merkez yaratmıştı.

Reklamları Kaldır

Advertisement

Roman Emperor at the Hippodrome
Hipodrom'da Roma İmparatoru
Radomil talk (CC BY-SA)

Konstantin'in planları yeterince ihtişamlıydı, lakin Konstantinopolis kısa sürede orijinal tasavvurunun ötesine geçti. Konstantius'un saltanatının çoğu, orijinal tasavvuru tamamlamak ve doldurmak, şehre eksiksiz bir seri müessese sağlamak ve belki de onu daha açık bir şekilde bir imparatorluk başkenti yapmakla geçti. Bunun bir kısmı, 355'te Doğu Senatosu'na yükseltilen ve daha sonra imparator tarafından Roma Senatosu'na eşit olana kadar sayılarını artırmakla görevlendirilen hatip ve öğretmen Themistius'un konuşmalarında müşahede edilebilir. Şehir, Roma'nın sahip olduğu gibi, MS 4. yüzyılın ortalarında bir noktada bir Beledi Vali aldı. Themistius tarafından ardı ardına gönderilen methiyelerr, Doğu Senatosu için imparatoru meşrulaştırmada bir rol tavsiye etti (veya iddia etti). Bu arada, şehir batıya doğru genişlemeye devam etti. II. Theodosius'un saltanatının başlarında bir başka büyük dış duvar devresi inşa edildi ve bu, pazar bahçelerinin, hanelerin ve dini temellerin korunabileceği doğuya doğru büyük bir ilave yarattı. Şehir merkezi, birçoğu Justinianus tarafından muhteşem bir ölçüde yeniden inşa edilecek kiliselerle doldu.

Konstantİnopolİs, Roma'nın pahasına yükseldİ. İmparatorluk kaynakları yenİ başkente yönlendİrİldİ.

Konstantinopolis, Roma'nın pahasına yükseldi. İmparatorluk kaynakları yeni başkente yönlendirildi. Yeni senato kısmen doğuya davet edilen yaşlı ailelerin mensuplarıyla doluydu, hane inşa etme teşvikleri mimarları, zanaatkarları ve sermayeyi Konstantinopolis'e çekti ve devlet tahılının azaltılması Roma'nın nüfus seviyelerini muhafazasını daha da zorlaştırdı. Eusebius, Konstantin'in oradaki dini temellerini methederken, Zosimus yeni payitahtta kaynakların israfından rahatsız oluyordu. Muhtemelen bu, II. Theodosius'un saltanatının (MS 408-450) sona ermesiyle ilgili bazı münakaşaları aksettiriyor. Lakin Konstantin saltanatının başlangıcında, kesinlikle Roma'yı ihmal etmedi. İmparatorluk inşa projelerinin gerçekleştirilmesi her zaman uzun yıllar aldığından, her iki şehir de ölümü sırasında onun himayesini alıyordu. Gerçekten de MS 4. yüzyıl boyunca ve sonrasında bir süre için imparatorluğun iki sembolik merkezi, iki Roma'sı vardı.

Reklamları Kaldır

Advertisement

Maxentius'un MS 312'deki mağlubiyetinden sonra Konstantin, bilhasaa Augustus, Vespasian ve Septimius Severus gibi diğer iç savaş galipleri gibi davrandı. Bunların her biri, saltanatları için bir tür program hazırlamak için Roma'daki inşaat projelerini kullanmıştı. Konstantin tarafından başlatılan en yeni yapılar, şehrin etrafındaki bir seri büyük bazilika kilisesiydi. Aziz John Lateran, zaferinden sonraki bir yıl içinde başladı ve muhtemelen MS 320'de tamamlandı, Roma'nın Hıristiyan topluluğu için bir katedral olarak tasarlandı. Saltanatının geri kalanı boyunca, o ve akrabaları, şehrin etrafındaki mezarlıklarda bulunan şehit mezarlarının yakınında bir dizi başka büyük kiliseye sponsor oldu. Surların dışındaki Aziz Lawrence, Aziz Agnes, Vatikan'daki Aziz Marcellinus ve Deacon Peter ve Eski Aziz Petrus ve surların dışındaki Aziz Paul kiliseleri, hacılar ve mahalli Hıristiyan cemaatler için tesisler sağladı.

Bu kiliselerin lokasyonlarının ne kadar şehit mezarlarının lokasyonu tarafından yönlendirildiği, mabetleri ekseriyetle şehir merkezinde olan abidevi tanrılara tapanlara karşı ne kadar incelik duygusuyla yönlendirildiği konusunda bir mesele var. Bazilikaları bulundukları yere yerleştirmek için iyi pratik sebepler vardı; en azından bazıları imparatorluk topraklarındaydı. Bu devasa yapıların şehre giren veya çıkanların çoğu tarafından görülebildiği zaman ne kadar incelikli olduğu o kadar net değil. Eski St. Peter ve St. Paul Mabetlerinin inşaatı, muhtemelen Konstantinopolis'te işlerin başlamasıyla aynı zamanda başladı. Konstantin'in Roma'daki binası kiliselerle sınırlı değildi. Muhtemelen saltanatının oldukça erken dönemlerinde Trajan, Caracalla ve Diocletianus'unkilere rakip olmak için başka bir dizi Roma hamamı inşa etti. Forum Romanum'daki Maxentius'un son bazilikasını yeniden şekillendirdi ve içine devasa bir heykelini yerleştirdi. Forum Boarium ve Circus Maximus'un ise restorasyonları vardı. Lakin Konstantin, şehre önemli miktarda para harcayan son imparatordu.

The Colossus of Constantine
Konstantin Heykeli
Dana Murray (CC BY-NC-SA)

Roma şehri, Ostrogot krallığına kadar mühim bir sembolik merkez olarak kaldı. Bilhassa MS 4. yüzyılın sonları, Hıristiyan yazarlar ve senatörlük mensupları (elbette iki grup giderek örtüşüyor) tarafından son derece iyi belgelenmiştir ve şehrin kültürü, cemiyeti ve siyaseti çok iyi tetkik edilmiştir. Gotik Roma'nın 410'da yağmalanmasındaki yaygın şok, Roma'nın imparatorluk genelinde hala önemli olduğunun delilidir. Mamafih Roma'nın merkeziliği zamanla değişti. En açık şekilde, 19. yüzyılın sonundan önce bir daha asla siyasi bir payitaht, hatta bir İtalyan varlığının başkenti olmadı.

Reklamları Kaldır

Advertisement

Senato toplanmaya devam etti ve Urban Prefect tarafından idare edildi, şehri oldukça büyük bir belediye meclisi olarak idareye devam etti ve senatör rahip kolejleri, MS 4. yüzyılın sonlarında ve 5. yüzyılın başlarında yasaklanana kadar ananevi ritüelleri gerçekleştirmeye devam etti. Ancak karar verme fonksiyonları mahalliydi ve mühim meselelerin Praetorian Prefect'e ve imparatorluk mahkemesine havale edilmesi gerekiyordu. Yine de, senatör aristokrasisi, bir defa daha şehirlerini ele geçirebileceklerini keşfetti. MS 4. yüzyılda, şehir dokusunun mesuliyetini üstlendiler, halka açık sahalarda kendi heykellerini diktiler ve nadiren imparatorluk ziyaretçilerini üslupla karşıladılar.

Ekonomik açıdansa hikaye daha karmaşıktır. Batı Senatosunu dolduran aileler, toplu olarak, bilhassa batıda, çok miktarda araziye ve diğer varlıklara sahipti. MS 4. yüzyılda, bazıları şehrin idaresine ve abidelerinin bakımına mali olarak katkıda bulundu ve birçoğu muhteşem evlerde yaşadı. Ancak zamanla servetleri iki yönden baskı altına girdi. İkisi de, şaşırtıcı bir şekilde, nakit sıkıntısı çeken imparatorluk sarayı değildi. Kesin olarak ölçülmesi zor olan bir baskı, bu ailelerin dini vakıflara yaptıkları hediyelerdi. MS 5. yüzyılın başlarında Genç Melania tarafından yapılan hediyelerin ölçüsü, hayatta kalan şahitlerin çoğu onu övse de, bazılarını skandallaştırdı. Bununla birlikte, MS 5. yüzyılda, Kilise ile bağlantılı olmayan herhangi bir binanın imar ve restorasyonlarına harcanan paranın giderek daha az olması dikkat çekicidir.

İkinci baskı sahası, önce yerleşik barbar 'misafirler' ve daha sonra yeni krallıklar tarafından batının büyük bir kısmının işgal edilmesiydi. Mülk sahibi sınıfların serveti üzerindeki bu baskıların yanı sıra, kısmen şüphesiz sübvansiyonlu tahıl arzının azalmasına bir tepki olarak, kısmen de ticari olarak Roma'nın artık ticari olarak bir pazar kadar önemli olmadığının bir işareti olarak, şehrin önceki nüfusunun azalması vardı. Yine de bu değişikliklerin yanı sıra Hıristiyan Kilisesi'nin zenginliğinin artması, MS 4. yüzyılın sonlarında Şam'dan 5. yüzyılda Büyük Leo'ya kadar Roma piskoposlarının inşaat faaliyetleri ve bunun artan tesiri de vardır.

Reklamları Kaldır

Advertisement

MS 4. yüzyıla Senato ve uzak mahkeme arasındaki münasebetlerin dinamikleri hakim olsaydı, o zaman MS 5. yüzyıldan itibaren Papa ve aristokrasi arasındaki münasebet şehrin halka açık hayatını ve hayat sahalarını şekillendirmeye başlayacaktı. Bu siyasi karışım Konstantinopolis'te oldukça farklıydı, burada Hıristiyan töreni giderek daha çok şehirde fiziki olarak bulunan ve Doğu Senatosunun toplu olarak çok daha az tesire sahip olan imparatorlarınkiyle alakalıydı. Bu arada, Roma küçülürken, Konstantin'in yeni payitahtı, MS 5. yüzyılda yeni semtler ve yeni duvar devreleri ilave ederek büyüdü ve büyüdü.

Theodosian Walls
Theodosius Surları
Bigdaddy1204 (CC BY-SA)

İmparatorluğun başka merkezleri vardı. Bunlardan biri imparatorun kendisiydi. Roma'ya yapılan bu ender imparatorluk tören ziyaretleri böyle bir suçlamaya sahipti zira iki merkez bir an için temasa geçti. Konstantinopolis'te imparator ve şehir daha nizamlı ve çoğunlukla ahenkli bir şekilde çakıştı, ancak Nika isyanları yakınlığın ne kadar kötü gidebileceğini gösteriyor. Diğer şehir merkezlerine gelince, Antakya, İskenderiye ve Kartaca antik kentleri bölgesel mübadele sistemlerinde rollerini oynamaya devam ettiler. MS 439'da Vandallar tarafından Kartaca'nın zaptı bunu tamamen kesintiye uğratmadı. Şehri yeniden ele geçirmek için tekrarlanan teşebbüslere rağmen, Vandallar, Justinianus'un generali Belisarius'un MS 534'te şehri yeniden ele geçirmesine kadar orada hüküm sürdü. Antakya, MS 6. yüzyılın başlarına kadar önemli bir merkez olarak kaldı, birkaç yıl sonra şehri terk eden bir Pers saldırısının ardından yıkıcı bir deprem meydana geldi. Justinianus Antakya'yı canlandırmaya çalıştı, ancak sınırlı bir zafer elde etti. İskenderiye de MS 7. yüzyılın başlarında kısa bir süre Farsça'ya ve ardından Roma'nın eline geçti. Antakya MS 637'de, İskenderiye MS 641'de ve Kartaca MS 697'de Arap istilalarına uğradı.

Nihayetinde Kudüs de vardı. Kudüs, Hadrian (MS 117-138) döneminden beri orta büyüklükte bir Roma kolonisi, o zamanki Konstantin inşasının Roma ve Konstantinopolis'ten sonra üçüncü mihver noktasıydı. Başka bir büyük bazilika içeren Kutsal Kabir Kilisesi, Konstantin'in saltanatının son yıllarında inşa edilmiştir. Mabet, Hıristiyanların haccı için erken bir merkez haline geldi. II. Theodosius'un saltanatı esnasında, Kudüs Piskoposu bir Patrik olarak tanındı ve bu ona Konstantinopolis, Antakya, İskenderiye ve (bazılarının gözünde) Roma piskoposlarıyla eşit statü verdi. Justinian (MS 527-565) orada iki yeni büyük kilise inşa etti: Yeni Theotokos ve Sion Kilisesi. Kudüs de MS 7. yüzyılın başlarında Perslerle yapılan muharebelere kapıldı ve MS 638'de Arapların eline geçti.

Ancient Walls Surrounding Church of the Holy Sepulchre
Kutsal Kabir Kilisesi'nin Çevreleyen Kadim Duvarlar
James Blake Wiener (CC BY-NC-SA)

Konstantinopolis'in Roma dünyasının rakipsiz payitahtı olmasına yol açan süreçler dolambaçlı süreçlerdi ve aslında herhangi bir planlı merkezileşmenin neticesi değildi. Bazı açılardan, değişen siyasi ve askeri coğrafyanın ve değişen ekonomik ve kültürel faaliyet kalıplarının imparatorluğun şehir ağlarını nasıl etkilediğini düşünmek daha mantıklı. Roma İmparatorluğu tek bir şehir devleti olarak başladı ve genişlediği noktaya kadar daralmasa da aynı şekilde sona erdi. Tarihinin büyük bir bölümünde imparatorluk, tek bir merkezden idare edilemeyecek kadar büyük ve karmaşık bir teşebbüstü.

Çevirmen Hakkında

Batuhan Aksu
Batuhan, Boğaziçi Üniversitesi'nde yüksek lisans tarih öğrencisi. Erasmus programına katılarak Manchester Üniversitesi'nde aynı bölümde okudu. Edebiyat ve felsefe okumalarından da büyük bir keyif alıyor.

Bu Çalışmayı Alıntıla

APA Style

Press, G. W. /. O. U. (2021, Aralık 06). Roma İmparatorluğu'nun Başkentleri: İstanbul ve Roma [Capitals of the Roman Empire: Constantinople & Rome ]. (B. Aksu, Çevirmen). World History Encyclopedia. alınmıştır https://www.worldhistory.org/trans/tr/2-1882/roma-imparatorlugunun-baskentleri-istanbul-ve-roma/

Chicago Style

Press, Greg Woolf / Oxford University. "Roma İmparatorluğu'nun Başkentleri: İstanbul ve Roma." Çeviren Batuhan Aksu. World History Encyclopedia. Son düzenleme Aralık 06, 2021. https://www.worldhistory.org/trans/tr/2-1882/roma-imparatorlugunun-baskentleri-istanbul-ve-roma/.

MLA Stili

Press, Greg Woolf / Oxford University. "Roma İmparatorluğu'nun Başkentleri: İstanbul ve Roma." Çeviren Batuhan Aksu. World History Encyclopedia. World History Encyclopedia, 06 Ara 2021. Web. 07 Ara 2022.