Antik Yunanistan'da Aşk, Seks ve Evlilik

Makale

Ollie Wells
tarafından yazıldı, Cansu Sarioglu tarafından çevrildi
25 Mart 2021 tarihinde yayınlandı
Diğer dillerde mevcut: İngilizce, Fransızca, İtalyanca
X

Antik Yunanistan'da aşk, seks ve evlilik, Yunan edebiyatında yaşamın farklı, ancak yakından iç içe geçmiş unsurları olarak tasvir edilir. Birçok üst sınıf erkek için evlilikler aşk için gerçekleşmedi ve diğer ilişkiler, ister erkeklerle ister başka kadınlarla olsun bu rolü üstlendi. Bu nedenle, aşkı tartışan kaynakların çoğu, erkeklerin evlilik dışı, genellikle pederasti ilişkileri hakkındadır. Kadınlar için evlilik, babaları tarafından verilen sosyal ve finansal bir karardı ve özellikle klasik Atina'da kadınların herhangi bir aldatma suçlamasından kaçınmak için dışarı çıkmamaları bekleniyordu.

Greek Erotic Scene
Yunan Erotik Sahnesi
Mark Cartwright (CC BY-NC-SA)

Eski Yunanistan'da evlilik gelenekleri şehir devletlerine göre farklılık gösteriyordu ve hem edebi hem de maddi kaynakların çoğu üst sınıflarla ilgiliydi. Üst sınıf ailelerde evlilik, gelinin babasının ailenin zenginliğini ve sosyal statüsünü artırmanın bir yolu olarak görülüyordu ve aşk nadiren bir faktördü. Kadınlar genellikle genç yaşlarının başlarında evlenirdi - Sparta'da durum böyle olmasa da - erkekler yirmili yaşlarının ortalarında ve sonlarında evlenirdi. Yazılı kaynakların çoğunluğunun geldiği Atina, bunun nedeni kısmen zorunlu askerlik hizmetini önceden tamamlamalarının beklenmesiydi. Antik Yunan dünyasında evlilik öncesi düzenlemelerin temel bir şartı, evlilik anlaşmasının bir parçası olarak damada verilecek gelinin babası tarafından düzenlenen para, toprak veya değerli başka herhangi bir şey biçimindeki çeyizdi.

Atina'da Evlilik

Eski Yunan edebiyatında en yaygın olarak belgelenen evlilik töreni şekli Atina geleneğidir. Aulis'teki Yunan trajedisi Iphigenia'da, MÖ 5. yüzyıl Atinalı oyun yazarı Euripides, Iphigenia'nın Aşil'le ölüme mahkum evliliği için düğün hazırlıklarını (veya proaulia'yı) şöyle anlatır:

Kurbanlar için sepetleri toplayın, başınıza çelenk koyun. Sen de Menelaos, bu neşeli gün için her şeyi hazırla da flütlerin şarkısını ve dansçıların ayaklarıyla toprağı dövdüğünü duyalım. (satır 432-436)

ATİNALI BİR KIZ İÇİN EVLİLİK, ÇOCUKLUKTAN YETİŞKİNLİĞE GEÇİŞİN BELİRTİLERİYDİ.

Kurbanlar proaulia'nın önemli bir parçasıydı ve düğün gününde damadın evine giden alaya eşlik eden müzik de öyleydi. Kurbanlar en yaygın olarak ilahi bir gelin örneği olduğu için Hera'ya ve bekaret tanrıçası Artemis'e yapılırdı. Gelin hayvanlardan ve yiyeceklerden fedakarlık ederdi, ama en önemlisi, evlilik çocukluktan yetişkinliğe geçişi işaret ettiği için çocukluk kıyafetlerini ve oyuncaklarını feda ederdi. Cyrene'den MÖ 4. yüzyıldan kalma bir yazıt, saflık düzenlemeleri hakkında, bir kadının Artemis'e yapması gereken evlilik öncesi fedakarlıklardan, sanki bekaretini kaybetmesi için ödemesi gereken bir cezaymış gibi bahseder.

Düğün gününün kendisi (gamos) öncelikle gelinin babasının evinden kocasının evine taşınmasına odaklanıyordu. Gün, evliliğin kutsanmasını sağlamak için tanrılara daha fazla kurban verilmesi ve saflığın sembolü olan gelinin yıkanmasıyla başladı. Gelin ve damat daha sonra bir düğün ziyafeti için gelinin babasının evine gitmeden önce bir tapınakta birlikte fedakarlık yaptılar. Ancak, gamoların en önemli kısımları akşamları, damadın gelini bir arabada, meşalelerle aydınlatılmış bir yoldan evine götürdüğü, ardından hediye taşıyan ve Yunan müziği çalan aile ve arkadaşlarının takip ettiği zamandı. Damadın evine vardıklarında, koca yeni karısını yatak odasına götürmeden önce çift, doğurganlığın sembolü olan kuru meyvelerle yıkanırdı, burada peçesi törensel olarak çıkarılırdı.

Terracotta Lekythos Depicting a Wedding Procession
Bir Düğün Alayını Betimleyen Terracotta Lekythos
Metropolitan Museum of Art (Copyright)

Düğünden sonraki gün, akrabalar ve arkadaşlar yeni evlilerin evini ziyaret ederek onlara mobilya, tencere, mücevher gibi hediyeler verirlerdi. Bunların çoğu, özellikle evdeki kadının yerine getirmesinin beklenmediği ev içi rolünü betimleyen ev sahneleriyle süslenmiştir. Bu güne apolia adı verildi.

Sparta'da Evlilik

Atina düğünlerinin aksine, Sparta evliliği kesinlikle aile ve arkadaşları içeren büyük bir ilişki değildi. Var olan gelenekler gizli olacak şekilde tasarlandı ve geceleri karısı kılık değiştirmiş olarak gerçekleşti. Kadınlar 18-20 yaşlarındaydı ve erkekler genellikle evlendiklerinde yirmili yaşlarının ortasındaydı. Plutarch'ın Life of Lycurgus adlı eserinde belirttiğine göre, evlilik törenine hazırlanırken gelin "saçlarını kafasına yakın bir yerde keser" ve "bir erkeğin pelerini ve sandaletlerini giyerdi" (kitap 15, bölüm 3). Gelin daha sonra karanlık bir odaya bırakılır ve damat ritüel olarak onu yakalardı. Bundan sonra kocaların yeni eşlerini gizlice ve geceleri ziyaret etmeleri gerekiyordu.

Greek Vase Depicting Wedding Preparations
Düğün Hazırlıklarını Betimleyen Yunan Vazosu
British Museum (CC BY-NC-SA)

Düğün gelenekleri gibi, Spartalı bir kadının evlendikten sonraki yaşamı da Atina'daki bir eşinkinden büyük ölçüde farklıydı. Sparta'da erkeklerin (sosyal dışlanma tehdidi altında) zamanlarının çoğunu ya savaşta ya da yoldaşlarıyla geçirmeleri bekleniyordu ve 30 yaşına kadar hiçbir suretle eşleriyle birlikte yaşamalarına izin verilmiyordu. Bu nedenle kadın, hane halkının reisi olacak, devletin kocaya verdiği toprakların ve kölelerin (yarı köleleştirilmiş tarım işçileri) yönetme sorumluluğunu üstlenecekti. Böyle bir özgürlük ve sorumluluk, hayatı hapsedilmiş bir Atinalı bir eşeverilmemişti. Başta çocuk yetiştirmek ve giysi dikmek olmak üzere hanenin günlük işleyişindeki rollerine rağmen, hiçbir şekilde hane reisi değillerdi ve çoğunlukla refakatçi olmadan evden çıkmaları yasaktı. Yine de, Atina'ya ender bir benzerlikle, çocuk doğurmak Sparta'da bir kadının en önemli rolü olarak görülüyordu. Sparta'nın efsanevi kanun koyucusu Lycurgus tarafından düzenlenen kadınlara yönelik yasaların çoğu, kadınların sağlıklı çocuklar üretmesini sağlamak için yapılmıştır. Bu yasalardan biri, kadınları doğum için daha güçlü hale getirmek için fiziksel egzersizlere katılmalarını sağlamaktı.

Aile Hayatı

Hatta aile reisi, doğurmak istemediği herhangi bir çocuğu doğumda reddetme yetkisine sahipti.

Antik Yunanistan'da, bir aileye sahip olmak ve çocuk yetiştirmek, özellikle erkek, vatandaş varisleri yetiştirmek çok önemliydi. MÖ 4. yüzyılda yaşamış Atinalı devlet adamı Demosthenes, görevlerinin "bize meşru çocuklar doğurmak ve hanelerimizin sadık koruyucuları olmak" olduğunu söyleyerek bir eşin ailedeki rolünü çok açık bir şekilde tanımladı (Against Neaera, 59, 122.) Kocasına hizmet etmek, mülkünün bakımını ve soyunun devamını sağlamak bir kadının görevi olarak görülüyordu. Atinalı bir ailede baba, karısı, çocukları ve evli olmayan kadın akrabalarından yasal olarak sorumlu olan ve onları kontrol eden hane reisiydi (kyrios). Bu kadınlar için evlilikleri düzenlemek ve çeyiz sağlamaktan sorumlu olacaktı. Hatta aile reisi, doğurmak istemediği herhangi bir çocuğu doğumda reddetme yetkisine sahipti.

Atinalı bir eş, oğullarını yedi yaşına kadar büyüteceği ve kızlarına nasıl kıyafet yapacaklarını, dokumayı, yemek yapmayı, yemek organize etmeyi ve köleleri yönetmeyi öğreteceği, evin kendi bölümü olan Gynaeceum'la sınırlıydı. Bu becerileri öğrenmek, yedi yaşından itibaren örgün eğitime başlayacak olan erkek kardeşinin aksine, Atinalı bir kızın eğitiminin neticesiydi. Bu eğitim, oğlunu her gün okula götüren ve çocuğun babasını ilerlemesinden haberdar eden bir köle olan bir pedagog tarafından denetleniyordu. Oğul sayı bilgisi, müzik, yazma ve okuma öğrenmiş olacaktı, özellikle de Homeros'un İlyada ve Odyssey'i ezberlemesi gerekiyordu. Bu eğitim genellikle 15 yaşında sona eriyordu, ancak çalışmak zorunda olmayanlar bilim ve Yunan felsefesi gibi konularda eğitimlerini ilerletecekleri bir spor salonuna katılabiliyorlardı.

Marble Grave Stele with a Family Group
Aile Üyeleri ile Mermer Mezar Taşı
Metropolitan Museum of Art (Copyright)

Boşanma

Antik Yunan'da, boşanmayı başlatma süreci erkekler için kadınlara göre çok daha basitti. Atina'da kocanın yapması gereken tek şey, karısını babasının evine göndermek ve çeyizini geri ödemekti. Bir eşin zina yaptığı tespit edildiğinde, doğan çocuğun meşruiyet sorunlarından kaçınmak için kocanın onu boşaması beklenirdi. Bir kadın için boşanmak daha zordu. İlk olarak, talebini bir archon (şehir baş sulh yargıçlarından biri) önünde sunması, ardından babasının veya en yakın erkek akrabasının desteğini alması gerekiyordu. Evliliğin verimsiz olduğu kanıtlanırsa, karısının babası da (ne koca ne de karısı istemese bile) boşanmaya zorlama yetkisine sahipti. Tarihlerin Altıncı Kitabındaki Herodot'a göre, aynı ilke Sparta'da da izlendi; kısırlık boşanma sebebiydi.

Antik Yunan'da Aşk

Antik Yunan boyunca, romantik aşk, felsefe ve şiirde kapsamlı bir şekilde yazılmıştır. Öyle ki, bugün birçok insanın sahip olduğu ruh eşlerine olan inanç bile ilk olarak Platon'un Sempozyumu'nda alevleniyordu. Bu nitelikteki aşktan genellikle bir evlilik içinde var olduğundan söz edilmez ve antik Yunan'da romantik aşk hakkındaki tartışmaların çoğu, erkeklerin sahip olduğu evlilik dışı eşcinsel ilişkilerdeki varlığına odaklanır. Yine de, çift şanslıysa, nedeni olmasa bile evlilikte aşk olabilir. Evlilik içinde aşkın sanatta betimlendiği bir örnek, Philomelos ve Plathane'nin Kerimeikos'ta bulunan ve MÖ 5. yy'a tarihlenebilen mezar stelinden yorumlanabilir. Mezar taşı üzerindeki rölyef, ölüler ve sevdikleri arasındaki kalıcı birlikteliğin sembolü olan çiftin el ele tutuşmasını gösteriyor.

Grave Stele of a Couple, 5th Century BCE
Bir Çiftin Mezar Taşı, MÖ 5. Yüzyıl
Minneapolis Institute of Art (Public Domain)

Antik Yunan'da aşkı tartışırken sıkça karşımıza çıkan bir isim olan Sappho (M.Ö. 630- 570), Midilli Adası'ndan gelen, sevdiği kadınlar üzerine yazdığı yazı ve duygularının karşılık bulmaması durumunda ortaya çıkan kalp kırıklığı onu antik Yunan edebiyatının en ünlü isimlerinden biri yapmıştır. Erkek merkezli bir dünyada Sappho, bir kadının diğer kadınlara duyduğu aşka bakış açısıyla yazıyor ve aşkın ne kadar çeşitlilik gösterdiğine dair ne kadar toplumsal kurgu olduğunu gösteriyor. Sappho, şiiri boyunca aşkın, ilişkinin durumuna göre hem güzel hem de acı verici olduğunu anlatır. Örneğin 94. parçada, ikisi de birbirlerinden ayrılmak istemezken sevgilisine veda ediyor:

Açıkçası keşke ölseydim:

Bana veda ederken ağlıyordu

Ve birçok kez bana şunu söyledi:
'Ah ne acılar çektik,
Sappho, çünkü seni kendi isteğim dışında bırakıyorum.'
Ben de ona şu cevabı verdim:

'Git mutlu ol ama beni orada hatırla, çünkü sana ne kadar değer verdiğimi biliyorsun.
Değilse, o zaman sana hatırlatırım
[bildiğimiz sevinçten,] hepsinden
Birlikte paylaştığımız güzellikler;
Birçok menekşe çelengi için
çiğdem güllerinden
… benim tarafımda kendi etrafımda dolandın
… ve birçok bükülmüş çelenk
çiçeklerden ördüğün
İnce boynuna taktığın çiçeklerden
… ve sen meshedildin
Çiçek kokulu bir parfüm
… bir kraliçe için uygun olmasına rağmen
Ve bir yatakta, yumuşak ve hassas
… arzunuzu tatmin ettiniz…'

Sappho'nun ilk kıtada tasvir ettiği çaresiz acı ve sizi iyi inciten şeyi dilemenin çelişkili duygusu çok belirgin ve zamansız duygulardır. Sappho bize, antik Yunan edebiyatının zaman çizelgesinin erken dönemlerinde bile, aşkın neden olduğu yoğun ve bazen çelişkili duyguların farkındalığının var olduğunu söyler. Bu, aynı zamanda, aşkı "acı tatlı, yenilmez yaratık - sana karşı hiçbir savunma yok" olarak selamladığı 130. fragmanda da meşhurdur. Bu şiir, 'acı tatlı' (γλυκύπικρον) kelimesinin edebiyatta bilinen ilk kullanımına işaret eder.

Sappho
Sappho
John William Godward (Public Domain)

Platon, Sempozyumu'nda aşktan iki insanı bir araya getiren ezici bir güç olarak da söz eder. Platon esas olarak klasik Atina'nın pederastik ilişkilerine odaklanır - yetişkin bir erkek (erastes) ve bir genç erkek (eromenos) arasında var olan ilişkiler. Bu ilişkiler, üst sınıf arasında bir sosyal normdu ve ilişkinin rolü, kesinlikle cinsel bir unsur olsa da, normalde eğitici olarak haklıydı. Platon'un Sempozyumu'ndaki belki de en çarpıcı konuşma Aristophanes'tir; bizi diğer yarımızı bulmaya iten doğuştan gelen bir güç fikrini sunar. Platon'un Aristophanes'i, birbirine aşık iki insanın fiziksel olarak eritilip kaynatılmasına tepkisinin ne olacağını tartışacak kadar ileri gider. Hikâye tuhaf bir hikâyedir, hatta belki de komedi olsun diye yazılmıştır (Aristofanes komik bir oyun yazarı olduğu için), ama onun ruh eşleri fikrine ve bugün toplumumuzda hâlâ çokça mevcut olan bir “öteki yarıma” sahip olma fikrine yapılan imadır.

İlk olarak, Aristophanes uzun zaman önce üç cinsiyet olduğunu açıklar - erkek, kadın ve androjen - bunların iki takım uzuvları ve iki yüzü olan yuvarlak şekilliydiler. Bu ilk insanlar güçlüydü ve tanrılara saldırmaya çalıştılar ve bu nedenle Zeus, güçlerini yarıya indirerek azaltmayı önerdi. Apollo yarayı göbek deliğinden kapatarak iyileştirdi, ancak insanlar artık daha da büyük bir yarayla kaldı ve bu da diğer yarısının kaybıydı. Her iki yarı da şimdi diğerini özlüyordu. Zeus onlara acıdı ve bir çözüm olarak seksi icat etti. Platon bu şekilde, ilişkilerde cinsiyetin önemini ve bu arzunun aşkla nasıl bir ilişkisi olduğunu da ortaya koyar.

Antik Yunan'da Seks

Antik Yunan'da cinselliğe ilişkin tutum ve görüşler cinsiyete bağlı olarak büyük ölçüde farklılık gösteriyordu. Bir kadının cinselliği, özellikle klasik Atina'da, toplumdaki birincil rolleri meşru çocuklar üretmek olduğundan, genellikle damgalama ve şüphe ile çevriliydi. Bir erkeğin cinselliği ise oldukça özgürce ele alındı. Demosthenes'in Neaera'ya Karşı adlı eserinde, "Zevk için tuttuğumuz hanımlar, insanlarımızın günlük bakımı için cariyeler, ancak bize meşru çocuklar doğurmak ve evimizin sadık koruyucuları olmak için eşler" (59, 122) diyor.

Erkekler için evliliklerinin dışında cinsel ilişkilere girmek toplumsal olarak kabul edilebilirdi. Erkekler, sadakatsiz olarak görülmeden hem fahişeler kiralayabilir hem de cariyelere sahip olabilir. Örneğin, sempozyumlarda - ziyafet ve eğlenceden oluşan popüler bir parti türü - genellikle hetairai kullanılır. Pornai'nin (genellikle genelevlerde çalışan fahişeler) aksine, bir hetaira, erkekler tarafından yalnızca seks için değil, aynı zamanda Yunan dansı, müziği ve konuşma becerileri için de işe alınabilen iyi eğitimli bir kadındı. Bazı erkekler ayrıca, genellikle erkeklerin satın alıp evlerine alacağı köleler olan pallakae'ye (cariyelere) sahip olmayı seçti.

Symposiast & Hetaira
Sempozyum Katılımcısı ve Hetaira
Sebastià Giralt (CC BY-NC-SA)

Erkekler de sübyancı ilişkilere katılabilirdi. Eski Yunanlılar, sekse veya aşka, güç dinamikleri açısından baktıkları kadar cinsiyet açısından bakmadılar. Bu nedenle, bir ilişkinin utanç yaratacak tek yönü, başka bir erkekle ilişkide pasif ortak olmaktı. Sübyancı ilişkiler genellikle Eromenos'un babası tarafından onaylandı, çünkü bu ilişkilerin üst sınıf bir erkeğin eğitiminde ve topluma katılmasında önemli bir rol oynadığına inanılıyordu.

Eski Yunan erkekleri için evlilik dışı ilişkiler normal olsa da, kadınlara gelince, kesinlikle kınandılar. Antik Yunan'da kadının sadakatine yapılan vurgu, cinselliğini çok az konuşulan bir konu haline getirdi ve bu nedenle ideal kadın genellikle hayatını karanlıkta yaşayan kadın olarak görülüyordu. Klasik edebiyat boyunca, Homer's Odyssey'den Penelope'nin sunduğu sadakat, ideal Yunan kadınının ayırt edici özelliği olarak görülür. Odysseus'un Truva Savaşı'ndan dönmesini 20 yıl beklerken, onun eli için yarışan yüzlerce talibini geri çevirdi. Penelope'nin bunu yaparken kocasına gösterdiği sadakat ve diğer erkeklere karşı ilgisizliği Odyssey'nin son kitabında kutlanır. Agamemnon'un hayaleti, erdeminin ölümsüz olarak ününden bahseder ve klasik Atina'da bir kadının cinselliğine yönelik tutumlar hakkında bildiğimiz kadarıyla, bu idealin yüzyıllar boyunca yerinde olduğunu kesinlikle görürüz.

Bibliografya

Dünya Tarihi Ansiklopedisi bir Amazon İştirakidir ve uygun kitap satın alımlarından komisyon kazanır.

Çevirmen Hakkında

Cansu Sarioglu
Hi! I'm Cansu. I love history and translation because it is very important to interpret social events correctly.

Bu Çalışmayı Alıntıla

APA Style

Wells, O. (2021, Mart 25). Antik Yunanistan'da Aşk, Seks ve Evlilik [Love, Sex, & Marriage in Ancient Greece]. (C. Sarioglu, Çevirmen). World History Encyclopedia. alınmıştır https://www.worldhistory.org/trans/tr/2-1713/antik-yunanistanda-ask-seks-ve-evlilik/

Chicago Formatı

Wells, Ollie. "Antik Yunanistan'da Aşk, Seks ve Evlilik." tarafından çevrildi Cansu Sarioglu. World History Encyclopedia. Son güncelleme Mart 25, 2021. https://www.worldhistory.org/trans/tr/2-1713/antik-yunanistanda-ask-seks-ve-evlilik/.

MLA Formatı

Wells, Ollie. "Antik Yunanistan'da Aşk, Seks ve Evlilik." tarafından çevrildi Cansu Sarioglu. World History Encyclopedia. World History Encyclopedia, 25 Mar 2021. İnternet. 27 May 2024.