Qebhet

Tanım

Joshua J. Mark
tarafından yazıldı, Ayşenur Yazgan tarafından çevrildi
17 Şubat 2014 tarihinde yayınlandı
Diğer dillerde mevcut: İngilizce, Fransızca
X
Egyptian Sarcophagus of Tetet (by Mark Cartwright, CC BY-NC-SA)
Tetet'in Mısır Lahiti
Mark Cartwright (CC BY-NC-SA)

Qebhet (Kebehwet, Kabetchet ya da Kebechet olarak da bilinen) Antik Mısır'ın bir iyilik tanrıçası olarak bilinir. O, tanrı Anubis'in kızı, tanrıça Nephthys ve tanrı Osiris'in torunu ve ölümden sonraki hayatta Hakikat Salonu'nda ölülerin ruhlarına içecek getireceği için, serinlik ve suyun tazelenmesinin kişileştirmesidir.

Qebhet'in hiçbir zaman ölülerin ruhlarını teselli etmenin ötesinde kendi tarikatı veya ihtisas alanı olmadı. Ölümden sonra Osiris ve Kırk İki Yargıç tarafından yargılanmayı bekleyen ruhlara su getirdiği için Mısır Ölüler Kitabı'nda sık sık bahsedilir. Nephthys gibi o da ölümden ebediyete intikal etmiş ama henüz Osiris tarafından aklanmamış olanların yüreklerini yücelten ve Sazlık Tarlasının cennetine gitmesine izin veren ölülerin dostu olarak görülüyordu.

Bilinmeyen Köken

Aslen Piramit Metinlerinde (M.Ö 2400-2300) "kutsal yılan" olarak bilinen bir yılan tanrısıydı, ancak ölüler ülkesi, Anubis'in kızı ve "kralın kız kardeşi" ile ilişkili bir tanrıça olarak yeniden hayal edildi. Anubis, Nephthys (Set ile evli) ve Osiris (İsis ile evli) arasındaki bir ilişkiden dünyaya geldi. Nephthys, Osiris'in güzelliğinden etkilendi ve kendini İsis'in bir görüntüsüne dönüştürdü ve Osiris'i onunla yatması için kandırdı.

Nephthys ve Osiris kardeş olduklarından, bu hikayenin Qebhet kavramına yansıması mümkündür. Anubis, Osiris'in popülaritesi yükselip onun yerini almadan önce eski bir tanrı ve ölülerin yargıcıydı. Muhtemelen Qebhet'in hikayesi, Osiris rolünde Anubis ve Nephthys rolünde başka bir tanrıça içeren daha önceki bir hikayeyi oluşturdu. Osiris "ilk kral" olarak kabul edildi ve genellikle "kral"a yapılan atıflar bu tanrıya işaret ediyor, ancak bu durumda mantıklı görünmüyor. Qebhet hiçbir zaman Osiris'e bir kız olarak bağlı değildir ve "kralın kız kardeşi"ne atıfta bulunmak bir sır olarak kalır.

Qebhet'in Ölülere Hizmeti

Mısırlılar, öbür dünyanın Mısır'daki dünya yaşamının ayna görüntüsü olduğuna inanıyorlardı. Mısırlıların topraklarından uzak bir yere sefer yapmamayı tercih etmelerinin nedenlerinden biri, ölmek ve kendi topraklarının sınırlarının ötesinde bir yere gömülmek ve bu nedenle Hakikat Salonuna ve oradan da Sazlık Tarlası'na geçememek endişesiydi. Mısır'da biri ölürse, ne kadar büyük ya da alçak gönüllü olursa olsun, annelerinin toprağına gömülür ve böylece göreceli olarak kolaylıkla öbür dünyaya geçerdi; Mısır dışında bir yerden öbür dünyaya geçişin sorun yaratacağı düşünülüyordu. Ruh, nerede olduğu ve nereye gitmesi gerektiği konusunda kafası karışabilir ve kaybolabilir.

Aynı paradigma, insanın yeryüzünde bir bedende yaşarken davrandığı gibi davrandığı anlaşılan ruhun diğer tüm yönleri için geçerliydi. Mısırlılar ölümsüz ruhun bedende yaptığı tüm ihtiyaç ve arzulara sahip olduğuna kanaat getirdiklerinden, Hakikat Salonunda kuyrukta dururken susamış olabilir ve Qebhet bu ihtiyaca yönelirdi. Her ne kadar bir tarikati takip etmemiş gibi görünse de, ölülerin ve yaşayanların yaşamlarının kutlaması olan Wadi Festivali gibi dini etkinliklerde bir rol oynamış veya bir tür görünüm yapmış olabilir. Mısırbilimci Lynn Meskell yazıyor:

Dini bayramlar inancı gerçekleştirdi; onlar sadece sosyal kutlamalar değildi. Çok sayıda ilgili alanda hareket ettiler. Tanrıların, kralın ve ölülerin bayramları vardı...Wadi'nin Güzel Festivali, hasat ve Nil tufanı arasında gerçekleşen ölüler festivalinin önemli bir örneğiydi. Onun içinde, Amun'un ilahi teknesi Karnak Tapınağından Batı Thebes Kabristanı'na gitti. Bunu büyük bir tören alayı izledi ve bu vesileyle gönül sevincinin evleri haline gelen mezarların yakınında yaşayan ve ölülerin bir araya geldiği düşünülüyordu. (Nardo, 100)

QEBHET, ÖLÜM RİTÜELLERİNDE ÖNEMLİ BİR ROL OYNADI, ÇÜNKÜ HALA YAŞAYANLARA SEVDİKLERİNE İLGİLENİLDİĞİNE DAİR GÜVENCE VERDİ.

Eski Mısır'da (Yunanistan'da ve başka yerlerde olduğu gibi) ölüleri onurlandırmanın en önemli yönlerinden biri onların anılmasıydı ve hiç kimse, öbür dünyada büyük tanrı Osiris'in önünde yargılanmayı beklerken ölen sevdiklerini susamış olarak düşünmek istemedi. Bu nedenle Qebhet, ölüm ritüellerinde önemli bir rol oynadı, çünkü hala yaşayanlara sevdiklerine bakıldığına dair güvence verdi ve dahası, yargı salonunda durmak için kendi zamanları geldiğinde kendilerinin de olacağına dair güvence verdi. Ayrıca, cesedin temiz su ile ritüel olarak temizlenmesi, ölülerin gömülmesinde hayati bir unsurdu ve Qebhet bu arınmayı sembolize ediyordu.

Ayrıca ölümden sonra ruhun canlanmasında özellikle hayati bir rol oynadığı düşünülüyordu. Mısırbilimci Richard H. Wilkinson, Qebhet'in ölen kralın ruhuna nasıl kişisel olarak baktığını ve "ölen hükümdarın kalbini dört nemset kavanozundan [ritüel mezar kaplarından] saf suyla nasıl tazelediğini ve arındırdığını ve tanrıçanın kralın dirilişine yardımcı olmak için `gökyüzünün pencerelerini' açmaya yardım ettiğini" yazıyor (223). 'Gökyüzünün pencerelerini açmak' ruhu bedenden kurtarmak anlamına geliyordu ve Qebhet bu hizmeti sadece kraliyetler için değil tüm ölüler için yerine getirmeye gelmiş gibi görünüyor. Büyükannesi Nephthys, "Ölülerin Arkadaşı" olarak biliniyordu ve Qebhet, ayrılan ruhlar için aynı tür bakım ve endişe ile ilişkilendirilmeye başlandı.

Uyum ve Denge ile İlişki

Qebhet genellikle su getiren bir yılan veya devekuşu olarak resmedilir. Hiçbir zaman Isis ya da Hathor'a - hatta çok daha küçük tanrılara - ibadet edilmedi, saygı duyuldu ve saygı duyuldu ve belirli zamanlarda nehre ibadet ederek büyüyen Nil ve tarikatlerle ilişkilendirildi. Bu, her zaman saf, temiz su ile yakından ilişkili olduğu için şaşırtıcı değildir.

Nil, Samanyolu ve tanrıların rotaları ile ilişkilendirildiği için, Qebhet de hem gündüz hem de karanlıkta gökyüzü ile bağlantılı hale geldi. In her role as a purifier, she would also have been linked with the concept of Ma'at, eternal harmony and truth, which was the central guiding principle in ancient Egyptian culture.

Kutsal bir yılan olarak daha önceki imajı, ölüler ülkesinde insan formunda hayal edildikten sonra bile muhtemelen asla tamamen unutulmadı. Qebhet'in Samanyolu ve ilahi Nil ile olan ilişkisi muhtemelen tanrıça'nın bu erken anlayışından kaynaklanmaktadır. Dünyevi varoluş düzleminin tanrıların ebedi aleminin bir yansıması olduğu düşünülüyordu ve bu yüzden sürekli değişen gece gökyüzünün tanrıçası ve aynı zamanda Nil Vadisi'nden denize akan yaşam nehrinin tanrıçası olarak Qebhet aracılığıyla denge sağlandı.

Ölüler arasındaki yeri, Mısır uyumunun değerini, göksel bir tanrıçanın ölümlülerin ruhlarına su sağlamak için alçakgönüllü olacağı gerçeğiyle daha da gösterecekti. O zaman, tıpkı Qebhet'in ölüler diyarında yaptığı gibi, yaşamda başkalarına bakmak için yaşayanlar için bir rol model olurdu.

Çevirmen Hakkında

Ayşenur Yazgan
21 yaşındayım. Türküm. Dumlupınar Üniversitesi'nde İngilizce Mütercim Tercümanlık okuyorum. Alanım gereği İngilizce'ye ana dil seviyesinde hakimim. Ayrıca, Rusça ve Korece de öğreniyorum Sanat, edebiyat, tarihe ilgiliyim.

Yazar Hakkında

Joshua J. Mark
Serbest yazar ve yarı zamanlı olarak New York Marist College'da Felsefe bölümü öğretim üyesi olarak çalışan Joshua J. Mark; Yunanistan ve Almanya'da yaşadı ve Mısır'ı seyahat etti. Tarih, edebiyat, yazı ve felsefe sahalarında lisans seviyesinde ders vermektedir.

Bu Çalışmayı Alıntıla

APA Style

Mark, J. J. (2014, Şubat 17). Qebhet [Qebhet]. (A. Yazgan, Çevirmen). World History Encyclopedia. alınmıştır https://www.worldhistory.org/trans/tr/1-579/qebhet/

Chicago Formatı

Mark, Joshua J.. "Qebhet." tarafından çevrildi Ayşenur Yazgan. World History Encyclopedia. Son güncelleme Şubat 17, 2014. https://www.worldhistory.org/trans/tr/1-579/qebhet/.

MLA Formatı

Mark, Joshua J.. "Qebhet." tarafından çevrildi Ayşenur Yazgan. World History Encyclopedia. World History Encyclopedia, 17 Şub 2014. İnternet. 23 May 2024.