Ragnar Lodbrok

Tanım

Emma Groeneveld
tarafından yazıldı, Burak Yildiz tarafından çevrildi
31 Ağustos 2018 tarihinde yayınlandı
Diğer dillerde mevcut: İngilizce, Fransızca, İspanyolca
X
Travis Fimmel as Ragnar Lothbrok (by HISTORY Channel, Copyright, fair use)
Ragnar Lodbrok rolünde Travis Fimmel
HISTORY Channel (Copyright, fair use)

Ragnar Lodbrok (Eski Nors dilinde Ragnarr Loðbrók, Ragnar Lothbrok şeklinde de söylenir), lakabı 'Kıllı-pantolon' ya da 'Tüylü-pantolon' manalarına gelen, Eski Nors sagaları, şiirleri ve orta çağ dönemine ait Latince yazılı kaynaklarda M.S. 9. yüzyılda İskandinavya, Frank Krallığı ve Anglosakson İngilteresi'nde başarılarını anlatılan dillere destan bir Viking kralıydı. Bu öykülerde sık karşılaşılan konular arasında Thora ve Aslaug ile gerçekleştirdiği evlilikler ve aralarında Kemiksiz İvar, Bjorn Ironside, Yılan Gözlü Sigurd, Hvitserk ve Ubba gibi pek çok sayıda ün yapmış erkek çocuğa babalık yaptığı görülür. Muhtemel üçüncü bir eş olan Lagertha, yalnızca Danimarka tarihi üzerine bir çalışma olan M.S. 13. yüzyıla ait Gesta Danorum'da ve dördüncü bir eş olan Swanloga'da görülmektedir.

Belki de efsanesinin bilinen en simgesel kısımları arasında – koruma amaçlı kullandığı tüylü pantolonuyla – Ragnar'ın bir ejderhayla giriştiği başarıyla sonuçlanan mücadele ve kendine biraz fazla güvenerek yalnızca iki gemisiyle düzenlediği İngiltere istilası bulunur; bunun sonucunda Northumbria Kralı Ælla (hükümdarlığı M.S. 866 civarı) tarafından yakalanıp bir tür yılanlı çukuruna atılmak üzere öldürülmüştür. Ragnar'ın kendi tarihselliği epey tartışmalı olsa da, iddia edilen bazı oğullarının genellikle hakiki tarihsel şahsiyetlere dayandırıldığı düşünülmektedir.

RAGNAR'IN YAŞAMINI VE KAHRAMANLIKLARI AKTARAN EN İYİ BİLİNEN VE BAŞLICA KAYNAK 13. YÜZYIL İZLANDA DİLİNDE YAZILMIŞ RAGNAR LODBROK SAGASI'DIR.

Ragnar Lodbrok Sagası

Ragnar'ın yaşamını ve kahramanlıkları aktaran en iyi bilinen ve başlıca kaynak 13. yüzyıl İzlanda dilinde yazılmış Ragnar Lodbrok Sagası (Eski Nors dili: Ragnars saga loðbrókar)'dır. Bu eser fornaldarsögur (Eski Nors dili: "antik çağ sagaları") türüne – öyküleri M.S. 870'lerden itibaren yaşanan İzlanda'nın sömürgeleştirilmesinden önce anlatılan efsanevî sagalar – girmektedir ve bu dönemde adayı etkisi altına alan İzlanda dilinde yazılmış olan saga akımıyla bire bir örtüşmektedir. Bu tür kahramanlık konulu efsaneler, tarihsel olarak bilinen eski İskandinav kökenli ailelerin destansı kökenlerine kadar uzanmakta ve çoğunlukla bu kahramanların ölümleriyle sona ermekteydi. Ragnar Lodbrok Sagası, Ragnar'ı İzlandalı bir ailenin atası gibi göstermekte ve farklı krallıkların birbirinden bağımsız yöneticilerinin karşılıklı etkileşim içinde olduklarını resmetmekte, aynı zamanda kendi türüne sadık kalarak Ragnar'ın ölümüyle sona ermektedir.

Bu öykü, daha sonra Ragnar'ın ikinci karısı olacak olan Aslaug'un çocukluk dönemiyle başlıyor. Bize, Aslaug henüz üç yaşındayken hayatını kaybeden Sigurd ve Brunhilda'nın (Cermen mitolojisinde anlatılan efsanevî ejderha avcısı ve daha sonra Wagner tarafından yaygın hale getirilen Valkür) kızı olduğu söylenmektedir. Norveç'te, kendisine Kráka ('karga') adını veren ve soyunu saklı tutan yoksul bir ailenin yanında büyür.

Bu arada, Danimarka Kralı Sigurd Ring'in oğlu olan Ragnar, büyüdüğünde yakışıklı ve savaş sanatlarında usta, "kendi halkına karşı merhametli ve düşmanlarına karşı acımasız" ve pek az kimsenin kendisine denk olabileceği üstün vasıflara sahip bir cengaverdir (Volsunglar Sagası ile Ragnar Lothbrok Sagası, 89). İlk yaptığı kahramanlık görevi, Götaland Reisi Herruð'a ejderha sorunu konusunda - kasabalarında gereğinden fazla büyüyen bir yılan - yardımcı olmaktır. Tüylü pantolon ve zift içinde kaynatılmış pelerinden oluşan yeni kıyafetiyle ejderhayı mızrakla öldürürken, üzerindeki kıyafetler onu iblisin kanından korumakta ve bunun karşılığında reisin kızı Thora'yla evlenmektedir. Evlilikleri mutlu sonuçlanır ve Eirek ile Agnar adında iki oğulları dünyaya gelir. Ancak Thora hastalanıp ölünce, yüreği yaralı olan Ragnar ülkeyi idare etmek yerine akınlara çıkar ve bir yaz Norveç'e deniz yoluyla gider ve Kráka'nın yaşamakta olduğu çiftlikte tesadüf eseri karşılaşır. Onun güzelliğinden etkilenip evlenmek isteyen Ragnar, Kráka'yı bir bilgelik sınavına tabi tutar - basitçe çözmesi gereken bir bilmece - ve Kráka bu sınavı büyük bir başarıyla geçer.

Ragnar Lothbrok's Sons & King Ælla's Messengers
Ragnar Lothbrok'un Oğulları & Kral Ælla'nın Elçileri
August Malmström (Public Domain)

Bu çiftin çocukları arasında kelimenin tam manasıyla kemiksiz olan Ivar - Kráka'nın düğün gecesinde kocasının fazlasıyla arzulu davranması üzerine yapılan bir lanet sonucu ve dolayısıyla tamamen Ragnar'ın hatası - ve maceralara atılacak olan Björn Járnsíða, Hvitserk ve Rognvald yer almaktadır. Bunca zaman boyunca Kráka'nın alelade bir köylü kızı olduğunu zanneden Ragnar, sonunda onun yerine İsveç kralının kızıyla evlenmeye ikna olur. Ne var ki Aslaug artık kendi adını ve atalarını ele geçirmiştir ve bunu Ragnar'a anlatarak bir sonraki oğullarının gözlerinde yılanlarla birlikte doğacağı kehanetinde bulunarak haklılığını ortaya koyar. Yılanlı Gözlü Sigurd bu sayede evliliklerini kurtarır.

Kızının nişanlılığı birdenbire sona eren İsveç kralıyla aralarındaki yarım kalan bu mesele, İsveçlilerle savaşmaya kalkışan Eirek ve Agnar'ın İsveç ordusunu koruyan büyülü bir inekle karşılaşmalarını, Aslaug'un adını değiştirerek adını Randalín yapmasını ve savaşa oğullarını da götürmesini içeren bir dizi hadiseye vesile olur. Başarıyla durumun gidişatını tersine çevirirler. Bu saga, Ragnar'ın İngiltere'yi yalnızca iki gemiyle istila edeceğine dair böbürlenerek ettiği yeminle son bulur ki bunun budalaca bir tutum olduğu anlaşılır. Northumbria Kralı Ælla tarafından yakalanıp bir tür yılanlı çukura atılır ve bu yerde ölür, ancak İngiltere'ye kendi kuvvetlerini getiren oğulları tarafından bunun intikamı alınır. Anlatılan bu öyküye göre, Ælla'ya kötü şöhrete sahip (ve büyük ihtimalle tarihte yeri olmayan) Kan Kartalı inkencesiyle öldürmüşlerdir.

Ragnar'ın Oğullarının Öyküsü

Doğrudan yukarıdaki öykünün akabinde, M.S. 13. yüzyılın sonları ile 14. yüzyılın başlarında, yine İzlanda'da, Ragnar'ın Oğullarının Öyküsü (Ragnarssona þáttr) yazılmıştır. Bu eser, Ragnar Lothbrok Sagası üzerine bir çeşit "geliştirilmiş" olarak tasarlanmıştır ve Norveç, İngiltere ile Baltık'a kadar yayılan büyük bir Viking imparatorluğunu resmetmektedir. Bu, Ragnar'ın İsveç ve Danimarka'da toprak sahibi olan ve babasının ölümünden sonra Ragnar'ın yönettiği Kral Hring'in oğlu olduğu söylenen başlangıç bölümünde anında belli olur ve oğullarının İngiltere, Danimarka'nın bir bölümü, Almanya, Baltık, İsveç ve Norveç'te bulunan farklı krallıklara hükmettiğini gösteren son pasajlarda da net bir şekilde görülmektedir. Thora bu eserinde oğulları Eirek ve Agnar'ı, Aslaug ise Kemiksiz Ivar, Bjorn Ironside, Hvitserk ve Yılan Gözlü Sigurd'u konu almaktadır.

RAGNAR'IN OĞULLARININ ÖYKÜSÜ'NDE, RAGNAR BİRDEN FAZLA KRALLIĞI YÖNETMEKTEDİR VE KENDİSİNE TABİ OLAN KRALLARININ BAŞINDA BULUNAN HEM BAŞARILI VE ADALETLİ BİR DEREBEYİ KONUMUNDADIR.

Kral Ragnar'ın Oğullarının Öyküsü'nde, Ragnar Lothbrok Sagası adlı öykünün başlıca unsurlarının pek çoğunu korurken, bazı ayrıntılarda değişikliğe uğramış, özetler verilmiş, çıkarmalar yapılmış ve ayrıca Ragnar'ın ölümünün ardından oğullarının kahramanlıkları üzerine uzun bir anlatım bölümü eklenerek anlatılmıştır. Üstelik Ragnar'ın kendisi de birden fazla krallığı yönetmekte ve kendisine tabi olan kralların başında bulunan hem başarılı hem de adaletli bir derebeyi konumunda gösterilmektedir. Ne var ki, bu eserde Ragnar yalnızca Danimarka krallarının ve Norveç kraliyet hanedanlarının soyundan gelmektedir; bu eserin bir İzlandalı tarafından yazılmış olması açısından bakıldığında, İzlanda'nın tamamen bu konunun kapsamı dışında bırakılması enteresandır.

Ragnarsdrápa (Ragnar'ın Şiiri)

Ragnar'la alakalı M.S. 13. yüzyıl ve sonrasında yazılan bu eserler arasında Eski Nors dilindeki skaldik ya da saray şiiri olan Ragnarsdrápa ("Ragnar üzerine şiir"), M.S. 9. yüzyılda yaşamış Norveçli saray şairi olan Bragi Boddason'a atfedilmesiyle göze çarpmaktadır. Bu şiir, bir başka Eski Nors dilinde yazılmış şiirde Ragnar Lothbrok olarak geçen Ragnar adında bir adamın Bragi'ye verdiği iddia edilen bir kalkana resmedilmiş ya da üzerine oyularak işlenmiş mitolojik sahneleri tasvir etmektedir. Ne var ki, Ragnar Lothbrok'un tarihselliğinin kuşkulu oluşu, onun tarihsel olarak Bragi'yle doğrudan ilişki kurmuş olması lehinde bir durum teşkil etmediği gibi, bu tespitin sonradan gelen bir Ragnar'a da gönderme yapıyor olabileceği konusunda kuşkuya yol açmıştır.

Krákumál (Skaldik Şiiri)

M.S. 12. yüzyıl Eski Nors dilindeki skaldik şiir Krákumál ("karganın sözleri" manasına gelir, dilimizde daha çok Ragnar Lothbrok'un Ölüm Şarkısı adıyla bilinir) Ragnar efsanesinin belirli bir bölümüne yoğunlaşmaktadır: Ragnar'ın ölümüne. Bu şiir, yaygın olarak anlatılan Ragnar'ın Northumbria'lı Ælla tarafından yakalanıp ölmesi amacıyla bir yılanlı çukuruna atılması öyküsüyle bağlantılı olup, Ragnar'ın yaratıkların ellerinde (daha ziyade dişlerinde) yavaş yavaş ölümü beklerken bestelediği ölüm şarkısı niteliğini taşımaktadır. Ne var ki bu şiirin gerçekten Ragnar tarafından yazılmış olması pek mümkün değildir. Tarihsel olsa bile, ki bu durum tartışılır, şiirdeki kullanılan dil Ragnar'ın yaşamış olabileceği 9. yüzyıla ait değil, M.S. 12. yüzyıla özgü olup, Danimarkalı bir Viking'den bekleyebileceğiniz türden Danimarka kültürüne ait özellikler taşımamaktadır.

Adeta bir Viking kahramanı gibi, Ragnar hayatı boyunca girdiği tüm savaşları ve gösterdiği cüretkâr kahramanlıkları dile getirir; bu kıtaların hepsi, sonuncusu hariç, çarpıcı "Kılıçtan geçirdik" dizesiyle başlar. Giderek zehirden etkilenerek, oğullarından intikamını alacağı umuduyla konuşmaya başlar. Yaşamının muhasebesini çıkardıktan sonra ölmekten korkmasına neden olmadığını, zira mutlaka Odin'in Salonu Valhalla'ya kabul edileceğini ve bu salonda ziyafet çekeceğini fark eder. Ragnar sözlerini iyimser bir ifadeyle "gülerek öleceğim" (Eski Nors dilinde: læjandi skalk deyja) diyerek sonlandırır.

Şiir, M.S. 13. yüzyıla ait Ragnar Lothbrok Sagası ya da Gesta Danorum gibi daha sonraki eserlerde yer almayan pek çok mekan ve şahıstan söz ettiği üzere, aslında Ragnar efsanesinin biraz değişik bir anlatımını sunmaktadır.

Diğer Eski Nors Kaynakları

Her ne kadar Ragnar bazı kaynaklarda net bir şekilde yer alsa da, diğer Eski Nors kaynaklarında onun yaşamı ve efsanesiyle ilişkili dolaylı anlatımlar da bulunmaktadır. Diğer iki İzlanda dilinde yazılmış Efsanevî bir saga ya da fornaldarsaga (kelimenin tam manasıyla "antik çağın öyküsü/tarihçesi") Ragnar'ın izlerini taşır. Öncelikle, M.S. 1300 civarında yazılan Bósa saga ok Herrauðs adlı eserde, Ragnar'ın ilk karısı olan Thora'nın babası olarak Herrauðr'un adı geçmektedir. Buna ek olarak, M.S. 14. yüzyılın başlarında yazılan Hálfdanar sagası Eysteinssonar, kahramanını Ragnar'ın oğlu olan Yılanlı Gözlü Sigurd'un büyük büyük torunu olarak tasvir eder. Dahası, Bárðar sagası Snæfellsáss (tahminen MS 14. yüzyıl) bazı akademisyenler gözünde Ragnar Lothbrok ile eşit tutulan Raknarr adında bir karakter içermektedir. Ayrıca Orkneyli bir jarl (Orta Çağ'da iskandinav krallıklarında kullanılan bir soyluluk ünvanı) olan Rögnvaldr kali Kolsson ile bir İzlandalı olan Hallr Þórarinsson tarafından yaklaşık M.S. 1142 yılında yazılmış olan Háttalykill adlı skaldik şiirde de kahramanımıza dair izler görülebilir. Bununla birlikte, bu şiirin Ragnar'a ilişkin kısmından yalnızca bölümler korunmuştur ve dolayısıyla kemiksiz bir şahıstan söz etmesi ve Ragnar'ın Kral Ælla ile görüşmesini belirtmesi haricinde bu şiir geleneğe pek bir katkıda bulunmamaktadır.

Saxo's Gesta Danorum
Saxo'nun Gesta Danorum adlı eseri
Wikimedia Commons (Public Domain)

Latince Kaynaklar

Ragnar'ın efsanesi Eski (İskandinav) Nors dilinin sınırlarını aşarak Ortaçağ Danimarka, İngiltere ve Fransa'sında yazılmış Latince eserlere de sirayet etmiştir. M.S. 11. yüzyılın ortalarında Normandiyalı keşiş Jumiègesli William tarafından yazılan Gesta Normannorum ducum ("Norman Düklerinin Kahramanlıkları"), Ragnar'ın Danimarka krallığındaki hanesinde rahat otururken bir oğlunun tüm Fransa'yı kasıp kavurduğunu anlatmaktadır. Benzer şekilde Ragnar efsanesinin esas çizgisinden farklılık gösteren, Danimarka krallarının tarihçesi niteliğindeki M.S. 1140 tarihli Brevis historia regum Dacie, Ragnar'ın oğullarından birini Danimarka'nın Fatihi ve Kralı sıfatıyla tasvir etmektedir. M.S. 12. yüzyılın ortalarında İngiltere'de yazılan De infantia Sancti Edmundi adlı eserinde Ragnar ve üç oğlu Danimarka'nın İngiltere'yi istilasına önderlik etmektedir. Bunun, M.S. 865 yılında İngiltere'deki tüm Anglosakson krallıklarını fethetmek üzere harekete geçen büyük bir ordunun Doğu Anglia'ya gerçekleştirdiği tarihsel Viking çıkartmasına yönelik bir gönderme olduğu düşünülebilir. Reginherus adlı bir Viking lideri olan ve geleneklere göre Ragnar Lothbrok adıyla anılan bir şahsiyet, M.S. 9. yüzyıla ait Aziz Bertin'in Frank Yıllıkları'nda (Annales Bertiniani) M.S. 845 yılında Paris'e düzenlenen istilaya önderlik ettiği, ancak Frank hükümdarı Dazlak Charles (hükümdarlık dönemi M.S. 840-877) tarafından ülkeyi terk etmesi karşılığında yüklü bir miktarda ödeme aldığı belirtilmektedir.

Bu bölüm esasen Ragnar'ın karakterini Travis Fimmel'in canlandırıldığı Vikings dizisinde de yer almaktadır; zira bu dizinin amacı tarihsel gerçekliği yansıtmak değil eğlence amaçlıdır ve bu olay da bu konuya uymaktadır. Tarihsel olarak Paris'e saldıran liderin bulunduğu güçsüz konumdan ziyade, dizideki Ragnar başından sonuna kadar oldukça güçlü bir konumda olmasına rağmen kenti ele geçiremiyor ve gitmesi karşılığında para ödeniyor. Franklar onu vaftiz ederken, yalandan ölü numarası yapıp oğlu Bjorn Ironside'a Hristiyan cenaze töreni düzenlenmesini isterken ve tabutunu Paris katedraline getirirken gösterilmektedir. Ardından Ragnar yerinden fırlayarak yanına bir rehine alır ve kapıyı Lagertha (aşağıya bakınız), gösteri yapan kardeşi Rollo (Normandiyalı Rollo'dan esinlenmiştir) ve ordusu için açar. Böylesi çarpıcı bir an Ragnar efsanelerinde yabana atılacak gibi değil ve dolayısıyla dizi de Ragnar'ın bıraktığı bu rengarenk geçmişe kendine has izler bırakıyor.

Bu konuda sayfalarca yer ayıran başlıca Latince kaynak, büyük olasılıkla MS 13. yüzyılın başlarında yazılmış olan ve Saxo Grammaticus tarafından kaleme alınan Gesta Danorum ("Danimarkalıların Kahramanlıkları") adlı yapıttır. Bu eser, Danimarka ve Norveç'i bir uçtan bir uca geçen Ragnar'ın, başka hiçbir yerde adı geçmeyen Lagertha (ya da Lathgertha, büyük olasılıkla Eski Nors dilindeki Hlaðgerðr'in Latinceleştirilmiş biçimi) ile karşılaşmasıyla başlar. Bu kadın şöyle betimlenir:

...yetenekli bir amazon, bir genç kız olduğu halde bir erkeğin cesaretine sahip olan ve saçlarını omuzlarından sarkıtarak en cesur olanların önünde dövüşen biri. Bu eşi benzeri görülmemiş başarısına herkesin ağzı açık kalmıştı, zira arkasından sarkan lüleleri onun bir kadın olduğunu ortaya koyuyordu (IX).

Bunun üzerine Ragnar bu kadınla evlenir, ancak ardından güvenilir olmadığı gerekçesiyle ondan boşanır ve o bildiğimiz Thora ile ejderha öyküsü, süslü bir anlatımla, artık Ragnar'ın yalnızca bir değil iki devasa yılanla savaşmasıyla sürüp gider. Kadının zamansız ölümünden sonra uzak diyarlara akınlar düzenleyen Ragnar, sonunda Swanloga ile evlenir ve bu evlilikten Ragnald, Hwitserk ve Erik adlarında oğulları dünyaya gelir. Ancak Swanloga da yakalandığı bir hastalıktan ölünce Ragnar öfkesini tüm İngiltere'ye kusar ve Ælla'nın babası olan Northumbria Kralı Hame'yi öldürür. Ardından Ælla, İrlandalılar arasında Ragnar'ın suç ortaklarını arayıp bulur ve onları cezalandırır; bunun üzerine Ragnar bir donanma toplayarak krala saldırır ancak bunda başarısız olur ve ardından oğullarının o bilinen yılan çukuruna girip birbirini izleyen intikam içeren hadiseler yaşanır. Yine Gesta'da göze çarpan bir diğer unsur da Ragnar'ın bir çiftçi kızını kandırıp hamile bırakması sonucu dünyaya gelen Ubba (ya da Ubbe) adlı oğludur. Aynı zamanda Aziz Neotts Yıllıkları'nda (M.S. 12. yüzyıl) Ivar'ın erkek kardeşi olarak karşımıza çıkar ve her ikisi de Lodbrok'un oğulları olarak tarif edilmektedir.

Tarihe Geçmiş Bir Kral mı?

Ejderhalar ve bariz bir şekilde efsanevi olan başka unsurlar bir yana, Ragnar Lothbrok'un tarihe geçmiş bir şahsiyet olarak yaşayıp yaşamadığı sorusuna net bir yanıt vermek, bilhassa da onun hakkında söyledikleri konusunda mutabık olmayan kaynaklara bakıldığında bir hayli zorlu bir meseledir. Üstelik bu efsanelerin anlatıldığı döneme – M.S. 9. yüzyıla – tarih kaynaklarında pek yer verilmemiştir. Her ne kadar en azından M.S. 12. yüzyıl gibi erken bir tarihte ortaya çıkmış olsalar da, bu efsanelerin kendi tarihleri de konularından bir hayli sonraya dayanmaktadır. Pek çok Viking adının da epey yaygın olması, şahısların kimliklerinin belirlenmesi işini zorlaştırmaktadır.

Great Viking Army in England, 865-878 CE
M.S. 865-878 İngiltere'deki Büyük Viking Ordusu
Hel-hama (CC BY-SA)

M.S. 845 yılındaki Paris kuşatması gibi 9. yüzyıldaki bazı hadiseler tarihsel niteliktedir, tıpkı Anglosakson krallıklarına karşı yapılan bir Viking istilasının toprakları derinden etkilediği M.S. 866 yılı dolaylarında hüküm süren Northumbria'lı İngiliz kralı Ælla gibi bazı şahsiyetler de öyledir. Gerçi bildiğimiz kadarıyla, Ragnar efsaneleri haricinde, bu istilanın nedenlerinin babalarının ölümünden intikam almak isteyen kişilerle hiçbir ilgisi yoktur. Anglosakson Tarihçesi bu büyük Viking ordusunun liderleri olarak bir 'Hingwar' ve 'Hubba'nın yanı sıra bir 'Halfdene'den de söz etmektedir (M.S. 870 ile 871 yıllarına ait Anglosakson Tarihçesi). Bu kişiler genellikle Ragnar'ın oğulları Kemiksiz Ivar ve Ubba ile ilişkilendirilmiştir – 'Halfdene' ya da 'Halfdan' büyük olasılıkla Eski (İskandinav) Nors geleneğindeki Hvitserk'i temsil etmektedir – bununla birlikte günümüz tarihçeleri bu konuda tamamıyla sessiz kalmayı tercih etmiştir. Tarihsel olarak Kral Ælla'nın ölümüne Anglosakson Tarihçesi'nde de dikkat çekilmektedir: M.S. 867 yılında York (İngiltere, Birleşik Krallık) Viking kuvvetleriyle girdiği bir savaşta öldürüldüğü söylenirken, bu savaşta Ragnar efsanesinin işlediği tüyler ürperten Kan Kartalı işkence yönteminden hiç bahsedilmemektedir.

Bildiğimiz kadarıyla, Ragnar'ın kendisine gelince, onun yaptığı iddia edilen eylemleri (ve oğullarını) tam anlamıyla temsil edebilecek, tarihe geçen bir insan bulunmamaktadır. Büyük olasılıkla 9. yüzyıldaki maceralarla dolu Viking akınlarından sonraki doruk noktasında olduğu zamanlarda, farklı tarihi olayları ve tanınmış insanları tek bir çatı altında toplayan öyküler ortaya çıkmıştır. Nitekim bazı tarihçiler Ragnar Lodbrok'un, M.S. 9. yüzyıl kuzey Avrupa'sının korkulu rüyası ve pek çok ünlü oğlun babası olan efsanevi bir kahraman olarak birbirine bağlı olan farklı tarihi figürlerin bir amalgamı (karışımı) olabileceğini öne sürmüşlerdir. Belki de Ragnar'ın oğulları olarak anılan tarihsel figürler, bu kadar saygın bir soydan gelecek kadar üne sahiptiler.

Kahramanlık öykülerinde, Ragnar Lodbrok olarak yer alacak ve soğukkanlı olabilecek isimler arasında, Şarlman'ın oğlu Dindar Louis'nin Frank topraklarına etkin saldırılarda bulunan Danimarka Kralı I. Horik (hükümdarlık dönemi M.S. 827-854) ile Danimarka Kralı Reginfrid (ölümü M.S. 814) bulunur; yine M.S. 845 yılında Paris'e düzenlenen Viking saldırısına liderlik yapan ancak bu münferit hadise haricinde, esrarengiz bir şekilde tanınmayan (İskandinav) Nors lideri Reginherus ve İrlanda Yıllıklarında adı geçen Reghnall (ya da Raghnall) ya da M.S. 865 yılında Anglosakson Krallıklarının istilasına katılan Viking liderlerinin babası da vardır.

Bibliografya

Dünya Tarihi Ansiklopedisi bir Amazon İştirakidir ve uygun kitap satın alımlarından komisyon kazanır.

Çevirmen Hakkında

Burak Yildiz
1994 yılında Türkiye'nin güneydoğusunda, Diyarbakır'da doğdum. İstanbul'da yaşıyorum. Mütercim Tercümanlık (İngilizce) mezunuyum. TEDx platformunda 2021 yılından beri Gönüllü Çevirmenlik yapıyorum. Liseden itibaren tarihe çok ilgim var.

Yazar Hakkında

Emma Groeneveld
Emma, İlk Çağ Tarihi bölümünü bitirdi. Yüksek lisansta araştırmaları, İlk Çağ mahkemelerinin ilgi çekici siyasetine ve Heredot'a yoğunlaştı. Şimdilerde ise tarih öncesinin derin denizlerine kendisini kaptırmış durumda.

Bu Çalışmayı Alıntıla

APA Style

Groeneveld, E. (2018, Ağustos 31). Ragnar Lodbrok [Ragnar Lothbrok]. (B. Yildiz, Çevirmen). World History Encyclopedia. alınmıştır https://www.worldhistory.org/trans/tr/1-17301/ragnar-lodbrok/

Chicago Formatı

Groeneveld, Emma. "Ragnar Lodbrok." tarafından çevrildi Burak Yildiz. World History Encyclopedia. Son güncelleme Ağustos 31, 2018. https://www.worldhistory.org/trans/tr/1-17301/ragnar-lodbrok/.

MLA Formatı

Groeneveld, Emma. "Ragnar Lodbrok." tarafından çevrildi Burak Yildiz. World History Encyclopedia. World History Encyclopedia, 31 Ağu 2018. İnternet. 27 May 2024.