Skythen

Definitie

Patrick Scott Smith, M. A.
door , vertaald door Paul Schoenmakers
gepubliceerd op 18 maart 2021
X
translations icon
Beschikbaar in andere talen: Engels, Afrikaans, Chinees, Frans, Duits, Grieks, Italiaans, Portugees, Spaans
Scythians (by Simeon Netchev, CC BY-NC-SA)
Scythen
Simeon Netchev (CC BY-NC-SA)

De Scythen waren een nomadenvolk wiens cultuur bloeide tussen de 7e en 3e eeuw BC in een gebied dat zich uitstrekte van Thracië in het westen, over de steppe van Centraal-Azië tot het Altaigebergte in Mongolië in het oosten. Dit beslaat een gebied van ongeveer 2500 mijl (4000 km) lang. De geografie van de open vlakte steppe, de woestijnsteppe en de bossteppe waarover zij zwierven, was bevorderlijk voor een zwervende in plaats van een vaste manier van leven waarbij landbouwproductie betrokken was. Het resultaat was dat ze weinig stedelijke centra hadden en een nomadische levensstijl; paardrijden, kuddes hoeden en levend in huiskarren.

DE SCYTHEN HADDEN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE CULTURELE IDENTITEIT UITGEDRUKT IN HUN KRIJGERSNOMADISME, HUN REGERINGSVORM EN UNIEKE KUNST EN KLEDING.

Oorsprong

Hoewel er veel discussie is over de oorsprong van de Scythen, "beweert Herodotus, en de meeste moderne geleerden zijn het hierover eens, dat ze [west] vanuit Azië naar Europa trokken via de grote steppencorridor." (A. Yu Alexeyev, Scythians, 23). Toch zegt de Griekse historicus Diodorus Siculus in de eerste eeuw BC dat de Scythen aanvankelijk naar het noorden trokken vanaf de Araxesrivier in Armenië. Een andere moderne opvatting is dat ze naar het zuiden trokken "in verschillende golven van de Wolga-Oeral steppen naar de noordelijke Zwarte Zee" (A.I. Melyukova, Scythians and Sarmatians, 99). Schrijvend in de 5e eeuw BC laat Herodotus ook zien dat de Sarmaten, die zich afsplitsten van de Scythen van de Zwarte Zee, naar het oosten trokken. Vervolgens suggereren recente archeologische vondsten bij Tuva in het Altaigebergte, die de Scythische vestiging dateren op einde 9e eeuw BC, een vroege oorsprong in het oosten. Echter, zoals Chinese kroniekschrijvers uit de eerste eeuw AD spreken over hun rode haar en blauwe ogen, ondersteunen hun Kaukasische kenmerken en Indo-Europese taal de oorsprong uit de Bronstijd in het westen, waarschijnlijk van de Kelten.

Advertenties verwijderen
Advertisement

Gezien de vloeiende beweging die de Centraal-Aziatische steppe mogelijk maakt, is het niet verwonderlijk dat zoveel verklaarde migraties vanaf verschillende locaties het moeilijk maken om het begin te lokaliseren. Uiteindelijk is het heel goed mogelijk, na een vroege verreikende expansie vanuit het westen, dat er in feite opeenvolgende migraties plaatsvonden vanuit vele punten van herkomst. Terwijl hun oorsprong ter discussie staat, identificeert een algemene consensus dat Scythische culturen meestal uit vier hoofdgroepen bestaan:

  • Pontische Scythen, rond de Zwarte Zee
  • Sarmaten, uit de noordelijke Kaspische Zee en de Don- en Wolga-gebieden in het hedendaagse Rusland
  • Massageten in de woestijnsteppe van Centraal-Azië
  • Sakā in oostelijk Centraal-Azië

Alle vier hadden een gemeenschappelijke culturele identiteit die tot uitdrukking kwam in hun krijgersnomadisme, hun regeringsvorm en unieke kunst en kleding.

Advertenties verwijderen
Advertisement

Scythische oorlogsvoering

De Scythische militaire uitrusting omvatte een breed scala aan wapens. Naast het schieten van pijlen vanaf een paard, gebruikten ze ook strijdbijlen, knotsen, lansen, zwaarden, schilden en voor persoonlijke bescherming geschubde pantser en helmen. Vanwege hun collectieve vermogen om in beweging te blijven en met behendige cavalerie, zegt Herodotus dat de Scythen "onoverwinnelijk en onmogelijk te benaderen waren" (Histories, 4.46). Met dergelijke wapens en tactische bekwaamheid is het niet verwonderlijk dat verschillende landen vaak om Scythische militaire diensten hebben gevraagd.

In 490 BC hielpen Sakā-boogschutters de Perzen tegen de Grieken bij de Slag bij Marathon en opnieuw bij de Slag bij Plataea in 479 BC. Scythische krijgers behoorden op dezelfde manier tot het appèl die zich bij Darius III (reg. 336-330 BC) voegden tegen Alexander de Grote (356-323 BC) tijdens de slag bij Gaugamela in 331 BC. Appian, de Romeinse historicus, toont "Scythische prinsen" uit de Zwarte Zee, die Pompeius (106-48 BC) behulpzaam waren bij de nederlaag van Mithridates VI (reg. 120-63 BC) in 63 BC (Mithridatische oorlogen, 17.119). Bovendien kwamen de Scythen, als neven en buren van de Parthen, Parthia te hulp toen na dynastieke problemen de Parthische koning Sinatruces I (reg. Ca. 75-69 v.Chr.) met Scythische hulp op de troon werd geïnstalleerd. Volgens Cassius Dio speelden de Scythen ook een sleutelrol bij het helpen van Artabanus II (reg. 12-38 /41 AD), die zelf half Scythisch was, om Armenië voor Parthia te beveiligen. (57.26) Tacitus ondersteunt deze bewering waarin hij aantoont dat Artabanus "hulpmiddelen verzamelt in Scythia" voordat hij zich bij de strijd voegde (Annalen, 6.44.1).

Advertenties verwijderen
Advertisement

Scythian Warriors
Skytische krijgers
1900 edition of Encyclopedie Larousse Illustree (Public Domain)

De Scythen waren echter niet alleen koningmakers of machtige bondgenoten. De meest spectaculaire overwinning van Scythia was misschien tegen het Perzische Achaemenidische rijk. Met een uitputtingsstrategie - door de vijand diep in eigen territorium te leiden, aanvoerlijnen uit te rekken, vervolgens met hit-and-run en hinderlaagtactieken hun tegenstander af te maken met pijlen die te paard werden geschoten - dwarsboomden de Scythen de inval van Darius de Grote (reg. 486 BC) in Scythisch grondgebied. Dat gaf hen de reputatie onoverwinnelijk te zijn. Naast dat succes breidde Ateas (429-339 BC), koning van de Pontische Scythen, de Scythische belangstelling uit naar Thracië en vestigde Scythia's meest westelijke bereik van de Don tot de Donau.

Na de nederlaag en dood van Ateas door Phillip II van Macedonië (reg. 359-336 BC) in 339 BC en vervolgens door Alexander de Grote in de val gelokt bij de rivier Jaxartes, zouden de Scythen hun reputatie als onoverwinnelijk nooit meer terugkrijgen. Er kwamen nog meer klappen toen de Scythen probeerden het handelsmonopolie van de Grieken op de Zwarte Zee over te nemen door hun koloniën aan te vallen. Mithridates VI kwam de Grieken te hulp aan het einde van de 2e eeuw BC en bracht de Scythen een verwoestende nederlaag toe, zoals de Romeinen deden in 63 AD toen de Scythen de Chersonesen opnieuw aanvielen. Ten slotte, tijdens de 4e eeuw AD, zouden de Scythen volledig uit de historische verslaglegging verdwijnen toen ze werden verwoest door de Hunnen en werden opgenomen door de Goten.

Scythische regering

Terwijl Herodotus verwijst naar Scythische 'koningen', en sommigen bij naam, zoals bij de meeste stammen, was de Scythische regering meer een confederatie van stammen en leiders. De verbonden stammenstructuur van Scythia wordt onthuld in het verslag van Herodotus over de invasie van Scythië door Perzië toen Darius de hoge koning van Scythia, Idanthyrsus, beschimpte op te staan ​​en te vechten 'of in het reine te komen met je meester'. Idanthyrsus antwoordde, zeggend dat dit niet Scythia's manier van oorlog was; ze zouden vechten op hun eigen voorwaarden. Maar toen andere 'Scythische koningen' de dreiging van Darius hoorden, waren ze apoplectisch. Deze koningen implementeerden onmiddellijk hit-and-run-tactieken. Ze riepen toen op tot de vernietiging van de brug die de Perzen zouden gebruiken om te ontsnappen. Hoewel de Scythen er niet in slaagden de brug te vernietigen, veroorzaakten de oproep van de koningen de terugtrekking van Darius. (Histories, 4.126-142) Uiteindelijk onthult het verslag van Herodotus dat, hoewel een hoge koning of leider de Scythische natie vertegenwoordigde in de berichten tussen notabelen, andere subleiders ook hun mening gaven en een belangrijke stem hadden bij het implementeren van actie.

Advertenties verwijderen
Advertisement

Kul-Oba Beaker
Kul-Oba bokaal
Joanbanjo (CC BY-SA)

Even belangrijk als hun stammenstructuur, zou de gemeenschappelijke organisatie van het Scythische leger een onbezongen deel van hun succes zijn geweest. Een gouden beker vervaardigd in de 4e eeuw BC uit de Kul'-Oba kurgan (grafheuvel) op de Krim toont bivakkerende soldaten. Terwijl twee, met speren en bogen in de aanslag, lijken na te denken over hun lot in de komende actie, demonstreert er één hoe een boog te spannen; één verwijdert de tand van zijn kameraad, terwijl een ander het gewonde been van een kameraad verbindt. Een ander artefact in gouden reliëf van dezelfde kurgan demonstreert een gemeenschappelijk ritueel waarbij twee krijgers samen drinken uit een hoorn. Dergelijke afbeeldingen onthullen levenswijzen die bedoeld zijn om een gedeeld doel en kameraadschap onder soldaten te creëren, waarbij individuen die vechten voor vrienden tegen vijanden een verenigd, veerkrachtiger front creëren. Niettemin, hoewel de Scythische loyaliteit tussen soldaten inderdaad robuust was, was de groepsloyaliteit aan hun stam en leider.

Nomadisme en Scythische architectuur

Hoewel de Scythen niet bekend staan om hun infrastructuur, betekent dat niet dat ze een tekort hadden aan bouwkundige typen om aan hun behoeften te voldoen. Hoewel algemeen wordt aangenomen dat ze volledig nomadisch waren, noemt Herodotus nog twee andere soorten Scythen: de "koninklijke" en de “landbouw" soort. Meer dan zelfvoorzienende telers, verkochten of exporteerden sommige boeren hun producten. Deze zouden niet alleen permanente huizen hebben gebouwd, maar aangezien hun inspanningen waarschijnlijk samenwerkend waren, zouden ze ook nederzettingen hebben ontwikkeld. Ten noorden van de Zwarte Zee, in de huidige omgeving van de Dnjepr, noemt Herodotus boeren die een land bewonen dat "drie dagen reizen" breed en "elf dagen reizen" lang is (Histories, 4.17-20). De grootte van dit gebied weerspiegelt een grote vraag naar graanproducten. Bouwkundig zouden dergelijke ondernemingen ook een systeem van magazijnen voor opslag en wegen naar overslagpunten vereisen.

SCYTHISCHE HUISWAGENS WERDEN GETROKKEN DOOR EEN SPAN OSSEN EN KONDEN TWEE OF DRIE KAMERS HEBBEN.

Wat betreft de koninklijke Scythen, hoewel we de bouwkunst hebben van hun grafheuvels, kurgans genaamd, van zorgvuldig opgevulde grondwerken en catacomben, lijkt het erop dat ze ook met een zekere mate van bestendigheid in versterkte nederzettingen woonden. De omvang van de grondwerken van de Bel'sk-vesting in de Dneipervallei in Oekraïne weerspiegelt niet alleen het bedekken van een aanzienlijke bovenbouw (20 mijl of 33 km in omtrek), maar er zijn aanwijzingen dat het een centrum van ambachten, rijkdom en wijdverbreide handel was. Toch waren de Scythen, zoals oude bronnen bevestigen, meestal nomadisch. Meer dan één bron noemt hun huizen op wielen. Deze huiskarren werden getrokken door een span ossen en konden twee of drie kamers hebben. Afhankelijk van de rang van de bewoner konden vloeren en muren weelderig zijn versierd. Bovendien zouden de huiskarren, wanneer ze verzameld waren, het aanzien van een stad hebben gehad.

Advertenties verwijderen
Advertisement

Scythische cultuur: kunst, muziek en kleding

Veel van wat er over de Scythische cultuur is geleerd, is afkomstig van recente kurganvondsten ten noorden van de Zwarte Zee. Terwijl oude geschreven bronnen zich richten op hun nomadische oorlogszuchtige karakter, voegen Scythische grafgoederen een nieuwe laag van begrip toe aan hun opmerkelijke culturele verfijning en sociale levendigheid. Naast het ingewikkelde vakmanschap van glinsterend goud, vertellen veel stukken een levensverhaal en daarom is een kam niet zomaar een kam, maar is hij gemaakt om krijgers in felle gevechten te laten zien. Een borstplaat of gorget, van de Tolstaya mogila kurgan, laat in het bovenste gedeelte, met prachtige gesegmenteerde details, scènes uit het dagelijks leven zien: het melken van een ooi, twee mannen die een hemd naaien, kalf en veulens die worden verzorgd. Daarentegen toont het onderste gedeelte dramatische prooi/roofdiertaferelen van katten die een hert neerhalen en griffioenen bijtend en klauwend naar paarden. Dan zijn er op uitgelezen plaatsen richting de nek miniatuurgeiten, konijnen, honden, sprinkhanen en vogels.

Scythian Golden Pectoral from Tovsta Mohyla
Skytische gouden borstplaat
Terminator (Public Domain)

Zo bieden de artefacten van de Zwarte Zee unieke, soms dramatische, momentopnames van Scythische mode, interesses, overtuigingen, gewoonten en beelden uit het dagelijkse leven, zoals maar weinig grafgoederen doen. Velen, zoals de gorget, hebben prooi/roofdier-thema's, terwijl rustende katten of liggende herten ook algemeen waren. De Scythische voorliefde schommelde tussen het opmerkelijk realistisch vastleggen van onderwerpen in het midden van de actie en de abstracte weergave van de werkelijkheid. Zo kan een hert of kat nauwkeurig worden afgebeeld of uniek gestileerd.

Gelijk aan hun fantasierijke voorkeur voor goud, "bieden de bevroren graven van de Altai een onvergelijkbaar beeld van de pure uitbundigheid van nomadenkleding: de liefde voor heldere, contrasterende kleuren en ingewikkelde decoraties gevormd door stiksels, borduursels en de bevestiging van lederen stukken” (Cunliffe, 207). Kledingstukken zijn onder meer complex versierde schoenen, beenkappen, moffen en een damescape met een bontrand. Evenzo werd de verfijning van hun kleding geëvenaard door een voorliefde voor tatoeages. Hedendaagse tatoeage-kenners zouden de artisticiteit van schouder tot hand op de armen van een individu in Pazyrk waarderen. Onuitwisbaar getatoeëerd zijn abstracte afbeeldingen van gekrulde katten, herten, rammen, antilopen en geiten.

Mummy of the Ukok Princess
Mummie van de Ukok prinses
Kobsev (Public Domain)

Bovendien, terwijl de ontdekkingen van de Zwarte Zee ook de praktische keuze van broeken en tunieken voor ruiters in een koud klimaat onthullen, tonen ze ook Scythia's liefde voor muziek en dans. Sommige items tonen erotische dansers (wederom vakkundig vastgelegd in het midden van de actie) heen en weer wiegend op de muziek. Bij de Sachnovka kurgan werd een gouden hoofdband gevonden waarop een man te zien is die op de lier speelt. Panfluiten gemaakt van vogelbeenderen werden gevonden bij kurgan 5 in Skatovka. In verschillende graven in Pazyryk werden trommels van ossenhoorn opgegraven en een verbazingwekkende vondst van een harpachtig instrument met ten minste vier snaren komt uit kurgan 2. Barry Cunliffe beschrijft het als “gemaakt van een enkele uitgeholde houten resonator, was het middendeel van het lichaam bedekt met een houten klankbord, terwijl de membramen voor het geluid over het open deel van het lichaam waren gespannen” (226-27). De tonen die door een bekwaam musicus uit dit instrument voortkwamen, moeten opmerkelijk zijn geweest.

Religieuze oorsprong

Een van de dingen die de Scythische kurgan onthult, is een geloof in het hiernamaals. Naast kunstvoorwerpen waren er onder meer wapens, bepantsering, delen van wagens, tapijten, textiel van verschillende soorten, huishoudelijke artikelen, voedingsmiddelen en wijn die in amforen was verzegeld voor de overleden elite. Een dergelijke zorg en voorziening voor hun doden weerspiegelt, zoals Renate Rolle zegt, "een verwachting van het hiernamaals" (The Scythians, 118).

AANBIDDING EN SYMBOLISME VAN DE ELEMENTEN ZOUDEN EEN INTEGRAAL DEEL VAN HET SCYTHIAN GELOOFSSYSTEEM ZIJN GEWEEST.

Zoals alle oude culturen, zouden aanbidding en symboliek van de elementen een integraal onderdeel zijn geweest van het Scythische geloofssysteem. Met de vlakke uitgestrektheid van de steppe waarover ze liepen, zou een prominent kenmerk in het dagelijks leven de hemel zijn geweest toen de aarde deze aan de horizon ontmoette. Een ander duidelijk kenmerk waaruit de steppe weinig ontsnapping biedt, zou de zon zijn geweest. Dan was er dat van het vuur. Vuur was in de oudheid essentieel en had een aanzienlijke symbolische macht omdat het 's nachts veiligheid bood tegen wilde beesten en overdag praktisch nut bij het koken en metaalbewerking. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de aarde, de lucht, de zon en het vuur een bijzondere geloofswaarde kregen voor de Scythen. En niet verwonderlijk dat Idanthyrsus, in zijn weerlegging aan Darius, zou beweren dat Hestia (godin van het vuur) en Zeus (god van de lucht) de enige goden waren waarvoor hij zou buigen (Herodotus, Histories, 4.127.4.).

Herodotus verhaalt over acht goden die de Scythen aanbeden. Naast Hestia en Zeus, bekend bij de Scythen als Tabitha en Papaeus, waren er Api (Moeder Aarde), Goetosyrus (Apollo) en Argimpasa (Aphrodite). Hoewel Herodotus hun Scythische namen wegliet, noemt hij ook Hercules, Ares en Poseidon. Deze goden vertegenwoordigden elementen waarmee de Scythen bekend waren: Ares was verbonden met oorlog en Apollo met de zon. Het aarde-ontmoet-hemel beeld drukte zichzelf uit in het geloof dat, toen de hemelgod Papaeus zich verbond met Moeder Aarde, alle andere goden werden geboren. Hoewel er weinig over haar bekend is, wordt geloofd dat het Scythisch equivalent van Aphrodite de godin Argimpasa was, verwant van Arti, de Iraanse godin van materiële overvloed. Tot slot, met betrekking tot een essentieel onderdeel van hun militaire succes, het paard, noemt Herodotus Thagimasadas als gelijkwaardig aan Poseidon, hoewel niet als god van de zee, maar als beschermheer van het paard.

Terwijl Herodotus het geloof van de Scythen begreep vanuit zijn perspectief van het Griekse Pantheon, zegt hij dat de Scythen geen afbeeldingen, altaren of tempels hadden. En inderdaad, de kurgan vondsten tonen weinig goden, en dan nog alleen van Argimpasa, hun moeder-godin. Zoals Cunliffe vermeldt: "De goden van de bovenste lagen van het Pantheon lijken niet te zijn vermenselijkt, of er zijn tenminste geen bepaalde afbeeldingen van hen bekend" (276).

Scythia's vrouwelijke krijgers: het Amazone verband

Tenslotte is een verbazingwekkend aspect in de studie van Scythia de eminente rol die vrouwen in het militaire en politieke leven van hun volk speelden. Ongekend tot de moderne tijd, lijkt het erop dat sommigen - als groep - een sociale status verkregen gelijk aan die van hun mannen. Terwijl het verhaal van de Amazones zijn weg vindt in de moderne overlevering (Wonder Woman), is over de realiteit van hun geschiedenis lang gedebatteerd. Het relaas van Herodotus vertelt het verhaal van een vreemd ras van vrouwelijke krijgers die naar de oevers van Scythia komen. Als groep behielden ze hun onafhankelijkheid maar vermengden zich uiteindelijk met een groep jonge Scythische mannen die door Scythische ouderlingen naar hen waren gestuurd. Hoewel ze verschillende talen spraken, reisden de twee groepen naar het oosten om hun eigen stam te maken. Herodotus beweert dat de Sarmaten het resultaat waren van dit verbond en met een hybride Scythische tongval spraken. Bovendien behielden deze vrouwelijke krijgers hun onafhankelijkheid door hun oude paden te volgen, alleen gingen jagen en oorlog voerden naast hun mannen. Ze verboden ook hun dochters te trouwen totdat ze een man in een gevecht hadden gedood. (Histories, 4.110-117)

Amazonomachy Detail
Amazonomachy detail
Daderot (Public Domain)

Appian bevestigt de soevereine/krijgerstatus van Scythische vrouwen. Bij het beschrijven van de triomf van Pompey voor het verslaan van Mithridates VI, sluit hij naast een processie van gevangende koningen en generaals, "vrouwelijke heersers van Scythia" in (Mithridatic Wars, 17.116-17). Het feit dat Appian vrouwelijke heersers vermeldt, meervoudsvorm en van die tijd, wijst op een brede, gedeelde, gemeenschappelijke en samenwerkende status van het heerserschap. Bovendien suggereert de verwijzing van Herodotus naar Tomyris, de Scythische krijger-koningin, die Cyrus de Grote (ca. 600-530 BC) eeuwen eerder in de strijd versloeg, opnieuw een traditie van vrouwelijke soevereiniteit (Histories, 1.205-14).

Ook de archeologische verslaglegging duidt op brede krijger-, zo niet soevereine, status voor Scythische vrouwen. In 1993, in het meest oostelijke bereik van de Scythische bondgenootschap in Ak-Alakha op het Ukokplateau in het Altaigebergte, vonden graafmachines een begraafplaats van een rijke Scythische vrouw. Dat zij de centrale figuur op de site was, begraven met objecten van status, omringd door zes gezadelde paarden, maakt het waarschijnlijk dat ze op zijn minst een van de belangrijkste elite van haar volk was. Tenslotte is volgens Cunliffe, op Sarmatisch grondgebied "een vijfde van de opgegraven krijgergraven daterend uit de vijfde tot de vierde eeuw vrouwelijk, terwijl op het Scythische grondgebied meer dan veertig vrouwelijke krijgergraven bekend zijn" (219).

Vragen en antwoorden

Wie waren de Scythen?

De Scythen waren een nomadisch herders volk, dat als een confederatie van stammen door de steppe van Centraal-Azië zwierf en in huifkarren woonde. Ze spraken een Indo-Europese taal en deelden een materiële cultuur, waaronder fijn afgewerkte kleding, de kunst van het tatoeëren van dieren op het lichaam, de liefde voor muziek en dans, en een religie die de elementen in antropomorfe vorm vereerde.

Waar zijn de Scythen beroemd om?

De Scythen stonden in de oudheid bekend om hun militaire bekwaamheid als nomadische krijgers te paard. Na het opgraven van hun grafheuvels in de moderne tijd, zijn de Scythen ook beroemd om hun prachtige werken in goud, het onderwerp dat is vastgelegd in natuurlijke of abstracte vorm.

Wie zijn de afstammelingen van de Scythen?

Er is geen wetenschappelijke consensus over de afstammelingen van de Scythen, aangezien ze uit de vastgelegde geschiedenis zijn verdwenen.

Bibliografie

World History Encyclopedia is een Amazon Associate en verdient een commissie op in aanmerking komende boekaankopen.

Over de vertaler

Paul Schoenmakers
De rode draden in mijn leven zijn tekenen, natuur, evolutie en oude culturen. Ik heb dit mijn werk kunnen maken als tekenaar, ontwerper, illustrator, boswachter, onderzoeker en stadsecoloog. Nu ben ik schrijver en illustrator over oude culturen en gespecialiseerd in de verschillende oude kalendersystemen.

Over de auteur

Patrick Scott Smith, M. A.
Patrick Smith, M.A., heeft onderzoek gepresenteerd voor de American Schools of Oriental Research en Missouri Academy of Science. Als schrijver voor de Association for the Scientific Study of Religion won hij in 2015 de Frank Forwood Award for Excellence in Research.

Dit werk citeren

APA-stijl

A., P. S. S. M. (2021, maart 18). Skythen [Scythians]. (P. Schoenmakers, Vertaler). World History Encyclopedia. Ontleend aan https://www.worldhistory.org/trans/nl/1-645/skythen/

Chicago stijl

A., Patrick Scott Smith, M.. "Skythen." Vertaald door Paul Schoenmakers. World History Encyclopedia. Laatst gewijzigd maart 18, 2021. https://www.worldhistory.org/trans/nl/1-645/skythen/.

MLA-stijl

A., Patrick Scott Smith, M.. "Skythen." Vertaald door Paul Schoenmakers. World History Encyclopedia. World History Encyclopedia, 18 mrt 2021. Web. 22 apr 2024.