Kublai Khan

Definitie

Mark Cartwright
door , vertaald door Paul Schoenmakers
gepubliceerd op 07 oktober 2019
X
translations icon
Beschikbaar in andere talen: Engels, Afrikaans, Bosnisch, Chinees, Frans, Grieks, Italiaans, Portugees
Kublai Khan Statue (by A. Omer Karamollaoglu, CC BY)
Kublai Khan standbeeld
A. Omer Karamollaoglu (CC BY)

Kublai Khan (Qubilai-Qan) was de heerser van het Mongoolse rijk van 1260 tot 1294 AD. Kublai Khan's prestaties omvatten het overnemen van China en het daar vestigen van de Mongoolse heerschappij onder de nieuwe naam van de Yuan-dynastie (1271-1368 AD), en daarmee de eerste niet-Chinees die het hele land regeerde. Hij creëerde de nieuwe hoofdstad Xanadu (Shangdu), stichtte Daidu (Beijing) als zijn opvolger en breidde het rijk uit tot zijn grootste omvang ooit, zodat het zich uitstrekte van de Kaspische Zee tot het Koreaanse schiereiland. Er waren onderweg tegenslagen, waaronder een reeks campagnes met gemengde resultaten in Zuidoost-Azië en twee mislukte invasies van Japan in 1274 en 1281 AD. Kublai, de laatste van de grote Mongoolse heersers, stierf aan een ziekte die werd verergerd door zijn herhaaldelijk overmatig eten en drinken; zijn graf is nooit gevonden.

Vroege leven

Kublai werd geboren in 1215 AD, de tweede zoon van Tolui (ca. 1190 - ca. 1232 AD) en dus de kleinzoon van Genghis Khan (reg. 1206-1227 AD), stichter van het Mongoolse rijk (1206-1368 AD). Terwijl Kublai's oudere broer Mongke (reg. 1251-1259 AD) de heerser was van het Mongoolse rijk, kreeg Kublai de positie van onderkoning (ilkhan) van het door Mongolië gecontroleerde noorden van China. Kublai wachtte zijn tijd af en maakte van de gelegenheid gebruik om een ​​ondersteunend netwerk en een team van getalenteerde adviseurs op te zetten, met name Liu Bingzhong (1216-1274 AD). Vanaf 1253 AD voerde Kublai ook persoonlijk campagne naast Mongke in zijn aanvallen op Zuid-China, nog steeds gecontroleerd door de Song-dynastie (960-1279 AD). Mongoolse troepen trokken door Tibet en Yunnan binnen en onderwierpen het Dali-koninkrijk in 1257 AD. Vanaf hier konden de Mongolen de zwakke onderkant van Song China aanvallen en zo werd een vierpuntige aanval gepland om vanuit het zuiden en westen binnen te vallen. Echter, nauwelijks onderweg, kwam de campagne tot stilstand na de onverwachte dood van Mongke door ziekte op 11 augustus 1259 AD.

Advertenties verwijderen
Advertisement
KUBLAI KHAN VEROVERDE DE SONG-DYNASTY EN VERENIGDE CHINA VOOR DE EERSTE KEER IN VIER EEUWEN.

Burgeroorlog en opvolging

Toen Mongke stierf in 1259 AD, werden de campagnes tegen de Song gestaakt omdat er snel een strijd ontstond onder de Mongoolse commandanten over wie zijn opvolger zou kunnen zijn. Uiteindelijk brak er een burgeroorlog uit tussen de twee belangrijkste kandidaten: Kublai en zijn jongere broer Ariq Boke (1219-1266 AD), die beiden zichzelf de nieuwe khan noemden. De situatie van twee khan's zou pas in 1264 AD worden opgelost, zelfs toen in 1260 AD een bijeenkomst van de Mongoolse stamhoofden, een kurultai, Kublai officieel de Grote Khan ('universele heerser') van het Mongoolse rijk verklaarden.

Ariq Boke was populair vanwege zijn conservatisme (terwijl Kublai tegenwoordig als een beetje te Chinees denkend werd gezien) en hij het voordeel had het centrale deel van het rijk en de hoofdstad Karakorum te beheersen. Kublai zou echter uiteindelijk winnen dankzij de steun van prinsen in Centraal-Azië, zijn controle over de Mongoolse keizerlijke lijfwacht en de enorme superieure middelen die hij tot zijn beschikking had als onderkoning van China. De Grote Khan zijn bleef een prestigieuze titel, maar in werkelijkheid was het rijk al uiteengevallen in verschillende khanaten, elk geregeerd door afstammelingen van Genghis Khan. Kublai regeerde nu misschien het grootste en rijkste deel van wat het Mongoolse rijk was geweest, maar wat hij echt wilde was een veel oudere en zelfs nog prestigieuzere positie: de Chinese keizer, de ambitie van vele steppenomaden gedurende eeuwen.

Advertenties verwijderen
Advertisement

Portrait of Kublai Khan
Portret van Kublai Khan
British Museum (Copyright)

Song-dynastie China

In 1268 AD zette Kublai serieus zijn zinnen op de landen ten zuiden van de Yangtze-rivier en de grote prijs van Song China. De campagne zou lang en moeizaam zijn, met de Song in staat om een ​​leger van meer dan 1.000.000 man op te stellen en beide zijden uitgerust met de allernieuwste buskruitwapens, katapulten en belegeringsmachines. Er zouden ook zeeslagen zijn waarbij de grootste schepen betrokken zijn die tot nu toe in de geschiedenis van oorlogsvoering zijn gezien. Het succes van de Mongoolse oorlogsvoering in Azië was gebaseerd op een snelle cavalerie, maar de Song ging hier tegenin door opzettelijk een strategie van meer statische oorlogsvoering te volgen en grote vestingwerken te bouwen bij belangrijke steden en rivierovergangen. Om deze reden zou het elf lange jaren gaan duren voordat Kublai zijn doelen een voor een had uitgekozen en uiteindelijk de Song tot onderwerping had gebeukt.

De aanval op de strategisch belangrijke versterkte stad Xiangyang was typerend voor de campagne. Het werd vijf jaar lang belegerd en viel in 1273 AD dankzij doorzettingsvermogen en superieure katapulten (gemaakt naar ontwerpen gevonden doorheen Afghanistan). Vervolgens, in het begin van 1275 AD, riep de Khan nog een kurultai bijeen, dit keer om te beslissen hoe hij verder zou gaan in de laatste fase van zijn campagne tegen de Song. De Mongolen staken de Yangtze over in maart 1275 AD en bleken niet te stoppen en wonnen een enorme land- en zeeslag. Met veel Song-generaals die overliepen of hun legers overgaven, een hofhouding die het lastig werd gemaakt door de onderlinge strijd tussen de adviseurs van de jonge keizer, en de meedogenloze slachting van de hele stad Changzhou, was het einde van de Song-dynastie nabij. De keizerin-weduwe en haar jonge zoon keizer Gongzong (reg. 1274-1275 AD) gaven zich over samen met hun hoofdstad Lin'an op 28 maart 1276 AD. De Song koninklijken werden als gevangen meegenomen naar Beijing.

Advertenties verwijderen
Advertisement

Groepen loyalisten vochten nog drie jaar door en installeerden nog twee jonge keizers in het proces (Duanzong en Dibing), maar de Mongolen liepen ze allemaal onder de voet. The Song was rijk genoeg geweest, maar betaalden een hoge prijs voor hun gebrek aan politieke eenheid, de afwezigheid van militaire investeringen die een kenmerk waren geweest van eerdere Chinese oorlogsvoering, de afwezigheid van mobiele cavalerie en de over het algemeen slechte wapenvernieuwing. Tenslotte werd op 19 maart 1279 AD een grote zeeslag gewonnen bij Yaishan nabij het huidige Macao; de Mongoolse verovering van China was voltooid. Het was de eerste keer dat dit land werd verenigd sinds de 9e eeuw AD.

Mongol Empire Under Kublai Khan
Mongoolse rijk onder Kublai Khan
Arienne King (CC BY-NC-SA)

Xanadu en Daidu

In 1263 AD werd de Mongoolse hoofdstad verplaatst van Karakorum in Mongolië naar het gunstiger gelegen Xanadu (Shangdu) in het noordoosten van China. Karakorum had voor Kublai onaangename associaties omdat Ariq Boke het als zijn basis had gebruikt voordat Kublai het in 1262 AD veroverde. Xanadu, ontworpen door Liu Bingzhong, kreeg rondom aarden muren en torens hiermee scheppend het klassieke Chinese vierkante plan voor de hele stad. Binnenin was een prachtig paleiscomplex compleet met jachttuinen. De hele stad besloeg 25.000 hectare en telde op het hoogtepunt een bevolking van ongeveer 200.000 mensen.

In 1273 AD werd Xanadu gedegradeerd tot slechts de zomerhoofdstad van het Mongoolse rijk, en Daidu (ook bekend als Khanbaliq en nu Beijing) werd geselecteerd als de belangrijkste hoofdstad. Daidu, waarvan de bouw in 1266-1267 AD was begonnen, werd een krachtig symbool van de Mongoolse overname van China. Kublai verdeelde zijn tijd tussen deze twee steden en bleef genieten van de traditionele Mongoolse bezigheden zoals jagen en het drinken van gefermenteerde merriemelk.

Advertenties verwijderen
Advertisement

Yuan-dynastie China

Kublai maakte zichzelf tot keizer van China en gaf zichzelf de regeringsnaam Shizu en in 1271 AD kreeg zijn nieuwe dynastie de naam 'Yuan', wat ofwel 'oorsprong' of 'centrum, belangrijkste spil' betekent. De khan, die nu keizer was, omarmde de Chinese cultuur, in tegenstelling tot zijn Mongoolse voorgangers - hij droeg bijvoorbeeld de traditionele gewaden van een keizer en reed in een draagstoel in plaats van op een paard. Dit maakte allemaal deel uit van zijn campagne om voor de Chinezen als hun rechtmatige heerser te verschijnen. De keizer omringde zich met Chinese ministers en confucianistische adviseurs, ook al werden achter de schermen alle sleutelposities van de staat gegeven aan niet-Chinezen, met name leden van de Mongoolse keizerlijke lijfwacht en, op het gebied van financiën, moslims die werden beschouwd als de experts op dat gebied.

Belangrijke bestuurlijke functies in de nieuw gecreëerde 12 semi-autonome provincies waarin China en Noord-Korea (geannexeerd in 1270 AD) nu waren verdeeld, gingen ook naar Mongolen. De traditionele zes Chinese ministeries, aanwezig sinds de Tang-dynastie (618-907 AD), gingen door zoals voorheen, maar Kublai schafte de examens van de ambtenaren af die Chinese functionarissen zouden hebben begunstigd met hun confucianistische opleiding. Tot slot was er geen protocol van het Chinese keizerlijke hof in de Mongoolse hoofdstad Karakorum. Het is duidelijk dat de op-een-Chinese-keizer-lijkende routine alleen in het voordeel van de Chinezen was.

Kublai zorgde ervoor dat Mongolen altijd een voordeel behaalden in China door hen officieel te classificeren als superieur in rang ten opzichte van de Chinezen. Er waren ook andere maatregelen voor segregatie, zoals het verbieden van Chinezen om Mongoolse namen aan te nemen, Mongoolse kleding te dragen of de Mongoolse taal te leren. Gemengde huwelijken werden ontmoedigd en verschillende straffen werden opgelegd voor dezelfde misdaad, afhankelijk van het ras van de schuldige. Echter in plaats van een puur racistisch gemotiveerd beleid, was Kublai het meest bezig met het controleren van zijn onderdanen, waardoor het gemakkelijker werd om te identificeren wie wie was en ervoor te zorgen dat er geen opstanden waren; het was Chinezen bijvoorbeeld verboden wapens te dragen en in het openbaar samen te komen.

Advertenties verwijderen
Advertisement

De keizer deed enkele serieuze pogingen om de vele volkeren van zijn rijk bij elkaar te brengen door het gebruik van verschillende talen in zijn bestuur aan te moedigen, verschillende religies te tolereren en er zelfs voor te zorgen dat aan het keizerlijke hof verschillende gerechten werden geserveerd. Kublai zelf bekeerde zich tot het Tibetaans boeddhisme, een beweging die waarschijnlijk werd beïnvloed door zijn belangrijkste vrouw en adviseur, Chabi (ook bekend als Cabui-qatun, overleden 1281 AD) en de Tibetaanse monnik Phags-pa Lama (1235-1280 AD). De laatste werd beschuldigd van het creëren van een nieuwe officiële taal (gebaseerd op het Tibetaans en Sanskriet) waarvan Kublai hoopte dat het een verdere band zou kunnen zijn tussen de vele nationaliteiten onder zijn heerschappij, maar het idee is nooit aangeslagen buiten het hof.

Een ander duidelijk beleid was het bevorderen van internationale handel. Ambachtslieden waren een groep die profiteerde van de Mongoolse overname omdat ze eerder een lage sociale status hadden gekregen. De Mongolen, die misschien nomaden waren, waren buitengewoon onder de indruk van fijn porselein en kunstwerken en daarom gaf Kublai ambachtslieden belastingvrijstelling. Handelaren, die geen producenten waren, maar 'wisselaars', waren op dezelfde manier gediscrimineerd, en ook deze profiteerden nu van gunstiger belastingmaatregelen en het einde van kostbare voorschriften. Kooplieden werden aangemoedigd om papiergeld te gebruiken, het wisselen van valuta werd beter gereguleerd en meer wegen en kanalen ondersteunden het goederenvervoer. Het effect van dit beleid was het creëren van een snel opkomende handel, vooral van fijn porselein. Kublai deed hetzelfde voor andere beroepen waarvan de praktische bijdragen aan de samenleving indruk op hem maakten, zoals artsen en astronomen.

Marco Polo Statue
Marco Polo standbeeld
Krzysztof Golik (CC BY-SA)

Marco Polo

De Venetiaanse reiziger Marco Polo (1254-1324 AD) vertrok in 1271 AD en stak op beroemde wijze Azië over om China te bereiken tijdens het bewind van Kublai Khan. Tussen ca. 1275 en 1292 AD diende Marco zelfs de khan, schijnbaar in de hoedanigheid van een rondreizende ambassadeur/rapporteur in de meer afgelegen delen van het Mongoolse rijk. Bij zijn terugkeer naar Europa schreef Marco over zijn ervaringen in zijn boek The Travels of Marco Polo, voor het eerst verspreid in ca. 1298 AD. Zijn beschrijvingen behoren tot onze beste bronnen voor de Yuan-dynastie en de keizer in het bijzonder. Hij had het volgende te zeggen over Kublai's fysieke verschijning:

Kublai, die Grote Khan of heer wordt genoemd, is van gemiddeld postuur, dat wil zeggen, lang noch klein; zijn ledematen zijn goed gevormd, en zijn hele figuur heeft een juiste verhouding. Zijn huidskleur is blank en af en toe met rood overgoten, zoals de heldere tint van de roos, die veel gratie aan zijn gelaat toevoegt. Zijn ogen zijn zwart en knap, zijn neus is goed gevormd en prominent. (112)

De invasies van Japan

Terugspoelend naar 1268 AD, waarom Kublai juist Japan in zijn rijk wilde opnemen terwijl hij nog steeds tegen de Song vocht, is onduidelijk. Misschien was hij geïnteresseerd in de bronnen (vooral goud), prestige was mogelijk een factor aangezien verovering een traditionele methode was voor Mongoolse leiders om hun machtspositie te versterken, of misschien wilde hij de handel tussen Japan en Song China stopzetten, om zodoende zijn grootste tegenstander te verzwakken. De verovering van Japan zou hem toegang hebben gegeven tot een leger met goedgetrainde samoerai of de invasie zou zelfs een soort wraak kunnen zijn geweest voor de ravage die de wako (Japanse piraten) hadden aangericht aan Oost-Aziatische kusten en handelsschepen.

Wat Kublai's redenen ook waren, de aanpak was duidelijk: eerst diplomatie, daarna oorlog. Vanaf 1268 AD stuurde Kublai gezanten, maar hun eisen voor het betalen van schattingen werden totaal genegeerd, behalve dat de Japanse troepen in staat van paraatheid werden gebracht in gebieden waar een invasie waarschijnlijk leek. Net zo goed als Kublai zijn geduld verloor en een vloot van zo'n 800-900 schepen bijeenbracht en deze in november 1274 AD uitzond vanuit Korea. De schepen hadden een leger van ongeveer 16.600-40.000 Mongolen, Chinezen en Koreanen aan boord. De Mongoolse aanvallen stuitten op hevige weerstand op de buitenste eilanden, maar de invasievloot ging verder naar Hakata Bay en landde daar op 19 november.

The Mongol Scroll, 1293 CE
De Mongoolse rolprent, 1293 AD
Mōko Shūrai Ekotoba (Public Domain)

Voorbereid konden ze zijn geweest, maar de totale Japanse verdedigingsmacht bestond nog steeds uit een onbeduidende 4.000-6.000 man. De Mongolen wonnen de eerste gevechten dankzij hun overmacht, wapens en massale gecoördineerde troepenbewegingen waar de Japanners niet aan gewend waren omdat ze er de voorkeur aan gaven om individuele krijgers hun eigen doelwit te laten kiezen in hun versie van middeleeuwse oorlogsvoering. Vreemd genoeg drongen de indringers echter niet dieper het Japanse grondgebied binnen. Misschien kwam dit door bevoorradingsproblemen of de dood van de Mongoolse generaal Liu Fuxiang. Het kan ook zijn dat de hele 'invasie' eigenlijk slechts een verkenningsmissie was. Ongeacht het motief, de indringers bleven de nacht bij hun schepen en trokken zich voor de veiligheid op 20 november terug in de baai. Dit was een noodlottige beslissing omdat toen, volgens sommige verslagen, een vreselijke storm toesloeg die tot een derde van het Mongoolse leger het leven kostte en de vloot ernstig beschadigde. De aanvallers waren dus verplicht zich terug te trekken naar Korea.

Kublai Khan keerde terug naar de diplomatie en stuurde in 1275 AD nog twee gezanten naar Japan, waar hij nogmaals het betalen van schattingen eiste. Dit keer waren de Japanners nog meer afwijzend en onthoofden de gezanten. De Japanners gebruikten dit intermezzo om meer vestingwerken te bouwen en zich voor te bereiden op de onvermijdelijke tweede invasie.

Kublai Khan's invasievloot van juni 1281 AD was een stuk groter dan de eerste. Deze keer waren er, dankzij zijn recente vernietiging van de Song en de overname van hun marine, waren er 4.400 schepen en ongeveer 100.000 manschappen, opnieuw een ​​mix van Mongoolse, Chinese en Koreaanse krijgers. Opnieuw zag Hakata het lijden van de gevechten, maar de nieuwe vestingwerken daar doorstonden de test. Na zware verliezen trekken de Mongolen zich terug naar het eiland Iki, waar ze werden bestookt door Japanse schepen die voortdurend met kleine boten aanvielen. Kublai was echter in staat om versterkingen uit China te sturen, misschien nog eens 40.000 man. De gecombineerde vloten trokken vervolgens naar het oosten en vielen Takashima aan, een veldslag die daar op 12 augustus plaatsvond.

Mongol Invasion of Japan, 1281 CE
Mongoolse invasie van Japan, 1281 AD
Unknown Artist (Public Domain)

Er woedden wekenlang hevige gevechten en de indringers hadden waarschijnlijk te maken met een tekort aan voorraden. Maar opnieuw kwam het weer tussenbeide en veroorzaakte een ravage. Op 14 augustus vernietigde een tyfoon het grootste deel van de Mongoolse vloot, schepen verwoestend die voor de veiligheid met kettingen aan elkaar waren vastgemaakt tegen Japanse invallen, en smeet de oncontroleerbare (en niet bijzonder goed gebouwde) schepen kapot tegen de kustlijn. De helft tot tweederde van de Mongoolse strijdmacht werd gedood en duizenden anderen spoelden aan of bleven achter op de stranden van de Imari-baai, waar de meesten werden geëxecuteerd. De schepen die het overleefden, voeren terug naar China. De stormwinden die de Mongoolse schepen tot zinken brachten of veilig weg van de Japanse kusten bliezen, kregen de naam kamikaze of 'goddelijke winden' omdat ze werden gezien als een reactie op de Japanse oproep aan Hachiman, de Shinto-god van de oorlog, om hulp te sturen om het land te beschermen tegen een enorm numeriek superieure vijand.

Dood en erfenis

Net als Japan werd Zuidoost-Azië aangevallen in verschillende land- en zeecampagnes, maar ook zij bleken een ongrijpbare prijs te zijn met invasies van Vietnam (1257, 1281 en 1286 AD), Birma (1277 en 1287 AD) en Java (1292 AD) met slechts beperkt succes waar Mongoolse legers te maken kregen met onbekende ervaringen als vochtige oerwouden, parasitaire ziekten en oorlogsolifanten. Kublai gaf Japan nooit op en bleef zonder succes diplomatieke missies sturen om het land over te halen zich aan te sluiten bij het Chinese belastingsysteem.

Kublai's latere regeerperiode was dan ook een beetje teleurstellend, maar hij was erin geslaagd een relatief vreedzame situatie in Azië te bevorderen, de zogenaamde Pax Mongolica. Er was een vreemd gerommel van ontevredenheid, vooral toen er belastingen werden geheven om Kublai's immens dure buitenlandse daden te financieren. Er was een grote opstand in Tibet in het begin van 1290 AD, en de andere afstammelingen van Genghis Khan, vooral de Ögedeïden, bleven knabbelen aan de westelijke grenzen van China. De gezondheid van de keizer ging ook achteruit, en Kublai leed, met een ernstig overgewicht, aan chronische jicht en reuma.

Kublai stierf een natuurlijke dood in 1294 AD op de leeftijd van 79 of 80 jaar - een extreem hoge leeftijd voor het vaak harde leven van de Mongoolse heersers. Het lichaam werd naar een geheime locatie gebracht, waarschijnlijk in Mongolië zoals de traditie was, en begraven, hoogstwaarschijnlijk in een extravagante tombe, maar die is nooit gevonden. Kublai werd opgevolgd door zijn kleinzoon Temur als khan en keizer van China (ca. 1295-1308 AD) nadat zijn eerste keus, zijn zoon Zhenjin (1243-1285 AD), voortijdig stierf. De Yuan-dynastie die Kublai had gesticht genoot zo'n 30 jaar van stabiliteit, maar werd daarna geteisterd door dynastieke geschillen en bereikte nooit meer de hoogten van Kublai's heerschappij. De Yuan zouden China regeren tot de komst van de Ming-dynastie in 1368 AD.

Dankzij Marco Polo en anderen hebben de macht en rijkdom van Kublai's hof en rijk een blijvende greep op de verbeelding van de wereld gehouden en zijn zomerhoofdstad Xanadu een synoniem gemaakt voor weelde en een aangenaam leven. Genghis Khan mag dan het eerbetoon van het nageslacht hebben gekregen als de grootste en meest angstaanjagende Mongoolse militaire leider, maar Kublai heeft de blijvende reputatie verworven als de man die de beloning oogste van de Mongoolse suprematie in de middeleeuwen en in de westerse ogen voor altijd de ultieme oosterse potentaat werd.

Over de vertaler

Paul Schoenmakers
De rode draden in mijn leven zijn tekenen, natuur, evolutie en oude culturen. Ik heb dit mijn werk kunnen maken als tekenaar, ontwerper, illustrator, boswachter, onderzoeker en stadsecoloog. Nu ben ik schrijver en illustrator over oude culturen en gespecialiseerd in de verschillende oude kalendersystemen.

Over de auteur

Mark Cartwright
Mark is als voltijds historicus, onderzoeker, auteur en redacteur gevestigd in Italië. Zijn speciale interesses zijn aardewerk, architectuur, wereldmythologie en het ontdekken van de ideeën die alle beschavingen gemeen hebben. Hij heeft een MA in Politieke Filosofie en is publicatiedirecteur bij AHE.

Dit werk citeren

APA-stijl

Cartwright, M. (2019, oktober 07). Kublai Khan [Kublai Khan]. (P. Schoenmakers, Vertaler). World History Encyclopedia. Ontleend aan https://www.worldhistory.org/trans/nl/1-17878/kublai-khan/

Chicago stijl

Cartwright, Mark. "Kublai Khan." Vertaald door Paul Schoenmakers. World History Encyclopedia. Laatst gewijzigd oktober 07, 2019. https://www.worldhistory.org/trans/nl/1-17878/kublai-khan/.

MLA-stijl

Cartwright, Mark. "Kublai Khan." Vertaald door Paul Schoenmakers. World History Encyclopedia. World History Encyclopedia, 07 okt 2019. Web. 20 apr 2024.