Baba Yaga

Tanım

Joshua J. Mark
tarafından yazıldı, Ayşenur Yazgan tarafından çevrildi
07 Ekim 2021 tarihinde yayınlandı
X
translations icon
Diğer dillerde mevcut: İngilizce, Fransızca, Portekizce, İspanyolca
A Sculpture of Baba Yaga (by Artemiy Ober, Public Domain)
Baba Yaga'nın Bir Heykeli
Artemiy Ober (Public Domain)

Baba Yaga, ormanda büyülü bir kulübede yaşayan ya karşılaştığı kişilere yardım eden, hapsedilen ya da onları yiyen Slav folklorundan bir cadıdır. O, Slav halk masallarının en ünlü isimlerinden biridir ve günümüzde onu kadın gücünü ve bağımsızlığını somutlaştıran biri olarak görenler arasında bir takipçi kitlesi bulmuştur.

Adının genellikle "Büyükanne Cadı" anlamına gelmesine rağmen buna itiraz edilir ve Yaga'nın anlamı konusunda evrensel bir sözbirliği yoktur. İlk olarak 1755'te Rus dilbilgisi üzerine bir kitapta bahsedilen kişi olsa da Slav halk masallarının sözlü geleneğinde çok daha önce var olduğu düşünülmektedir. Genellikle yakınında göründüğü herhangi bir parçanın zalim karakteri olmasına rağmen, ayrıca yardım sunabilir ve dönüşümü destekleyen şeytani bir cadı'nın basmakalıp tasvirinden ziyade bir hileci karakter olarak anlaşılır.

Reklamları Kaldır
Advertisement

Baba Yaga muhtemelen en çok, kahramanı üvey annesinin ve üvey kız kardeşlerinin zulmünden istemeden kurtardığı Güzel Vasilissa hikayesinden bilinir, ayrıca Kurbağa Prens ve Baba Yaga gibi diğer ünlü masallardaki figürlerden ve benzer bir rolde rol aldığı İyi Kalpli Küçük Kız’dan da bilinir. Masallarının bir kısmı, onun hayırsever bir kadın rolünü oynadığı Cinderella hikayesinin paradigmasını bir hayli uğursuz bir kargaşa ile takip eder.

Toplum normlarının dışında ve her zaman kendi kurallarıyla yaşadığı için, modern çağda kadınsı güç ve özgürleşme kavramını somutlaştırmaya başlamıştır. Kitaplar, filmler ve televizyon şovları bugün ona bu rolde atıfta bulunuyor ve tehditkar karakterini korumasına rağmen, kötülüğün kişileştirilmesinden ziyade giderek bir bilgelik ve güç kaynağı olarak görülüyor.

Reklamları Kaldır
Advertisement

Tasvir, Olası Köken, & İsim

Baba Yaga, komut üzerine dönebilen veya yer değiştirebilen dört uzun tavuk bacağı üzerine inşa edilmiş bir kulübede yaşayan devasa, çirkin yaşlı bir kadın olarak tasvir edilmiştir. Sık sık sobasının üzerine örtülmüş ya da tüm genişliği boyunca kulübede uzanmış, büyük burnu tavana değecek şekilde görülür. Evinden çıkarken bir eliyle havan tokmağıyla havanı ezer, diğer elinde ise takip ettiği yoldaki izlerini silmek için kullandığı bir süpürge tutar.

BABA YAGA GENEL OLARAK DOĞRUDAN BİR TERCÜME OLMASA DA "BÜYÜKANNE CADI" ANLAMINA GELMEKTEDİR.

Genellikle sabahları kulübesinden ayrılır, akşamları geri döner ve çocuk arayan bir siyah kaz sürüsünün gökyüzünü dolaşmasını emreder. Baba Yaga’nın Siyah Kazları hikayesinde, iki itaatsiz çocuk, Olga ve Sergei, anneleri pazardayken – kazlar uçarken dışarı çıkmamaları konusunda onları uyardıktan sonra – gizlice evlerinden çıkarlar ve Sergei yakalanır ve Akşam yemeği için Baba Yaga'nın kulübesine geri getirildi. Olga, sihirli eşyaları kullanarak erkek kardeşini kurtarmayı başarır ve ikisi annelerini dinlememekle ilgili derslerini alırlar.

Reklamları Kaldır
Advertisement

Bu hikayede, diğer birçok hikayede olduğu gibi, Baba Yaga çocuklardan beslenen güçlü bir cadıdır, ancak bilgin Andreas Johns'un konuyla ilgili kapsamlı kitabında belirtildiği üzere, aslında o bir Slav tanrıçası ve Toprak Ana olabilir. Johns, Baba Yaga ile Iagaia Baba olarak bilinen erken ölüm tanrıçası arasında önemli benzerliklere dikkat çeken bilgin Mikhail Chulkov'dan alıntı yapıyor:

“Slavlar, yeraltı tanrıçasına bu adla hürmet ederler ve onu, elinde demir bir havaneli olan ve havanda oturan ürkütücü bir figür olarak temsil ederler; kendisine atfedilen iki torununu beslediğini ve kendisinin kan dökmekten zevk aldığını düşünerek ona kan feda ettiler. (16)”

Chulkov'un Iagaia Baba'nın torunlarından bahsetmesi, Baba Yaga'nın bazen iki kızı veya iki kız kardeşi sahipmiş gibi tasvir edilmesinde, tanrıça ile sonraki cadı arasındaki başka bir benzerliği yansıtır. Aslında bazı bilim adamları, çoğul figür olan Baba Yagas’a atıfta bulunurlar, hepsi temelde aynı varlıktır, aralarındaki farklar çok yüzeyseldir.

Diğer bilim adamları, başlangıçta acımasız ya da nazik olabilen veya bir fırtına bulutu ya da fırtına gibi olabilen onu, doğanın kişileştirilmesi olduğuna inanırlar; diğerleri ise ekinlerin ekilmesini, gübrelenmesini ve büyümesini sağlamak için dünyaya hasar veren bir pulluğu kişileştirdiğini iddia etmişlerdir. Johns, Baba Yaga'nın Yunan tanrıçası Persephone'nin Slav versiyonu olduğunu iddia ederek, Ölüm teorisi Tanrıçası lehine pulluk yorumunu reddeden bilim adamı Matthew Guthrie'ye atıfta bulunuyor.

Reklamları Kaldır
Advertisement

Baba Yaga's Hut
Baba Yaga'nın Klübesi
Ivan Bilibin (Public Domain)

Efsaneye göre, Johns tarafından alıntılandığı gibi bilim adamı Vasilii Levshin'e göre de şeytandan kaynaklanıyor:

Kötülüğün en mükemmel özünü yapmak isteyen şeytan, on iki çirkin kadını bir kazanda pişirir. Özü yakalamak için buharı ağzında biriktirir ve sonra hiç düşünmeden kazana tükürür. Bu karışımdan en muazzam şeytan olan Baba Yaga ortaya çıkar. (13)

Eylemlerinden her ne kadar iyi bir sonuç gelirse gelsin, o genellikle bu satırlar boyunca anlatılır ve o kötülüğün kişileştirilmesi olarak bilinir hale geldiğinden, figüre ilham veren her şeyin alakasız olduğu iddia edilebilir. Ne kökeni ne de ismi için dünyaca kabul edilen bir yargı yoktur. Johns belirtir:

Eski Rusça'da baba kelimesi ebe, büyücü veya falcı anlamına gelebilir ve "büyükanne" (babushka) için standart modern Rusça kelime bundan türetilmiştir. Modern Rusça'da Baba aynı zamanda kadın için aşağılayıcı bir terimdir… Iaga'nın kökeni ve anlamı çok daha belirsizdir ve dilbilimciler arasında birçok farklı yoruma ilham kaynağı olmuştur. (10)

Önerilen birçok olasılık arasında hastalık, rahatsızlık, korku, üşüme, kötü orman perisi, cadı, kötü kadın, öfke, sinir, hiddet, işkence, acı ve endişe, iblis, yılan, amcanın karısı, üvey anne, teyze ve anne sayılabilir. Johns, "adın boğucu baskının kişileştirilmesini önerdiğini" iddia eden bilim adamı Brian Cooper'a atıfta bulunuyor ve "belirsiz kökenlerine rağmen, Baba Yaga'nın adının Rusya genelinde iyi bilindiği sonucuna varıyor. "Cadı" kelimesi gibi, iaga da köylüler tarafından "yaşlı, kavgacı ve çirkin kadınlar" için çirkin bir isim olarak kullanılmıştır (11). Bu nedenle, doğrudan bir çeviri olmasa bile, isim genellikle "Büyükanne Cadı" anlamına gelebilir.

Reklamları Kaldır
Advertisement

Her ne kadar çocukları kaçırıp yiyor ve akşam yemeği için gün boyunca onları avlıyor gibi görünse de, Baba Yaga da değişim için bir katalizör görevi görüyor. Bir dönüşüm ajanı olarak hareket ettiği, bir kadın ya da erkek kahramanın kendini gerçekleştirmesine ve bir görevin tamamlanmasına yardımcı olduğu bir dizi hikaye vardır. Bu masallarda ve hatta zalim olarak tasvir edildiği diğerlerinde bile, Baba Yaga mitolojik dalavereci arketip (ilk örnek) olarak özetlenir.

Hileci Karakter

Hileci, dünyanın dört bir yanındaki kültürlerin mitolojisinde görünür, ancak unutulmamalıdır ki, bu 'mitolojiler' bir zamanlar günümüzde benimsenen her şey kadar geçerli dini inançlar olarak anlaşılmıştır. Hilebaz, diğer tanrıların, insanların ve doğal dünyanın yaşamlarına - herhangi bir nedenle ya da sebepsiz yere - dönüşümü teşvik eden bir tanrı ya da yüce bir ilah türü olarak tanındı. Hilebaz karakter ile olan deneyim ne kadar tatsız olursa olsun, kişi konfor alanından yeni bir duruma - genellikle yüksek bir duruma - kendisi ve dünya hakkında farkındalığına zorlandı.

En iyi bilinen hileci karakterlerden biri, Asgard tanrılarını defalarca düşman eden, ancak Thor'un çekici ve Odin'in mızrağı da dahil olmak üzere en değerli büyülü öğelerinden sorumlu olan İskandinav mitolojisinden Loki'dir. Bununla birlikte, hileci, Kızılderili inanç sistemlerinde Coyote, Batı Afrika'nın Yoruba dininde Esu ve eski Mısır dininin Uzak Tanrıçası/Ra'nın Gözü gibi birçok başka inanç sisteminde görünür.

Baba Yaga
Baba Yaga
Ivan Bilibin (Public Domain)

Büyük İsviçreli psikiyatr Carl Gustav Jung (l. 1875-1961) bu inanç sistemleri arasındaki benzerlikler ve diğerleri dikkat çektiği ve düzenbaz bir psikolojik arketip bireysel ve toplumsal kişiliğini, Gölge kavramı, karanlık ve bilinmeyen yönü, genellikle reddedilen ya da bastırılmış bir tezahürü olduğunu göstermektedir. Gölge, kişinin korktuğu ya da en azından kendisinde tatsız bulduğu şeyleri temsil eden rüyalarda, vizyonlarda, dini masallarda ve efsanelerde görünür. Jung yorumlar:

[Hileci karakter] kurtarıcının ve onun gibi Tanrı'nın, insanın ve hayvanın aynı anda habercisidir. O, hem insan-altı hem de insanüstüdür, başlıca ve en endişe verici özelliği bilinçsizliği olan hayvani ve ilahi bir varlıktır. Bu nedenle, (belli ki insan) arkadaşları tarafından terk edilir, bu da onların bilinç seviyelerinin altına düştüğünü gösterir. (263)

Baba Yaga, toplumsal normların bilincini reddederek ve bunların dışında -bilinçsizce- özgürce hareket edebilme konusunda hem insan altı hem de insanüstü nitelikleri bünyesinde barındırmasıyla bu tanıma tam olarak uyuyor. Av peşinde koşarken aynı anda hayvani ve doğaüstü uçuş, şekil değiştirme ve büyülü sihir yeteneklerinde ilahidir.

Güzel Vasilissa

Hilebaz olarak Baba Yaga, en açık şekilde masallarının en ünlüsü olan Güzel Vasilissa'da tanımlanır. Vasilissa sekiz yaşına gelene kadar annesi ve babasıyla mutlu bir şekilde yaşar, annesi hastalanır ve onu ölüm döşeğine çağırır ve ona hayatı boyunca yardım etmesi için sihirli bir oyuncak bebek verir. Herkesten bir sır olarak bebeği her zaman yanında tutmalı ve bir zorlukla karşılaştığında yardım alabilmek için ona yiyecek ve içecek sunmalıdır. Annesinin ölümünden sonra babası, Vasilissa'nın güzelliğini kıskanan ve onu taciz eden iki kızı olan bir kadınla evlenir ve ona ağır görevler verir ki, babası iş seyahatlerinde olduğu için yapamadığı bu işleri yapar. Vasilissa, bu görevleri ancak oyuncak bebeğinin yardımıyla gerçekleştirebilir.

Vasilissa ve üvey kız kardeşleri evlilik yaşına geldiklerinde, üvey anne Vasilissa'nın tüm taliplerini reddeder ve onlara ablaları koca bulana kadar evlenemeyeceğini söyler. Üvey annesi Vasilissa'dan kurtulma umuduyla onu ayak işleri için ormana gönderip durur:

Şimdi bu ormanın derinliklerinde, üzerinde sefil küçük bir kulübenin durduğu tavuk bacakları üzerine inşa edilmiş yeşil bir çimenlik vardı. Bu evde yaşlı bir cadı büyükanne olan Baba Yaga yaşıyordu. Hiçbiri kulübenin yanına gitmeye cesaret edemedi, çünkü Baba Yaga insanları yiyordu. Vasilissa'nın üvey annesi, cadıyla tanışıp tükeneceğini umarak onu ormana göndermeye devam etti. Ancak, küçük oyuncak bebek ona çalıların, çiçeklerin ve meyvelerin nerede büyüdüğünü gösterdi ve tavuk budu üzerinde kulübenin yanına gitmesine izin vermedi. Vasilissa sağ salim döndüğünde, üvey annesi ondan giderek daha fazla nefret ediyordu. (Wiginton, 26)

Sonunda Vasilissa, ateş istemek için doğrudan Baba Yaga'nın kulübesine gönderilir. Sırasıyla alacakaranlığı, gün doğumunu ve geceyi getiren beyaz, kırmızı ve siyah at sırtında olan üç biniciyi görür ve karanlık çökmeden hemen önce Baba Yaga'nın kulübesine varır:

Kulübeyi çevreleyen kafatasları ile kaplı insan kemiklerinden bir duvardı. Duvardaki kapı, insan ayağı kemiklerinden yapılmış menteşelere ve keskin dişlerle donatılmış çene kemiği kilitlerine sahipti. Vasilissa bu manzara karşısında dehşet içinde dondu... Aniden, orman korkunç bir gürültüyle doldu - ağaçlar inliyor, dalları gıcırdıyor ve yapraklar hışırdıyor. Baba Yaga ormandan uçarak geldi. Büyük bir demir havana bindi ve havaneli ile ezdi. Gelirken bir mutfak süpürgesiyle izlerini silip süpürdü. (Wiginton, 28-29)

Baba Yaga, kızın neden orada olduğunu öğrenmek ister ve iş karşılığında ateşini vermeyi kabul eder. Vasilissa'ya oyuncak bebeğinin yardımıyla başarabileceği imkansız görevler verir. Vasilissa, cadının hizmetçisi olarak bir süre yanında kalır ve birçok şeyi merak etmeye başlar, ancak Baba Yaga, ona ne istediğini sormasına izin verse bile "her sorunun iyiye yol açmadığı" konusunda uyarılır. Vasilissa ima edilen tehdidi anlıyor ve sadece binicileri soruyor, görünüşe göre neden daha fazlasını istemeyeceğini bilmek isteyen Baba Yaga'yı kızdırıyor. Vasilissa, sadece Baba Yaga'nın önerdiği gibi yaptığını söyler ve ardından tüm görevleri nasıl yerine getirebildiği sorulduğunda cadıyı daha da kızdırır. Annesinin kutsamasının onu mümkün kıldığını dikkatle yanıtlıyor ve kutsanmış olan her şeyi reddeden Baba Yaga, ona gitmesini söylüyor.

GELENEKSEL OLARAK KARANLIK, KÖTÜLÜK, YAMYAMLIK & ÖLÜM İLE İLİŞKİLİ BİR FİKİR OLARAK TANIMLANMAKTA OLSA DA, BABA YAGA TEMEL OLARAK BİR DÖNÜŞÜM OLUŞTURUCUDUR.

Baba Yaga, onu getirmesi için gönderildiği ateşin içinde bulunduğu bir kafatasıyla evine gönderir ve kafatası eve getirildiğinde kötü üvey anne ve üvey kız kardeşlerini küle çevirir. Daha sonra Vasilissa ve bebeği evi terk eder, o bir terzi olur ve bebeğin yardımıyla kralı o kadar derinden etkiler ki ona aşık olur ve evlenir, sonsuza kadar mutlu yaşarlar.

Bu masalda, Kurbağa Prenses ve Maria Morevna gibi diğerlerinde olduğu gibi, Baba Yaga dönüşüm için katalizör görevi görür. Oyuncak bebek, Vasilissa'ya verilen tüm imkansız görevleri yerine getirir, ancak onları görevlendiren ve kızı çok fazla soru sormaması konusunda uyaran (ki böylece onu tehlikeli bölgelere çok fazla araştırmaktan kurtaran) ve ona kafatasını veren Baba Yaga'dır ki bu durum onu üvey annesinin zalim gaddarlığından kurtarır.

Sonuç

Kurbağa Prenses'te, Baba Yaga ve kız kardeşleri, Prens Ivan'ın güvenine ihanet ettikten sonra kaçak prensesiyle yeniden bir araya gelmesine yardım etmede çok önemli bir rol oynarlar ve Maria Morevna'da, isteksizce Prens Alexei'ye atı veren Baba Yaga'dır ve böylece gerçek aşkı Maria'yı esaretten kurtarmasını sağlar. O asla nazik, sevecen ya da misafirperver olarak tasvir edilmez -akşam yemeğiyle buluşacağını düşünmesi dışında- ama her zaman ana karakterin ya da karakterlerin hayatında bir değişiklik yaratır ve onların dönüşümü ve kurtuluşu için gerekli unsurları sağlar.

Baba Yaga ve İyi Kalpli Küçük Kız'ın hikayesinde, genç bir kız ve dul babası, yeniden evlenene kadar birlikte günlerini geçirirler ve üvey anne, birlikte oldukları zamanları bittiğinde ve babanın haberi olmadan çocuğu taciz eder. Vasilissa masalında olduğu gibi, üvey anne kızı Baba Yaga tarafından öldürüleceğini umarak ormana gönderir, ancak giderken ormandaki çeşitli unsurlara nezaket göstererek Baba Yaga'nın denediği kulübeye ulaştığında onu yemek yapmak için kaçmasına yardımcı olur. Eve döndüğünde ve babası tarafından nerede olduğunu açıklamaya zorlandığında, üvey anne evden atılır ve baba ve kızı birlikte eski hayatlarına dönerler.

Baba Yaga by Vasnetsov
Vasnetsov'a Göre Baba Yaga
Viktor Mikhailovich Vasnetsov (Public Domain)

Bu hikaye, bahsedilen diğerleri gibi, Baba Yaga'yı değişimin katalizörü olarak görüyor. Geleneksel olarak karanlık, kötülük, yamyamlık ve ölümle ilişkilendirilen bir figür olarak tasvir edilse de, Baba Yaga özünde dönüştürücü bir ajandır. Toplumsal normları reddetmesi, onu arzuları doğrultusunda bilinçsizce hareket etme özgürlüğüne kavuşturur ve bunu yaparken de etki alanına girenlerin hayatlarını değiştirir. Eğer Jung'un hileci karakter önerisini kişinin Gölge kavramının somutlaşmışı olarak kabul edersek, Baba Yaga kişinin kendi içinde reddettiği nitelikleri temsil eder - bencillik, şiddet, kin, açgözlülük dahil - bunlar, bir kez kabul edildiğinde, kişinin doğasının daha iyi yönleri tarafından etkisiz hale getirilebilir. Nezaket, düşünce, minnet ve yardımseverlik olarak; bunların hepsi genellikle masalın ana karakterinde özetlenir.

Aynı zamanda, kabul edilebilir olanı reddetmesi, başkalarının da aynı şeyi yapmasına izin verir ve böylece kendilerini değişim ve büyüme olasılığına açar. Günümüzde, karakterinin bu yönü eskisinden çok daha fazla vurgulanmaya başlandı. Netflix'in popüler dizisi The OA'da dönüşüm ve geçişi simgeleyen Khatun karakteriyle açıkça ilişkilendiriliyor ve Keanu Reeves'in oynadığı 2014 uzun metrajlı John Wick filminde yanlışlıkla atıfta bulunuluyor. Her ikisinde de gücü ve dirayeti, bir avcı olarak geleneksel tasviri üzerinde vurgulanır. Taisia ​​Kitaiskala'nın 2017'deki popüler kitabı Ask Baba Yaga: Otherworldly Advice for Everyday Troubles, Slav cadısının bu anlayışını, herhangi bir kişisel deneyim yaşamak için kişinin rahatlık bölgesinden ayrılmanın, kişinin kendi Gölge’sini tanımanın ve dönüşümün önemini anlamada bir ilham kaynağı olmasını sağladı.

Sorular & Cevaplar

Baba Yaga kim?

Baba Yaga, Slav folklorunda çocukları kaçırıp yemesiyle tanınan bir cadıdır (ya da devdir). Bazen kız kardeşleriyle birlikte ormandaki büyülü bir kulübede yaşar ve bazen değerli görünen insanlara yardım eder.

Baba Yaga'nın adı ne anlama geliyor?

Baba Yaga'nın isminin anlamı tartışılmaya devam etmektedir ancak genellikle "Büyükanne Cadı" olarak çevrilmektedir.

Baba Yaga iyi mi yoksa kötü mü?

Baba Yaga çeşitli hikâyelerde hem iyi hem de kötü olarak tasvir edilir. İnsanlara yardım edebilir veya onlara zarar verebilir ve bazı akademisyenler tarafından doğanın yönlerini kişileştirdiği düşünülmektedir.

Baba Yaga bir Trickster Tanrı figürü mü?

Evet. Baba Yaga, Jung'un dünya mitolojisindeki Trickster figürü tanımına uyuyor ve genellikle en hoş şekillerde olmasa da dönüşümü teşvik ediyor.

Çevirmen Hakkında

Ayşenur Yazgan
21 yaşındayım. Türküm. Dumlupınar Üniversitesi'nde İngilizce Mütercim Tercümanlık okuyorum. Alanım gereği İngilizce'ye ana dil seviyesinde hakimim. Ayrıca, Rusça ve Korece de öğreniyorum Sanat, edebiyat, tarihe ilgiliyim.

Yazar Hakkında

Joshua J. Mark
Serbest yazar ve yarı zamanlı olarak New York Marist College'da Felsefe bölümü öğretim üyesi olarak çalışan Joshua J. Mark; Yunanistan ve Almanya'da yaşadı ve Mısır'ı seyahat etti. Tarih, edebiyat, yazı ve felsefe sahalarında lisans seviyesinde ders vermektedir.

Bu Çalışmayı Alıntıla

APA Style

Mark, J. J. (2021, Ekim 07). Baba Yaga [Baba Yaga]. (A. Yazgan, Çevirmen). World History Encyclopedia. alınmıştır https://www.worldhistory.org/trans/tr/1-20021/baba-yaga/

Chicago Formatı

Mark, Joshua J.. "Baba Yaga." tarafından çevrildi Ayşenur Yazgan. World History Encyclopedia. Son güncelleme Ekim 07, 2021. https://www.worldhistory.org/trans/tr/1-20021/baba-yaga/.

MLA Formatı

Mark, Joshua J.. "Baba Yaga." tarafından çevrildi Ayşenur Yazgan. World History Encyclopedia. World History Encyclopedia, 07 Eki 2021. İnternet. 17 Nis 2024.