Nymfa

Definice

Gabriel H. Jones
podle , přeloženo podle Markéta Boldišová
zveřejněno na 29 August 2013
translations icon
K dispozici v dalších jazycích: Angličtina, Francouzština, Turecký
Nymph with scoprion (by Ricardo André Frantz, CC BY-SA)
Nymph with scoprion
Ricardo André Frantz (CC BY-SA)

Nymfa (řecky: νύμφη, nymphē) je mladé ženské božstvo z řecké a římské mytologie, které je obvykle ztotožňováno s nejrůznějšími přírodními prvky, jako jsou například hory (oreády), stromy a květiny (dryády a meliády), prameny, řeky a jezera (najády) nebo moře (Néreovny). Také byly považovány za součást posvátných družin bohů jako byl Apollón, Dionýsos nebo Pan a někdy také bohyně Artemis, která byla známa jako božská patronka a ochránkyně všech nymf. Pro řecké náboženské chápání světa jsou nymfy tak důležité, že když v Iliadě Zeus svolává zasedání bohů na hoře Olymp, nejsou přítomni jen nám dobře známí bohové, ale též nymfy a bohové řek.

Nymfy jsou často matkami hrdinů, třeba v případě Achillea nebo Thamyra, což lze klást za vinu řeckým mužům a jejich sklonům podlehnout svůdnosti, šarmu a napřirozené kráse nymf, které se tolik lišily od odtažitých a cudných žen a dcer v městském státu, v polis. Existuje mnoho význačných pověstí o jejich aférách s bohy a smrtelnými muži, například příběh o Echo a Narkissovi, o unesení Hyla, o Salmakis a Hermafrodítovi, nebo o pasteveckém básníkovi Dafnisovi. Stejně jako Pan, i nymfy ve svém přirozeném prostředí dokáží přivést smrtelníky k šílenství nebo k naprosté ztrátě smyslů (stav známý jako nymfolepsie), především v poledne.

Odstranění reklam
Advertisement

V celém Středomoří se nachází vyobrazení nymf na výzdobách u vodních zdrojů.

Nymfy jsou všeobecně popisovány jako dcery Dia, Gaii, nebo regionálně specifikovaného říčního božstva, jako byli například Achelóos nebo Kebrén. V celém Středomoří se nachází vyobrazení nymf na výzdobách u vodních zdrojů, a napříč řeckým světem byly objeveny jeskynní svatyně zasvěcené nymfám; například ve Vari v pohoří Hyméttos, v Pitse na Korintu, nebo ve Pharae v Achaie. To dokládá jejich široké rozšíření a oblíbenost.

Archeologické nálezy naznačují, že kult nymf byl ve starověku nejdříve záležitostí chudých rolníků a pastevců a soustředil se na vodní zdroje, a teprve později se zobecnil a splynul s jinými božstvy plodnosti a jejich obřady a způsoby uctívání. V této nejstarší, rurální verzi kultu bylo zvykem, aby každý, kdo procházel kolem fontány - chrámu, zanechal na místě obětinu. Obvykle šlo o zvířecí oběť; kus divočáka, kozy nebo ovce, který předcházel samotnému jídlu. Postupem času se tyto obětiny stávaly stále méně krvavými a tento proces se završil v podobě nám povědomějšího zvyku házet do fontány - chrámu mince pro tamní nymfu.

Odstranění reklam
Advertisement

Thessalonian Silver Didrachm
Thessalonian SiIver Didrachm
Mark Cartwright (CC BY-NC-SA)

Zájem o nymfy se mezi společenskou elitou zvedl v době klasického období řeckých dějin a dosáhl nového vrcholu v helénistických královstvích, kde se rozmohly nymphaiy, veřejné vodárny s mnoha ornamenty, které byly podstatnou součástí městských svatebních rituálů a v nichž nymfy stále měly důležitou roli. Takovou nymphaiou je Nymfa z Athén (doslova „Nevěsta") postavená na severním svahu athénské Akropole, kde se se uzavírala manželství a vhodní nápadníci se seznamovali s dívkami na vdávání. Po svatbě nevěsty obětovávaly loustrophorai a jiné vázy s vyobrazením svatebních motivů, možná dokonce přímo nádobí užité při svatbě, božstvu svatyně.

Bibliografie

Encyklopedie světových dějin je přidruženým členem společnosti Amazon a získává provizi z kvalifikovaných nákupů knih.

O překladateli

Markéta Boldišová
Studentka gymnázia a nadšenec do historie, mytologie, příběhů a jazyků. Ve volném čase překládám (neustále se snažím zlepšovat) a zajímám se o historii a příbuzné obory.

Citovat tuto práci

Styl APA

Jones, G. H. (2013, August 29). Nymfa [Nymph]. (M. Boldišová, Překladatel). World History Encyclopedia. Převzato z https://www.worldhistory.org/trans/cs/1-493/nymfa/

Chicagský styl

Jones, Gabriel H.. "Nymfa." Přeložila Markéta Boldišová. World History Encyclopedia. Naposledy upraveno August 29, 2013. https://www.worldhistory.org/trans/cs/1-493/nymfa/.

Styl MLA

Jones, Gabriel H.. "Nymfa." Přeložila Markéta Boldišová. World History Encyclopedia. World History Encyclopedia, 29 Aug 2013. Web. 09 Dec 2023.