Ρυθμίσεις

Επιλογές

Επιλέξτε τις ρυθμίσεις σας για αυτό το πρόγραμμα περιήγησης.

Λειτουργία υψηλής αντίθεσης

Η λειτουργία υψηλής αντίθεσης μπορεί να είναι χρήσιμη για όσους δυσκολεύονται να διαβάσουν τον ιστότοπο.