Telesilla of Argos, the Greek Lyric Poet who Defended Argos