English Original Language Translation Translator
1453: The Fall of Constantinople Turkish 1453: İstanbul'un Fethi Batuhan Aksu
The Great Palace of Constantinople Turkish Büyük İstanbul Sarayı Batuhan Aksu
Battle of Manzikert Turkish Malazgirt Muharebesi Batuhan Aksu
Exploring Mount Nemrut - A Meeting Point Between East & West Turkish Nemrut Dağı'nı Keşfetmek - Doğu ve Batı Arasında Bir Buluşma Noktası Batuhan Aksu
Theodosian Walls Turkish Theodosius Surları Batuhan Aksu
Ottoman Empire French Empire Ottoman Batuhan Aksu
Capitals of the Roman Empire: Constantinople & Rome  Turkish Roma İmparatorluğu'nun Başkentleri: İstanbul ve Roma Batuhan Aksu
Abbasid Dynasty Turkish Abbasiler Batuhan Aksu
Thanksgiving Day: A Brief History Turkish Şükran Günü: Kısa Bir Tarih Batuhan Aksu
Portuguese Brazil Turkish Portekiz'in Brezilya Kolonisi Batuhan Aksu